Šlachtův exnáměstek vyšetřuje na Pelikánově resortu únik informací o kontrole u prezidentky exekutorů

Jednotný registr by měl podle vlády zlepšit veřejnou i úřední kontrolu přiznání Foto: archiv

Někdejší náměstek bývalého šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachty Karel Mikuláš, kterého si vzal pod svá křídla ministr spravedlnosti Robert Pelikán, řeší svérázný úkol. Změnil se totiž v osobního ministrova vyšetřovatele a snaží se zjistit, kdo ze zaměstnanců vynesl informaci o tom, že resort provádí kontrolu u prezidentky Exekutorské komory Pavly Fučíkové v jejím  úřadě v Ostravě.

Vyšetřování na ministerstvu potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů. Informace České justice o kontrole 7. dubna potvrdila sama prezidentka EK Pavla Fučíková. Mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová tehdy odmítla na otázky týkající se kontroly odpovědět a zajímala se pouze o zdroj našich informací. „Pravděpodobně tušíte, že nemám důvod vám takto získanou informaci komentovat,“ sdělila.

Špatně utajená kontrola

Podle následných informací od několika úředníků začalo na ministerstvu po zveřejnění článku dusno. Do Exekučního řádu se s účinností od 1. 9. 2015 (novela 164/2015 Sb.) vložila možnost provést tzv. přepadovou kontrolu exekutorského úřadu, tedy kontrolu, bez předchozího oznámení soudnímu exekutorovi, což bylo dříve povinností dohledového orgánu. Od této doby tak šlo dělat efektivní přepadové kontroly soudních exekutorů, neboť o nich soudní exekutoři dopředu nevěděli. Měli se to dozvědět až teprve, když ministerští úřednicí zaklepou na dveře exekutorského úřadu. Tedy aspoň s takovýmto nastavením počítal exekuční řád. „Vzhledem k rostoucím mediálním spekulacím ohledně řádného výkonu činnosti EÚ v Ostravě v případě provádění dražeb dostal exekuční odbor pokyn provést přepadovou kontrolu úřadu ve vysokém stupni utajení. Bohužel se toto ne úplně podařilo a několik hodin po přípravě kontroly již na ministerstvo chodily novinářské dotazy ohledně kontroly,“ konstatuje zdroj z ministerstva.

Únik informace o utajené přepadové kontrole proto vyvolal otázku, kdo tuto informaci vynesl, nebo kdo všechno o utajované kontrole věděl. Pelikán proto pověřil bývalého Šlachtova náměstka Karla Mikuláše, který zcela nečekaně vyhrál výběrové řízení na místo bezpečnostního ředitele na Ministerstvu spravedlnosti v rámci přesoutěžení podle služebního zákona, vyšetřováním celého „úniku informací“.
Ten si nyní zve na výslechy k sobě do kanceláře postupně všechny zaměstnance, kteří mohli s informací o chystané kontrole přijít do styku. Výslechy tak již absolvovali všichni zaměstnanci exekučního odboru. A jsou prý dost drsné. „Jeden kolega tam strávil dvě hodiny, a odešel odtud celý zelený strachy,“ líčí vyšetřování jeden ze zdrojů České justice. Mikuláš prý dokonce dělá z „výslechů“ i zápisy.

Rozpor se služebním zákonem

Jedná s o velmi neobvyklý postup, který je navíc podle odborníků v rozporu se zákonem o státní službě. V případě úniku utajované skutečnosti by šlo o kárné provinění, ne-li o trestný čin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Kárné provinění zákon o státní službě definuje jako zaviněné porušení služební kázně. Kárnou pravomoc pak podle zákona vykonávají kárné komise prvního stupně a kárné komise druhého stupně, nikoliv bezpečností ředitel. Kárné řízení se pak zahajuje z moci úřední na základě podnětu služebního orgánu, tedy státního tajemníka. Kárná komise pak po projednání kárného provinění může uložit, samozřejmě za situace, kdy se státní zaměstnanec dopustil kárného provinění, kárné opatření, nebo řízení zastavit a věc postoupit orgánům činný v trestním řízení, pokud by došla k tomu, že jednáním byla naplněna skutková podstata trestného činu.

Jak mezitím kontrola na Exekutorském úřadu v Ostravě probíhá, není v tuto chvíli jasné. Ani sama Fučíková nemá žádné informace. „Pouze si odvezli na ministerstvo nějaké spisy,“ sdělila.

 Dušan Šrámek