Čtvrtek, 28. října, 2021

Kamil Jirounek v den nástupu do vězení: Vina mi nebyla prokázána

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Kamil Jirounek, podnikatel, který byl v závěru loňského roku odsouzen k šestiletému trestu v kauze Oleo Chemical dnes nastupuje do vězení. Potvrdil to České justici a poskytl ji exkluzivní rozhovor těsně před tím, než se za ním zavřou vrata ruzyňské věznice. Je přesvědčen o své nevině a doufá, že se mu ji podaří prokázat prostřednictvím mimořádných opravných prostředků. Podivuje se rovněž nad nepřiměřeně krátkou pětidenní lhůtou k nástupu výkonu trestu, o které již Česká justice informovala.

Po pravomocném odsuzujícím rozsudku Vrchního soudu v kauze padělané směnky ze závěru loňského roku se cítíte být stále nevinen. Dnes máte nastoupit šestiletý výkon trestu. V první instanci jste byl původně osvobozen, teď vás čeká pobyt ve vězení. Proč si myslíte, že jste soud nepřesvědčil o své nevinně?

Tak předně: nepořídil jsem si vědomě padělanou směnku a nikdo mi nic takového nedokázal a ani dokázat nemůže. Byl jsem naopak sám podveden, falešná směnka mi byla podstrčena. Na tom trvám, protože to tak je. A škodu jsem nikomu nezpůsobil. Jediným poškozeným jsem já, protože jsem zaplatil část kupní ceny, než jsem zjistil, že jsem naletěl podvodníkům. Jakmile jsem zjistil stav věci, udělal jsem vše pro to, abych eliminoval způsobení škody komukoli dalšímu – tedy se směnkou jsem nikdy neoperoval a nikdy ji neuplatnil. Přesto jsem potrestán a odsouzen. Navíc dle našeho právního řádu to nejsem já, kdo by se měl vyvinit, ale soud je od toho, aby mi vinu prokázal, a to se dle mého názoru a mého obhájce v žádném případě nestalo.

Budete se tedy obracet na Nejvyšší soud s mimořádným opravným prostředkem – dovoláním ?
Je to další procesní možnost, jak můžu prokázat, že jsem se ničeho nedopustil, a tedy jak neztratit nespravedlivě šest let života. Nemohu se přeci spokojit s odsuzujícím rozsudkem, když mně žádná vina nebyla prokázaná, naopak se prokázalo, že jsem směnku nepadělal a neuplatnil (tohle ještě nikdo nenapsal a přitom k soudu někteří novináři chodili) Třeba pan Koutník z LN stále zatvrzele tvrdí, že jsem byl odsouzen za padělání, ale u VS, kde předseda senátu uvedl, že se prokázalo, že jsem směnku nepadělal ani neuplatnil, pan Koutník nebyl. Byl nemocen, takže si může psát, co chce, resp., “koho chleba jíš, toho píseň zpívej“.

Soud vám nařídil nástup k výkonu trestu do 5 pracovních dní od doručení. Považujete tuto lhůtu za přiměřenou k vypořádání osobních záležitostí před tak dlouhou dobou, kterou máte strávit ve vězení ?
Lhůta je naprosto nesmyslná a diskriminační. Za pět dní nestihnete vyřídit absolutně nic. Ostatně by bylo zajímavé zjistit, kolik lidi, odsouzených za majetkové trestné činy v r. 2016 mělo nástup do pěti dnů a kolik nad pět. Stejně, jako by bylo zajímavé zjistit, jaké reálné důvody vedly předsedu senátu k přehodnocení svého prvního zprošťujícího verdiktu na osmi letý nepodmíněný trest.

Pojďme se vrátit na začátek příběhu Oleo Chemical. V době, kdy jste si začal půjčovat, měl jste 50% podíl ve společnosti a s tím spojený i podíl na základním kapitálu, na kapitálových vkladech, měl jste i pozemky, kterými jste kryl půjčku ve výši 160mil. Kč. Měl jste dostatečný majetek na to, abyste půjčky vrátil, i kdyby se projekt nepodařil. Než jste poznal pana Vařeku, tak jste disponoval majetkem ve výši cca 400 mil. Kč, které jste postupně vložil do společnosti. Hodnota společnosti činila v té době 1,7 mld. Kč, ve které jste měl 50%. Na co jste potřeboval peníze od pana Vařeky?
Celková investice, včetně výroby biopaliv druhé generace, byla finančně velmi náročná a mnohonásobné převýšila původní investiční záměr. Společnost se potýkala s problémy jak uhradit investiční náklady inovativního projektu, které banky nerady financují. Mnoho finančních prostředku z provozu bylo vyčerpáno na úhradu investice a v provozu chyběly peníze. Tento nedostatek pan Vařeka senior pokryl půjčkami moji osobě a já půjčoval dále společnosti. Nechtěl půjčovat společnosti napřímo. Zdůvodnil to tím, že jsem pro něj dostatečně bonitní. Co bylo pravým záměrem této konstrukce, ví jen sám pan Vařeka a já se mohu jen domnívat. S odstupem času vím, že jeho úmysly nebyly zcela čisté.

V rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27.4.2016 si lze mimo jiné přečíst „Pro obžalovaného bylo proto překvapením, když se pan Vařeka objevil u insolvenčního soudu a uplatňoval proti obžalovanému směnky, které byly zřejmě ze stejné dílny padělatelů jako směnka, kterou koupil on. Nicméně v tomto směru se žádné trestní řízení nevede. Věc je podchycena v protokolu u insolvenčního soudu.“ Znamená to, že Vás odsoudili za držení padělané směnky a u vašeho obchodního protihráče v obdobné situaci nezahájili trestní řízení?
Je to tak. Právní zástupce RAVAK a.s., JUDr. Dančišin z advokátní kanceláře Glatzová & Co, předložil u insolvenčního soudu směnky, které, jak se ukázalo, byly zfalšovány. Nepochybně tento krok nečinil sám z vlastní vůle, ale určitě to bylo na základě pokynu jeho klienta, kterým je RAVAK, jak jsem již uvedl. A předseda představenstva RAVAK je právě pan Vařeka. Tímto předložením falešných směnek u soudu se však dosud nikdo z orgánů činných v trestním řízení nezabýval a ani soudce, který projednával na mne podanou obžalobu, podnět státnímu zástupci nedal. Skutečností, která byla prokázána obsahem předmětného insolvenčního spisu je fakt, že jsem nevěděl, na rozdíl od pana Vařeky z Ravaku, který již ve svém trestním oznámení, které bylo podkladem mého trestního stíhání, tvrdil, že se jedná o podvodníky. S ohledem na skutečnost, že jsem byl odsouzen za v jádru podobné, ne však totožné jednání, které jsem výše uvedl, není mi zřejmé, proč jsem byl odsouzen pouze já a nikoli stejně i osoby, které se podílely na uplatňování a předkládání oněch falešných směnek u insolvenčního soudu. U nich navíc došlo k tomu, že nejen přechovávaly, ale i uplatnily (předložením u soudu) větší počet směnek.

Během soudního řízení se ukázalo, že 100% hodnoty půjček šlo ve prospěch společnosti, nic z půjček nešlo ve prospěch vás jakožto soukromé osoby. U soudu jste uvedl, „že všechny prostředky půjčené od pana Vařeky st. jste vložil do společného projektu, tedy společnosti Oleo Chemical a.s., kde měl tehdy pan Vařeka st. se svými společníky podíl 20%. Znamená to, že těmito půjčenými a do společnosti vloženými prostředky jste zhodnocoval i majetek pana Vařeky st. a on tyto prostředky úročil 15% p.a. a k tomu ještě počítal sankční úroky. To vše přesto, že šlo o prostředky vložené dospolečného projektu. Proč jste se tedy s panem Vařekou starším rozešli ve zlém?
Na jaře roku 2011 jsem zachytil do té doby neobvykle chování všech společníků Ravaku a 20% akcionářů v Oleu, a to, ze tlačí na získání majoritního podílu v Oleu za cenu smluvenou původně za 36% podíl. Dohodli jsme se tedy tenkrát, že si seženeme jiného investora (což jsme také učinili) a je kompletně vyplatíme i s podílem 20% p.a. z každé jejich investované koruny. Kdybychomtoto nedodrželi do 30.6.2012, získali by tento majoritní podíl oni. Jako garanci chtěli 50% akcií holdingu, který držel 64% české akciové společnosti OCH převést na sebe s tím, že nám podepíší zpětný odkup, když své slovo dodržíme. Za tímto účelem se vzájemně odladila celá řada smluv a změn ve stanovách, pustili jsme je do orgánů společnosti a když jsme jim akcie holdingu převedli a námi podepsané smlouvy dali k podpisu, už nám je nikdy podepsané nevrátili. Byli jsme v patové situaci a nemohli podíl nabídnout jinému investorovi. Nejdříve se vymlouvali, že jsou na dovolených a podepíší a vrátí, až budou všichni spolu. V září roku 2011 jsme však pochopili, že jsme byli podvedeni a že nám smlouvy nikdy nevrátí. Vyhlásili nám tím vlastně válku.

Pokud jde o řízení, které je vedeno policií v Plzni a týká se obžalovaných Cipry, Krumlovského a Nováka, tak vám bylo sděleno, že se jedná o desítky spáchaný podvodů a kdy mezi desítkami poškozených je i Oleo Chemical a.s. a Vy jakožto fyzická osoba. Byl jste zřejmě jedním z mnoha, kdo jim naletěl?
Ano, naletěl, bohužel…

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY