Odbory: Nabídka Šlachtovi je nestandardní

Robert Šlachta

Nabídka místa bývalému šéfovi ÚOOZ Robertu Šlachtovi učiněná náměstkyní ministra financí Alenou Schillerovou nenechává klidné odborníky z řad bezpečnostních sborů. Zástupci odborů ji označili za nestandardní.

Předseda jedné z největších odborových organizací – Unie bezpečnostních sborů Zdeněk Drexler na dotaz Ekonomického deníku uvedl, že Unii připadají okolnosti nestandardní. „Nabídka náměstkyně ministra financí pro bývalého policistu, dnes civilistu je nestandardní. Z určitého úhlu pohledu lze samozřejmě pochopit, že Robert Šlachta je odborníkem v oblasti bezpečnostních složek a nelze se divit tomu, že je o něj v bezpečnostním sboru zájem. Nicméně zákon č. 361 má jasně daný postup obsazení služebního místa,“ uvedl Drexler.

Podle něj má podle zákona bezpečnostní sbor „sahat“ do vlastních zdrojů (zálohy), následně může místo obsadit příslušník Celní správy, který dosáhl hodnost vyšší nebo stejnou, následně je výběrové řízení pro příslušníky Celní správy s hodností nižší, než je požadovaná, pak jsou prakticky totožné postupy pro příslušníky jiných bezpečnostních sborů a až jsou vyčerpány všechny uvedené postupy, pak lze sáhnout do civilu, kdy se jedná o tzv. boční vstup,“ dodal Drexler. Roberta Šlachty, který v době, kdy dostal nabídku, aby vstoupil do řad Celní správy, by se měl týkat až poslední bod, jelikož byl v době, kdy tuto nabídku dostal, civilistou. Na konci června totiž na vlastní žádost odešel od policie. Protestoval tím proti reorganizaci a sloučení celostátních útvarů do jednoho.

„Zda byl dodržen zákonný postup, je otázkou pro vedení Celní správy, kdy Unie BS věří tomu, že byl dodržen postup, který je v souladu se zákonem č. 361. Pokud by tomu tak nebylo, pak, přestože je Robert Šlachta žádaným odborníkem, není možné aby na předmětné místo nastoupil,“ upozornil Drexler s tím, že k tématu již zaslal dotaz na Celní správu.

Odbory navíc tvrdí, že o každém výběrovém řízení, nebo nově přijatém uchazeči by měly být spraveny, což se v tomto případě nestalo.

Stanovisko Unie bezpečnostních složek tak potvrzuje informace, které jsme přinesli v minulém týdnu v textech Šlachtovi nabídli místo, teď mu organizují výběrové řízení a Šlachta se nestane náměstkem celníků hned. Musí napřed požádat o znovupřijetí do služebního poměru. Ministersvo financí totiž nedokáže vysvětlit právní rámec podle něhož postupovala náměstkyně ministra Alena Shillerová, když Robetu Šlachtovi nabízela místo náměstka u celníků. Sice má mj. Celní správu v gesci, ale nemá právo takovéto místo nabízet. Ministr ani jeho náměstek totiž nemohou mluvit do složení týmu vedení Generální ředitelství cel. Vybírají „jen“ jeho generálního ředitele. Obsazování dalších pozic a tedy i nabídky na tato místa jsou pouze na generálním řediteli, či jiných vedoucích pracovnících celní správy.

Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec i přes několikeré dotazy nedokázal vysvětlit podle jakého zákona náměstkyně Schillerová postupovala. Argumentuje jen tím, že „nabídka možnosti ucházet se o služební místo v celní správě byla učiněna po vzájemné dohodě generálního ředitele celní správy s náměstkyní pro daně a cla, která má Celní správu a její další rozvoj v gesci.“ Ve svých odpovědích se odvolává na citaci služebního zákona (631/2003 Sb.) – „Příslušníka, který již byl ve služebním poměru na dobu neurčitou, lze při přijetí do služebního poměru ustanovit na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost, kterou dosáhl již v předchozím služebním poměru“. „V rámci tohoto jednání byla s panem Šlachtou projednána možnost podílet se na získávání nových kompetencí CS v oblasti trestního řízení, kde by byly nejlépe využity jeho dlouholeté zkušenosti,“ uvedl na dotazy Ekonomického deníku Žurovec.

(jr, red)

Text vyšel na zpravodajském portálu Ekonomický deník www.ekonomicky-denik.cz