Neděle, 16. května, 2021

Proti tendru na náramky pro odsouzené protestují dvě firmy, Pelikánův resort čeká na podání k ÚOHS

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Námitku proti průběhu soutěžního dialogu na náramky pro vězně podaly dvě firmy. Vyplývá to z jednání finančního podvýboru ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. „Vzhledem k tomu, že řízení stále probíhá, nelze sdělit podrobné informace. Můžeme pouze uvést, že připomínky uchazečů byly vypořádány v rámci zákonem stanovené lhůty. Nyní běží uchazečům lhůta pro podání návrhu přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ řekl České justici Jakub Říman z tiskového odboru ministerstva spravedlnosti.

Resort spravedlnosti v únoru oznámil, že elektronické náramky pro domácí vězně a některé obviněné dodá SuperCom, přičemž pořízení zařízení a šestiletý provoz monitorovacího centra vyjde stát na 93 milionů korun.
Rozhodujícím kritériem výběru byla nabídnutá cena. Na konci února začala běžet 15denní lhůta pro podání námitek proti ozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, která skončila 9. 3. 2017. Resort pak obdržel dvě námitky proti vyloučení ze zakázky. Jedním z nespokojených uchazečů je společnost ELTODO.

Do poloviny března mělo ministerstvo povinnost se s podanými námitkami vypořádat. Nyní běží 15denní lhůta pro podání návrhu přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). V případě, že tento návrh nebude podán, může Pelikánův resort po tomto datu podepsat smlouvu.
V případě podání návrhu běží tzv. blokační lhůta v délce 45 dní ode dne doručení námitek zadavateli, po kterou ministerstvo nesmí uzavřít smlouvu. Jestliže ÚOHS do konce této lhůty nerozhodne předběžným opatřením o zákazu uzavřít smlouvu, bude možné smlouvu s dodavatelem uzavřít, aniž by bylo nutné čekat na rozhodnutí ÚOHS. Pokud v této lhůtě ÚOHS vydá předběžné opatření, ministerstvo nemůže uzavřít smlouvu a bude nucen vyčkat rozhodnutí ÚOHS. „Doufám, že se konečně podaří uzavřít smlouva s dodavatelem elektronických náramků. Systém pomůže zejména při kontrole osob v domácím vězení. V budoucnu se dá využít i jinak. Pokud se projekt nespustí do léta, může být s ohledem na blížící se volby ohrožen,“ řekl České justici po schůzi finančního podvýboru jeho předseda Martin Plíšek (TOP 09).

Česká justice už dříve upozornila, že na základě interní informaci pro exministryni Helenu Válkovou z 14. 1. 2015 ekonomický odbor Ministerstva spravedlnosti nedoporučil použití výběrové řízení formou soutěžního dialogu. „Toto doporučení bylo pracovní skupinou EMSON akceptováno a v roce 2015 byla veřejná zakázka vypsána v otevřené formě zadávacího řízení. Ukázalo se ovšem, že zadavatel nebyl schopen objektivně přesně vymezit požadavky na plnění veřejné zakázky takovým způsobem, aby obdržel nabídky, a tato veřejná zakázka musela být dne 23. 12. 2015 zrušena. Teprve po tomto neúspěchu se zadavatel rozhodl pro vypsání nové veřejné zakázky ve formě soutěžního dialogu, a to po zevrubném zvážení, zda jsou splněny zákonné předpoklady pro užití soutěžního dialogu,“ uvedlo nyní ministerstvo v materiálu pro poslance.

V souvislosti s projektem na náramky byly doposud Probační a mediační službou čerpány prostředky na úhradu nákladů advokátní kanceláře Rowan Legal za období od února 2016 do února 2017 ve výši 1 849 175 Kč bez DPH. Od května 2016 jsou čerpány také náklady na tabulkové platy pracovníků Ministerstva spravedlnosti, kteří se společně s pracovníky PMS podílejí na přípravě této zakázky a připravují dále metodickou a organizační stránku EMS. Jedná se o 5 pracovníků k 1. 3. 2017 ze 17 plánovaných zaměstnanců odboru EMS.

Náramky mají nepřetržitě sledovat výkon trestu domácího vězení namísto stávajících namátkových kontrol ze strany probačních úředníků. Alternativní trest lze ukládat od roku 2010, soudci jej však zatím příliš nevyužívají.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY