Uspěje u Zemana napodruhé? Pelikán navrhuje povýšení šéfa Vězeňské služby na generálmajora

Generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal Foto: archiv

Prezident Miloš Zeman bude opět rozhodovat o tom, zda povýší generálního ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala do hodnosti generálmajora. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán zkouší napodruhé prosadit i jmenování Dohnalova náměstka, plukoníka Simona Michailidise do hodnosti brigádního generála. Loni Zeman jmenování obou zástupců zamítl.

Podle informací České justice bude vláda o povýšení Dohnala s Michailidisem rozhodovat na své příští schůzi.

Navrhovaní služební funkcionáři zastávají podle návrhu nejvyšší řídící funkce v rámci Vězeňské služby České republiky. „Při výkonu funkce prokazují vysokou profesionální připravenost a všestranné praktické zkušenosti. Vězeňská služba České republiky pod jejich vedením dosahuje velmi dobrých výsledků. Dobrých výsledků dosahují i na úseku mezinárodní spolupráce s partnerskými zahraničními bezpečnostními sbory,“ uvádí předkládací zpráva, kterou má Česká justice k dispozici.

Hrad ani Zeman při loňských oslavách konce 2. světové války nezdůvodnili, proč nominacím Pelikána nevyhověli.

Zemanovo rozhodnutí bylo spojováno s tím, že ministr spravedlnosti otevřeně kritizoval pročínské vyjádření prezidenta a dalších ústavních činitelů v souvislosti s návštěvou tibetského duchovního vůdce dalajlamy. Pelikán uvítal setkání některých českých zákonodárců s dalajlamou s tím, že je rád, že se celá země „nepřidala k politice bezpáteřního ponižování před čínskou mocností“.


Petr Dohnal

Vrchní státní rada brigádní generál Mgr. Petr Dohnal svoji profesní kariéru ve Vězeňské službě ČR zahájil před 26 lety. Prošel řadou výkonných i manažerských funkcí. Od roku 2012 je ustanoven na funkci generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Pod jeho vedením se realizovala řada úkolů, které vedly ke zpracování Koncepce vězeňství do roku 2025. Ta byla následně schválena vládou. Výraznou měrou se zasadil o změnu vnější diferenciace Vězeňské služby ČR, což ve svém důsledku znamená redukci typů věznic            a rozšíření pravomocí a současně odpovědnosti při umisťování vězňů do jednotlivých věznic. Tento princip zajistí českému vězeňství větší flexibilitu při práci s odsouzenými. Za jednu ze zcela zásadních zásluh lze považovat dosažení doposud nejvyšší míry zaměstnanosti vězněných osob. Od roku 2016 působí jako člen Hlavního řídícího výboru Evropské asociace vězeňských služeb.

Simon Michailidis

Vrchní státní rada plukovník Mgr. Simon Michailidis zahájil svoji profesní kariéru ve Vězeňské službě ČR před 24 lety ve Věznici Opava, kde nastoupil do funkce strážný, posléze byl v roce 1994 na základě své žádosti převeden do Věznice Stráž pod Ralskem, kde působil do ledna 2016. Od 1. 2. 2016 byl ustanoven na služební místo náměstek generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení Vězeňské služby ČR. Během své služební kariéry prošel řadou výkonných i manažerských funkcí. Od roku 2003 ve funkci 1. zástupce ředitele a poté ředitele Věznice Stráž pod Ralskem realizoval řadu racionalizačních a inovativních opatření, která ve svém důsledku vedla ke stabilizaci, humanizaci a rozvoji českého vězeňství. Zvláštní úsilí věnoval mimo jiné oblasti společné snahy všech zainteresovaných zaměstnanců o co největší počet zaměstnaných odsouzených, stejně jako oblasti zvyšování úrovně odborného zacházení.

Za dobu své řídící činnosti prokázal rovněž schopnost plnění úkolů ve vypjatých situacích včetně řízení činnosti Krizového štábu. Počátkem roku 2013 se aktivně podílel na realizaci amnestie prezidenta republiky a úkoly zadávané Krizovým štábem Vězeňské služby ČR splnil s vynikajícími výsledky. Díky svým organizačním a řídícím schopnostem a vysoce kvalitnímu plnění úkolů Vězeňské služby ČR byl jmenován regionálním ředitelem.

V průběhu dlouholetého působení u Vězeňské služby ČR byl kázeňsky odměněn řadou ocenění za mimořádně kvalitní výsledky výkonu služby a za vysoké nasazení při plnění služebních úkolů, při kterých vždy pracuje nad rámec svých služebních povinností. Dále byly výše jmenovanému uděleny medaile a plakety Vězeňské služby ČR, zejména za mimořádné    a dlouholeté zásluhy při rozvoji humanizace a demokratizace českého vězeňství.

Plukovník Mgr. Simon Michailidis se soustavně snaží udržovat prestiž Vězeňské služby ČR nejen u veřejnosti České republiky, ale i na mezinárodní úrovni, zejména s vězeňskými službami sousedních států.

V současné době ve funkci náměstka generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení dosahuje plukovník Mgr. Simon Michailidis mimořádných výsledků nejen v linii svěřeného úseku, ale rovněž při tvorbě a plnění úkolů Koncepce vězeňství do roku 2025.


(epa)