Šance, že bude vyšetřena a objasněna činnost Romana Janouška, stále existuje

Roman Janoušek před soudem za nehodu. Foto: archiv

Šance, že bude vyšetřena a objasněna činnost pražského podnikatele Romana Janouška, stále existuje. Jde o pět trestních řízení, ve kterých se dotyčný nachází v nějakém postavení a o kterých tisk i orgány činné v trestním řízení pět let mlčí.

Informace o pěti trestních věcech, ve kterých je Roman Janoušek v nějakém  postavení účastníka trestního řízení, byla naposled zopakována v souvislosti se stížností někdejšího náměstka vrchního státního zástupce v Praze Libora Grygárka, který je sám v postavení obviněného a jehož stížnosti na délku řízení vyhovělo Nejvyšší státní zastupitelství.

V této souvislosti média znovu publikovala, že v době, kdy byl Libor Grygárek náměstkem VSZ v Praze, bylo u Vrchního státního zastupitelství v Praze vedeno celkem pět trestních věcí s dotyčným Janouškem. Informace má původ v roce 2011, kdy ji tisku sdělil Stanislav Mečl pověřený řízením VSZ v Praze. Libor Grygárek rezignoval na funkci státního zástupce v roce 2012.

O pět případů Romana Janouška se nikdo nezajímá

Od té doby se však nikdo o zmíněných pět případů s Romanem Janouškem nezajímal a ani pátrací novináři, kteří obvykle mají dobré informace o trestních řízeních s Janouškem, žádné nové skutečnosti o Janouškových trestných skutcích nepřinesli.
Ani od orgánů činných v trestním řízení žádná informace za celých pět let ani náznakem neunikla, takže není známo, který policejní útvar je zpracovatelem a zda případy stále dozoruje VSZ v Praze nebo se tyto případy přesunuly k výkonu dozoru k VSZ v Olomouci.

Česká justice se proto obrátila s dotazem, v jakém stádiu se předmětných pět případů nachází a zda je Roman Janoušek stále v postavení podezřelého nebo zda už byl obviněn nebo zda některá věc byla skončena, Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně, které vykonává v těchto případech dohled nad dozorem, ať jsou dozorovány v Praze nebo v Olomouci. „Identifikace a bližší charakteristika těchto věcí může být součástí  důkazního řízení, proto se obávám, že v tomto směru nebudeme moci bližší informace poskytnout,“ uvedl v první reakci před konzultací s dohledovým státním zástupcem mluvčí NSZ v Brně Petr Malý.

Janoušek může být podezřelý nebo obviněný

Po konzultaci pak poskytl upřesnění respektive vysvětlení, proč NSZ v Brně na tento dotaz nemůže odpovědět: „Po konzultaci s vedením NSZ zasílám vysvětlení, proč Vašemu dotazu nemůžeme vyhovět.Ve smyslu příslušných ustanovení trestního řádu a zákona o státním zastupitelství není Nejvyšší státní zastupitelství oprávněno poskytovat souhrnné informace médiím o tom, v jakém postavení se nachází v přípravném řízení konkrétní fyzická (či právnická) osoba. A už vůbec ne v postavení dohledového orgánu, neboť dohledový orgán žádné trestní řízení nevede (vyjma vlastních úkonů trestního řízení, pokud k nim dojde) a nemůže svými mediálními výstupy zasahovat do autonomní dozorové působnosti nižších státních zastupitelství. Výjimka nebude činěna ani v případě pana Romana Janouška.“

Přeloženo do lidem srozumitelného jazyka z odpovědi vyplývá, že v předmětných pěti věcech je i po pěti letech stále vedeno přípravné řízení trestní a že Roman Janoušek se v tomto řízení nachází v nějakém postavení. Podle zákona se osoba v trestním řízení může nacházet v postavení podezřelého, obviněného a nově spolupracujícího obviněného, obžalovaného nebo také svědka či dokonce poškozeného.

Přestože stále neexistuje žádná veřejná informace o konkrétních trestných skutcích Romana Janouška, je nemyslitelné, že by že se Roman Janoušek v předmětných pěti případech nacházel pouze v postavení svědka nebo poškozeného.
Protože dosud nebyl z ničeho obžalován, lze mít za to, že v pokračujícím vyšetřování má postavení podezřelého nebo obviněného, což je stále neveřejná fáze trestního řízení a současně šance, že Janouškova činnost bude definitivně objasněna.

Irena Válová