Komora: Daňová správa nemůže nahrazovat legislativní proces a napravovat neúspěch Babiše

Komora daňových poradců kritizuje ministra Babiše Foto: Facebook

Postup, kdy na poslední chvíli Generální finanční ředitelství změnilo zákon o EET co se týče plateb kartami, ostře kritizuje Komora daňových poradců ČR. Podle ní jde tento princip proti právnímu státu i předvídatelnosti práva. Situace kdy daňová správa změnila pouhým metodickým pokynem zásadně obsah zákona o EET, se znovu opakuje před druhou fází. Stát je příčinou zmaru času i peněz obyvatel. Komora proto vyzývá k serióznímu jednání před třetí vlnou pro řemeslníky.

O stanovisku Generálního finančního ředitelství, které mění zákon a oproti zákonu stanovuje jiné podmínky evidování pro e-shopy a platby kartami, Česká justice informovala. Daňová správa ve stanovisku nazvala zákon o EET z dílny zákonodárců za likvidační pro e-shopy.

Přestože Komora daňových poradců tuto novou metodiku vítá, současně kritizuje, že se něco takového vůbec musí dít: „Generální finanční ředitelství napravuje nekvalitní práci MF ČR, když v metodice povoluje, aby tržby e-shopů nebyly evidovány již v okamžiku vzniku tržby, tedy při připsání peněz na účet prodávajícího, ale až tehdy, kdy se příjemce o této tržbě dozví.“

Finanční správa napravuje neúspěch Babiše

Navíc daňová správa zákon o EET změnila pouhé tři týdny před začátkem povinnosti podnikatelů hlásit on-line státu platby, které zákazník realizuje prostřednictvím platebních karet: „Bohužel se tak jen tři týdny před zahájením evidence maloobchodních a velkoobchodních tržeb mění předchozí metodika z minulého roku, ve které bylo striktně požadováno evidování kartových plateb ve standardním režimu, tedy v okamžiku přijetí platby kartou,“ uvádí daňoví profesionálové.

Komora daňových poradců pro to má vysvětlení: „Fakticky se tak daňová správa snaží reagovat na neúspěšnou novelu zákona o evidenci tržeb, kterou nedávno navrhl ministr financí se zpožděním v rámci projednání daňových novel a kterou poslanecká sněmovna zamítla.“

Situace se opakuje, výsledkem je jen zmar

Pokud by Andrejem Babišem řízené ministerstvo odvedlo řádnou a standardní práci, nemusela by finanční správa podnikatele likvidující ustanovení řešit nelegislativním způsobem: „V únoru 2015 schválila Vláda ČR Analýzu evidence tržeb elektronickými prostředky, předloženou Ministerstvem financí. Návrh zákona o evidenci byl poté doprovázen Zprávou o hodnocení dopadů regulace, tzv. RIA. Bohužel ani v jednom dokumentu není problematice plateb kartami přes internet věnována náležitá pozornost. Pokud by ministerstvo odvedlo svoji práci pořádně, nemusela by nyní Finanční správa tento nedostatek řešit nelegislativním způsobem,“ upozorňuje vedoucí Sekce správa daní a poplatků Komory, Tomáš Hajdušek.

Daňový poradce Martin Kopecký k tomu uvádí: „Uvedený postup jde proti principům právního státu, zejména proti předvídatelnosti práva. Daňová správa podle názoru Komory nemůže nahrazovat řádný legislativní proces. Opakuje se tak situace z loňského roku, kdy metodika finanční správy změnila podstatným způsobem rozsah uplatňování zákona o evidenci tržeb u stravovacích služeb. Fakticky tím zvýhodnila některé poskytovatele stravovacích služeb a zároveň zmařila spoustu práce při zavádění evidence v situacích, kdy se nakonec tržby evidovat nemusely.“

Podle Komory je výsledkem popsaného jednání státu jen zmar: „I když jde změna metodiky naproti požadavkům Asociace pro elektronickou komerci, fakticky marní práci těch, kteří se na novou situaci aktivně připravovali a vynaložili peníze i čas na řešení, které teď bude zbytečné,“ uvádí Komora.

Komora vyzývá k serióznosti před třetí vlnou

Podle viceprezidenta Komory Martina Tučka s každou další novelou daňových předpisů  bude čím dál méně poplatníků, kteří se budou na budoucí změny aktivně připravovat, a naopak bude více těch, kteří na poslední chvíli budou čekat na výsledky lobbingu zájmových skupin. „Tento přístup vytváří pouze další chaos v systému evidence tržeb,“ uvádí k tomu. „Komora proto vyzývá daňovou správou k seriózní debatě nad dalším fungováním elektronické evidence tržeb. Před spuštěním třetí vlny evidence, která s výjimkou řemeslníků bude zahrnovat všechny příjmy z podnikání, je nyní dostatek času legislativně upravit všechny problémy a nejasnosti, které elektronickou evidenci provází,“ uzavírá své stanovisko k situaci Komora daňových poradců ČR.

Také o Metodickém pokynu Generálního finančního ředitelství, které zásadně změnilo zákon o EET a dokonce vymyslelo zcela nové instituty, Česká justice již dříve opakovaně informovala.

Irena Válová