ČAK vyzývá advokáty k přihlášení k mezinárodní justiční spolupráci

Foto: archiv

Trestně stíhaní lidé, kteří budou do Česka předáváni z jiného členského státu Evropské unie, získají právo vybrat si v Česku spolupracující obhájce. V návaznosti na změnu unijních pravidel to umožňuje shválená novela o mezinárodní justiční spolupráci. Česká advokátní komora nyní vyzívá advokáty, aby se k institutu v případě zájmu sami hlásili.

Na počátku března byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, která implementuje do českého právního řádu dosud plně neimplementovaný čl. 10 Směrnice č. 2013/48/EU o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a v řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu.

Český obhájce by měl podle předlohy poskytovat pomoc obhájci zvolenému nebo ustanovenému v předávajícím státě. Měl by zejména přezkoumat trestní řízení, ve kterém byl vydán evropský zatýkací rozkaz na jeho klienta, a sdělit poznatky svému zahraničnímu kolegovi. Evidenci vhodných obhájců povede podle ministerstva spravedlnosti Česká advokátní komora. O novele Česká justice obsáhle informovala.

„Implementace má ulehčit osobám, o jejichž předání se jedná, volbu obhájce, a to nastavením informačního kanálu, na jehož základě stát, ať již vydávající, nebo přijímající, zajistí vydávané osobě informace nezbytné k takové volbě jak v předávajícím státě pro účely předávacího řízení, tak ve vyžadujícím státě pro účely tam vedeného řízení trestního,“ uvádí ČAK.

Směrnice požaduje, aby státy zajistily vznik seznamu advokátů, kteří disponují odborností a jazykovým vybavením pro tyto účely. Do zákona č. 104/2013 Sb., byl tento požadavek promítnut tak, že uvedený seznam povede Česká advokátní komora, a to formou evidence zaměření na mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních ve stávajícím seznamu advokátů.

Česká advokátní komora nyní vyzývá advokáty, kteří hodlají využít této možnosti a rozšíří své, dosud v seznamu advokátů uváděné zaměření, aby se přihlásili elektronicky na adresu [email protected] pro rozšíření zaměření jejich činnosti.

Pro advokáty zapisované nově do seznamu advokátů po datu 1. 4. 2017 bude zaměření již součástí evidovaných údajů a budou jej uvádět rovnou v žádosti o zápis.

(epa)