Priority českého předsednictví Výboru ministrů Rady Evropy (květen-říjen 2017)

Česká republika podruhé ve své historii v květnu převezme předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Ekonomický deník zjistil priority našeho předsednictví.

Výbor ministrů při Radě Evropy je rozhodovací orgán Rady. Je to vládní aparát Rady Evropy, kde mohou státní příslušníci diskutovat nad různými národními přístupy k řešení problémů, které trápí i jiné evropské státy. Zároveň se jedná i o kolektivní fórum, kde jsou formulovány celoevropské doporučení reagující na tyto výzvy. Zasedají v něm ministři zahraničních věcí všech členských zemí. Zastupovat je mohou stálí diplomatičtí zástupci ve Štrasburku akreditovaní Radou Evropy.

Hlavní role Výboru je trojí:

  • vyjádření vnitrostátních přístupů k řešení problémů, kterým čelí evropské společnosti,
  • vypracování reakcí na tyto výzvy a
  • strážení hodnot, pro které vznikla Rada Evropy.

Česká republika se připravuje na své předsednictví a vytyčila si hlavní priority. Kromě toho organizuje řadu akcí spojenou s tímto významným půlrokem z hlediska politiky EU.

Priority českého předsednictví jsou:

  1. Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
    Přístupný je pro předplatitele.

    Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

    Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

 

Jiří Reichl