Pelikán žádá pro Vězeňskou službu 470 nových míst, zaměstnanci jsou vyčerpaní a je jich málo

Příslušníci Vězeňské služby Ilustrační foto: Eva Paseková

Ministerstvo spravedlnosti vládě ke schválení předkládá návrh na zvýšení počtu příslušníků o 470 nových zaměstnanců. Celkem půjde na příjmy zaměstnanců Vězeňské služby v příštím roce přes 4 miliardy korun. Vězeňská služba původně žádala více než 800 nových příslušníků.

Vězeňská služba už deklarovala,  že nyní nemá žádné personální rezervy a funguje jen díky službám přesčas. Na vině je i zvyšující se počet vězňů, jejichž počet může letos přesáhnout 23 tisíc. Kapacita věznic je dávno překročena. „Stále větší penzum práce je proto vykonáváno pouze za cenu služby přesčas, což je stav dlouhodobě neudržitelný a z hlediska lidských zdrojů i stav nežádoucí, neboť soustavné přetěžování vězeňského personálu s sebou přináší vedle fyzického a psychického vyčerpání i zvýšené riziko profesního selhání,“ varuje ministerstvo spravedlnosti.

Ministerstvo vládě předkládá kompromisní návrh, který navýší počet služebních míst příslušníků o 250 a u občanských zaměstnanců o 220 míst. „Chybí nám odborný personál. Dostáváme různé příkazy od státních zástupců, že nedodržujeme vyhlášku, která stanovuje, kolik může být vězňů na jednoho vychovatele. Ale my v současné době nemáme volná místa, která bychom mohli využít na tyto odborné pozice,“ řekl České justici generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal.

Početní stavy příslušníků zůstaly pro rok 2016 na úrovni roku 2015, připomíná důvodová zpráva, kterou má Česká justice k dispozici. Tato situace je v přímém rozporu s vývojem počtu vězněných osob. „Jestliže na počátku roku 2015 bylo ve vězeňských zařízeních 18 658 vězněných osob, pak jejich počet ke dni 18. 8. 2016 činil 22 331 vězněných osob, tedy o 3 673 více. Při zachování trendu růstu počtu vězněných osob z let 2014 a 2015 tak může být ke konci letošního roku ve vězeňských zařízeních více než 23 000 vězněných osob. Je nepochybné, že k zabezpečení všech úkolů, které pro Vězeňskou službu České republiky z platných právních norem vyplývají, je nezbytné stávající počty příslušníků i občanských zaměstnanců navýšit,“ uvádí resort Roberta Pelikána.

Vězni v Jiřicích, kteří obnovili zpustlý ovocný sad Foto: Eva Paseková
Vězni v Jiřicích, kteří obnovili zpustlý ovocný sad Foto: Eva Paseková

Neustále rostoucí počet vězněných osob vyvolává potřebu rozšiřování ubytovacích kapacit. Současná normová ubytovací kapacita při dodržení 4 m2 činí pouze 20 853 míst. Vězně ovšem nelze počítat pouze dle počtu osob, ale je potřeba brát v úvahu, že v káznicích jsou umístěny osoby ve vazbě, ženy, mladiství, drogově závislí, osoby v detenčních zařízeních aj. Vlastní výkon trestu je pak rozdělen na dohled, dozor, ostrahu a zvýšenou ostrahu. Tyto okolnosti pak zásadně ovlivňují reálnou naplnitelnost normové ubytovací kapacity. „Např. v případě osob vazebně stíhaných je možné vyčleněnou ubytovací kapacitu reálně naplnit pouze na cca 80 %. Rozšiřování ubytovací kapacity s sebou zákonitě přináší potřebu navýšení početních stavů příslušníků, zajišťujících jejich ostrahu a plnících další úkoly, vyplývající z platných právních norem. Zvýšení početních stavů občanských zaměstnanců je nezbytné pro zkvalitnění realizace programů zacházení s odsouzenými a k rozšíření počtu hodin, po které budou obvinění vykonávat aktivity mimo vězeňské cely, což je jak jednou z hlavních myšlenek schválené Koncepce vězeňství do roku 2025,“ uvádí dále důvodová zpráva.

V této souvislosti resort připomíná, že více zaměstnanců potřebuje i v souvislosti se snahou zaměstnat co nejvíce vězňů. Ministerstvo si také slibuje, že zaměstnáváním vězňů částečně „vymaže“ náklady na zaměstnance navíc. „Celkově pak zvýšení počtu příslušníků o 150 a z toho vyplývající zvýšení zaměstnanosti odsouzených může vygenerovat příjmy v objemu cca 57,2 mil. Kč,“ uvádí v důvodové zprávě.

(epa)