Úřad rozhodoval čtyři roky. Podle Šabatové je to v rozporu s právem i zásadami činnosti správních orgánů

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová Foto: ochrance.cz

Téměř sedm let bojoval muž z Prahy proti vyřazení z evidence úřadu práce. Poslední čtyři roky bylo ministerstvo práce a sociálních věcí nečinné. Nyní mu přiznalo alespoň odškodnění 66.000 korun za nepřiměřenou délku řízení. Novinářům to oznámila mluvčí ombudsmanky Iva Hrazdílková. Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová se v kauze angažovala.

„Není možné, aby lidé čekali čtyři roky na rozhodnutí úřadu. To je v rozporu s právem i základními zásadami činnosti správních orgánů. I v nejsložitějších případech má úřad povinnost rozhodnout v rozumném a přiměřeném čase bez zbytečných průtahů,“ uvedla Šabatová.

„Principiálně není správné, když stát svou nečinností porušuje práva účastníků řízení a řeší to případně jen následným odškodněním, aniž by přijal systémové řešení,“ konstatovala ombusmanka.

Příčinou situace, do níž se muž dostal, byla chyba v soudním rozhodnutí. Po zařazení do evidence úřadu práce se s bývalým zaměstnavatelem soudil o neplatnost okamžitého ukončení pracovního poměru, kvůli kterému neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti. Později se dohodli na smíru a soud v roce 2010 rozhodl, že pracovní poměr skončil dohodou.

V písemném vyhotovení rozsudku však bylo chybně uvedeno, že pracovní poměr trval do 13. března 2009, ve skutečnosti skončil už 9. března. Úřad práce na základě chyby sankčně vyřadil muže z evidence. Opravený rozsudek muž později předložil úřadu práce.

Podle mužova tvrzení jej úřednice nepoučila, že musí podat žádost o povolení obnovy řízení. Žádost tak podal až o čtyři měsíce později, podle ministerstva práce a sociálních věcí po lhůtě. Stěžovatel se odvolal s odůvodněním, že zmeškání lhůty zavinila svým jednáním úřednice. Další čtyři roky pak marně urgoval rozhodnutí.

Až po zásahu ombudsmanky vydalo ministerstvo v prosinci 2016 rozhodnutí, kterým odvolání zamítlo. Stěžovatel tak může ještě jako poslední možnost zvážit správní žalobu. Nyní však dosáhl alespoň odškodnění za nepřiměřenou délku řízení.

(čtk)