Středa, 8. prosince, 2021

Daňoví profesionálové: Babiš mění zákon o EET svévolným výkladem, jde rozvrat právního státu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nestabilní právní prostředí a rozvrat právního státu působí ministr financí Andrej Babiš svým nepředvídatelným chováním a nesprávným postupem ohledně návrhů na výjimky ze zákona o EET několik dní před jeho spuštěním. Zákon mohl být změněn vládním nařízením, což Babiš odmítl. Jeho postup ostře odsuzují daňoví profesionálové. Ti, kterých se výjimky týkají, ovšem mezitím EET musí mít. Dva roky bylo babičce z garáže vzkazováno, ať nepodniká.

Ostrý odsudek jednání ministra financí Andreje Babiše, který ohlásil výjimky ze zákona o elektronické evidenci tržeb několik dní před spuštěním této povinnosti hlásit státu on-line příjem tržeb v hotovosti, vydala Komora daňových poradců. Návrhy ministerstva financí je Komora více než znepokojena: „Tím spíše, že ke spuštění evidence má dojít v řádu dnů a že podnikatelé v souvislosti s EET již vynaložili značné finanční prostředky i svůj čas,“ uvedla Komora daňových poradců.

Změnu zákona o EET vyhlásil tiskovou konferencí a tiskovou zprávu ministr financí Babiš minulý čtvrtek, což je týden před spuštěním EET: „Fyzické osoby, které budou mít daň stanovenu paušální částkou a zároveň výše jejich tržeb bude menší než 250 tis. Kč ročně, budou z evidence tržeb vyňaty. Limit 250 tis. Kč ročních příjmů vychází z přibližného propočtu z průměrné mzdy očištěné o platy manažerů (mediánová mzda),“ uvedlo ministerstvo financí v tiskové zprávě doslova.

Takový postup šokoval prezidentku Komory Petru Pospíšilovou: „Nestabilní právní prostředí, kdy se zákon po svém schválení parlamentem fakticky mění nikoliv formou jeho novely, ale formou výkladu daňové správy nebo dokonce pouhým tiskovým prohlášením ministra financí, jde proti principu právního státu. Nelze mít důvěru ve stát, kde o zdanění nerozhoduje parlament svým zákonem, ale ministr financí svojí tiskovou zprávou,“ uvedla doslova.

Metodika k EET je v rozporu se zákonem

Podle vyjádření Komory daňových poradců je situace o to horší, že již jednou došlo k faktické změně pravidel pro evidenci tržeb, když na základě pokynu ministra financí vydala daňová správa výkladová pravidla, která jsou v jasném rozporu se zněním zákona. „V této souvislosti považuje Komora za nezbytné uvést, že tato výkladová pravidla nebyla podrobena řádnému připomínkovému řízení, které by mohlo odstranit přetrvávající výkladové nejasnosti,“ uvádí Martin Kopecký, daňový poradce a náhradník Prezidia Komory.

O metodickém pokynu Generálního finančního ředitelství, který vlastním výkladem obsah původního parlamentem schváleného zákona změnil, Česká justice informovala. Pouhým výkladem finanční správa například rozhodla, že EET nepodléhají minoritní činnosti do výše 175 000 Kč a vedlejší činnosti do výše 175 000 do doby evidování hlavní činnosti.

Vládní nařízení se naopak nekoná

Komora daňových poradců poté upozorňuje, že zákon o EET obsahuje nástroj na vynětí některých skupin z jeho působnosti: „Ačkoliv zákon formou vládního nařízení umožňuje vyjmout některé činnosti z evidence tržeb, na opakované otázky Komory daňových poradců ohledně toho, zda tuto možnost vláda využije, bylo ministerstvem financí již ve fázi přípravy a schvalování zákona opakovaně deklarováno, že žádná výjimka nebude, neboť smyslem zákona je nastavit rovné podmínky pro všechny podnikatele,“ uvádí k tomu Komora.

Zákon, jak byl schválen poslanci ANO11, ČSSD, KDU-ČSL s podporou komunistů tento nástroj obsahuje v § 12 – Tržby vyloučené z evidence tržeb. Odstavec 4 říká, že vyloučit určitou skupinu může vláda nařízením: „Evidovanou tržbou nejsou také tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tato tržba plyne, pokud tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu. Tyto tržby stanoví nařízením vláda,“ uvádí se v zákonu o EET doslova.

Na babičky z garáže se upozorňuje dva roky

Postup Babiše, který se nevydal cestou, kterou mu zákon umožňuje, Komora odsuzuje: „Komora již v rámci připomínek k návrhu zákona navrhovala vyloučit z evidence platby kartou, neboť tyto platby lze zpětně kontrolovat. To však bylo ministerstvem odmítnuto. Současná snaha Ministerstva financí cestou výkladu postupně vyjímat určité činnosti a určité podnikatele z elektronické evidence tržeb však vede pouze k právnímu nihilismu a absolutní nepředvídatelnosti právní regulace,“ uvádí k chování Babiše Komora.

Navíc podle Komory daňových poradců, která existuje ze zákona, metodika vyvinutá finanční správou neprošla žádným připomínkovým řízením a o nových návrzích nebyla Komora informována vůbec: „Pokud v případě metodiky k elektronické evidenci tržeb daňová správa uvedla, že absence řádného připomínkového řízení byla výjimkou danou nedostatkem času, pak o nové plánované výjimce se opět nedozvídáme cestou řádného poskytnutí návrhu k připomínkám Komory, ale pouze formou velmi nejasně formulovaného návrhu, který postrádá dostatečné zdůvodnění,“ uvedl k tomu viceprezident Komory daňových poradců ČR Martin Tuček.

Ministr financí Andrej Babiš opakovaně argumentuje, že se rozhodl zákon změnit na základě dopisu babičky, která prodává v garáži zeleninu. Jenže na případy nevýdělečných obcemi dotovaných obchodů nebo restaurací v obcích o stovce obyvatel média dlouhodobě upozorňují. Na samém začátku diskuse o zákonu je přinesla i Česká justice. Na problém upozorňoval i Svaz obcí a měst, přičemž odezvou byl vždy vzkaz, že zákon platí pro všechny a kdo nevydělává dost, ať nepodniká.

Babiš opouští princip narovnání
Podle Komory ministerstvo financí prezentovalo EET za nástroj daňové správy, který může narovnat daňové prostředí v České republice. Základní podmínkou ale je, že tento nástroj bude uplatňován stejně vůči všem daňovým subjektům. „Pokud ministerstvo financí tento princip nepředvídatelně a chaoticky postupně opouští, aniž by ho řádně zdůvodnilo, pak Komora musí vyslovit svůj nesouhlas s tímto postupem,“ říká Pospíšilová. Komora proto vyzývá ministerstvo financí, aby případné změny v systému elektronické evidence tržeb byly dělány až po zralé úvaze a na základě analýzy fungování evidence, která proběhne až po určitém čase od jejího spuštění.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY