V úřadu prezidentky Exekutorské komory provádí ministerstvo mimořádnou kontrolu

Podle někdejší prezidentky Exekutorské komory ČR kritizoval soudce oznamovatele údajného trestého činu i média. Foto: EK

V úřadě prezidentky Exekutorské komory Pavly Fučíkové v Ostravě probíhá od včerejška mimořádná kontrola z Ministerstva spravedlnosti. České justici to potvrdila na přímý dotaz sama exekutorka.  Podle Fučíkové souvisí kontrola zřejmě se sérií reportáží v pořadu Reportéři ČT, kde byla kritizována za některé kroky v čele úřadu. „Ano, mohu potvrdit, že zde kontrola nastoupila,“ potvrdila informace České justice Fučíková.

O plánované kontrole Českou justici informoval už ve středu důvěryhodný zdroj přímo z ministerstva spravedlnosti. Mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová odmítla na otázky týkající se kontroly odpovědět a zajímala se pouze o zdroj našich informací. „Pravděpodobně tušíte, že nemám důvod vám takto získanou informaci komentovat,“ sdělila pouze mluvčí resortu.

K ministerské kontrole dochází krátce poté, kdy Fučíková dostala od ministra spravedlnosti Roberta Pelikána výtku kvůli tomu, že její manžel vydražil nemovitost na dražbě, kterou pořádal úřad Fučíkové. Navíc pro společnost, v níž je Fučíková majoritním vlastníkem. Podle ministra byla povinna Fučíková předejít s ohledem na povinnost kontrolní a řídící činnosti, podle níž exekutor řídí činnost exekutorského úřadu, který jeho jménem plní všechny úkoly potřebné k řádnému výkonu exekuční činnosti, čímž současně porušila ustanovení exekučního řádu, dle něhož je exekutor povinen vykonávat svědomitě své povolání a při jeho výkonu a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost exekutorského povolání nebo ohrozit důvěru v nezávislý, nestranný a spravedlivý výkon exekuční činnosti. „Nejsem si vědoma žádného pochybení, úřad vedu řádně, a věřím, že kontrola proběhne v pořádku, i když některé drobnosti se mohou při tolika případech, které zpracováváme, vyskytnout,“ říká Fučíková.

Dušan Šrámek