Předseda ČAK Vychopeň: Budeme podávat podněty pro neoprávněné poskytování právních služeb

Někdejší předseda České advokátní komory Martin Vychopeň Foto: ČAK

Boj advokátů proti tzv. vinklaření začíná dostávat konkrétní obrysy. Česká advokátní komora bude oficiálním místem, které bude podávat podnět na zahájení správního řízení vůči fyzickým a právnickým osobám, které neoprávněně poskytují právní služby. České justici to potvrdil předseda České advokátní komory (ČAK) Martin Vychopeň.

Komora i jednotliví advokáti jsou totiž schopni jako první detekovat toto nelegální jednání. Správní žalobu by pak na základě předaných podnětů podávalo Ministerstvo spravedlnosti jakožto správní orgán.

O způsobu boje proti neoprávněnému poskytování služeb v oblasti regulovaných činností diskutovali na Úřadu vlády ČR zástupců profesních komor zřizovaných ze zákona s odcházejícím ministrem a předsedou Legislativní rady vlády Jiřím Dienstbierem (ČSSD). Jednalo se o třetí takové setkání v letošním roce. Vedle plánu legislativních prací na příští rok přišla na přetřes i otázka tzv. vinklaření.
Diskutovalo se dále o kompetencích profesních komor zřízených zákonem. Představitelé komor upozorňovali zejména na skutečnost, že evidují časté případy, kdy neodborníci vykonávají práci bez povolení a za úplatu, což zákon zakazuje. Za Českou advokátní komoru se jednání zúčastnil její předseda, podrobnosti pak dostal na starost místopředseda Robert Němec.

Čtěte také: Neoprávněnému poskytování právních a jiných služeb chce stát čelit správním řízením

Nejnovějšímu vývoji v boji proti neoprávněnému poskytování právních služeb předcházela i debata v ústavně právním výboru, kterou inicioval jeho předseda, poslanec Jeroným Tejc (ČSSD). „Myslím si, že navržené řešení je optimální, protože advokáti bývají prvními, kteří dokáží porušování zákona zjistit,“ říká.

Opatrnější je ve svých vyjádřeních zatím Ministerstvo spravedlnosti. „Dne 20. října se na půdě Poslanecké sněmovny za účasti zástupců některých rezortů a profesních komor uskutečnilo jednání k problematice neoprávněného poskytování služeb. Na tomto jednání zaznělo několik způsobů, jak neoprávněný výkon profesí, které jsou upraveny zákonem, řešit. Ministerstvo spravedlnosti v současné době problematiku podrobně analyzuje a zvažuje dopady preferovaných variant, konkrétní postupy tedy ještě nejsou navrženy,“ sdělil České justici Jakub Říman z tiskového oddělení Ministerstvo spravedlnosti ČR. Na legislativním řešení nyní bude pracovat Ministerstvo vnitra, které by mělo řešit úpravu i pro další, nejenom právní profese, u nichž k neoprávněnému poskytování služeb dochází.

Dušan Šrámek