Pondělí, 23. května, 2022

Cenzura v rozporu s Ústavou, hodnotí odborníci výzvu ke stažení článků o vyšetřování fotbalové kauzy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Jako zvůli, cenzuru a protiprávní jednání hodnotí odborníci výzvu Vrchního státního zastupitelství v Praze ke stažení článku o vyšetřování fotbalové kauzy na serveru Aktuálně.cz. VSZ tvrdí, že jeho výzva je v souladu s trestním řádem a potřebou chránit účel trestního řízení. Podle právníků, které oslovila Česká justice, však takovou pravomoc státní zastupitelství dle trestního řádu nemá.

Výzvu k odstranění článku učinilo Vrchní státní zastupitelství v Praze (VSZ) v pátek prostřednictvím státního zástupce Ondřeje Trčka a na úpravu dal vydavatelství Economia
2 hodiny. Serveru pak nařídilo celou výzvu zveřejnit. Jako důvod svého neobvyklého jednání VSZ uvedlo, že zveřejněné informace závažným způsobem zasahují do průběhu trestního řízení tím, že brání řádnému objasnění věci.

V pondělí odpoledne pak server iRozhlas.cz informoval o tom, že i Český rozhlas byl vyzván, aby stáhl své reportáže o kauze. „V pondělí dopoledne přišla do datové schránky Českého rozhlasu výzva Vrchního státního zastupitelství v Praze, která pod hrozbou sankce 50 tisíc korun žádala stažení informací, které by podle něj mohly ohrozit vyšetřování. Český rozhlas tak měl učinit do dvou hodin od doručení výzvy,“ uvedl Rozhlas na svém zpravodajském webu.
Právní oddělení Českého rozhlasu se odmítlo výzvě podřídit. „Český rozhlas má právo a povinnost informovat svoje posluchače a v tomto právu můžeme být omezeni pouze zákonem. Žádný zákon neříká, že bychom neměli vysílat o něčem, o čem jsme se dozvěděli v souladu se zákonem. Nemáme žádný důvod se domnívat, že jsme se o těchto informacích dozvěděli v rozporu se zákonem,“ uvedl vedoucí právního oddělení Českého rozhlasu Petr Šmelhaus.

VSZ tvrdí, že přípravné řízení je vedeno neveřejně a jeho neveřejnost má svůj ústavní rozměr v § 8a a 8b trestního řádu. Vadí také zveřejnění popisu výpovědi z protokolu o výpovědi osoby a dále přepis skutečností uvedených v usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 tr.řádu, zejména pak identifikaci žádosti o dotace, z čehož dle VSZ jednoznačně vyplývá okruh budoucích svědků. Taková informace, dostupná širokému okruhu čtenářů je podle výzvy „způsobilá nepříznivě ovlivnit a mařit vlastní průběh přípravného řízení například pro možnost relativizace svědeckých výpovědí a tím i objasnění samotné trestné činnost…“

Tenký led

Text novináře Ludka Mádla na Aktuálně.cz „Pelta údajně protlačil i milionové dotace pro Spartu. Potvrzovat to mají odposlechy jeho hovorů s ministerskou náměstkyní“ přitom, jak už to u internetových článků bývá, ve veřejném prostoru dál existuje, i když se ho vydavatelství rozhodlo i přes prezentovaný nesouhlas z webu stáhnout. VSZ Economii při nesplnění výzvy hrozilo pořádkovou okutou 50 tisíc korun.

V pondělí nakonec vydavatelství po kozultaci s advokáty text opět „nasadilo“. „Pod časovým tlakem a hrozbou sankcí ze strany jedné z nejdůležitějších institucí ve státě jsme se v pátek rozhodli publikaci textu dočasně pozastavit, abychom měli vůbec příležitost rozsáhlou argumentaci Vrchního státního zastupitelství v Praze prostudovat. Hledali jsme zákonné ustanovení, které by umožňovalo vrchnímu státnímu zastupitelství zakázat nám publikaci textu způsobem, kterým to učinilo. Takové ustanovení podle našeho přesvědčení neexistuje, což shledala i externí advokátní kancelář, s níž jsme celou záležitost konzultovali. Rozhodli jsme se tedy text čtenářům znovu zpřístupnit. Argumenty, které nás k našemu postupu vedou, sdělíme ve stížnosti na postup státního zástupce, kterou podáme nadřízenému zástupci,“ uvedl ředitel redakcí a člen představenstva Economie Vladimír Piskáček.

Bradáčová s postupem souhlasí

Nadřízená státního zástupce Ondřeje Trčka Lenka Bradáčová s jeho krokem souhlasí. Podle ní už soudy podobný případ výzvy řešily. „Státní zástupce bude postupovat dle zákona, tak jak tomu bylo v obdobné procesní situaci v minulosti, kdy stejný procesní postup byl aprobován soudem jako zákonný a důvodný,“ sdělila. Dřívější případ nechtěla konkretizovat, jeden z mediálních domů však podle ní musel na základě tehdejšího soudního rozhodnutí zaplatit 50.000 korun.

VSZ se ale podle názoru odborníků tímto experimentem pustilo na tenký led.  „Jsem přesvědčen, že ustanovení o které se výzva VSZ opírá, na danou věc nedopadá. Odstraněním textu, který už byl zveřejněn, nelze požadovaného cíle dosáhnout. Obávám se, že požadavek VSZ je jen dalším dokladem o toho, že snahám o omezeni práv občanů zjevně dochází,“ řekl České justici zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček

Advokáti pak neváhají hovořit o protiprávním a protústavním jednání, které by u případného soudního sporu nemohlo obstát.  „Podle Ústavy (čl. 2 odst. 3) i Listiny (čl. 2 odst. 2) platí, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Pokud se státní zástupce odvoláva na § 66 trestního řádu, pak ten v relevantní části stanoví: (…) kdo bez dostatečné omluvy neuposlechne příkazu nebo nevyhoví výzvě, které mu byly dány podle tohoto zákona, (…). Musí se tedy jednat o výzvu, která přímo z trestního řádu vyplývá (např. výzva k vydání věci – § 78, k prohlídce těla – § 114, k podání svědectví – § 97). Výzva státního zástupce vyvozena z velmi obecného ustanovení § 1 (účel zákona) nemůže obstát,“ uvedl advokát a odborník na trestní právo Tomáš Gřivna. Pořádková pokuta je totiž trestním obviněním (což judikoval i Ústavní soud v plenárním nálezu publikovaném ve Sbírce zákonů pod č. 45/2005), a proto je na něj podle Gřivny třeba klást tytéž požadavky jako na trestný čin, včetně zásady nullum crimen sine lege certa (tedy požadavek určitosti) a zákazu analogie v neprospěch pachatele.

Nezákonnost a protiústavnost

Advokát Tomáš Gřivna. Foto: archiv

Pokud by došlo k porušení § 8a nebo § 8b trestního řádu, pak to opět není státní zástupce, kdo by měl ukládat sankci, neboť tuto pravomoc má jiný orgán (Úřad na ochranu osobních údajů pozn. red.). O takovém porušení ale výzva VSZ explicitně nemluví.

Advokát Tomáš Sokol ve svém obsáhlém rozboru pro Českou justici píše rovnou o snaze VSZ cenzurovat články novinářů. „Výzva shora uvedená je nezákonná a protiústavní. Její autor jí hrubě zasáhl do práva dotčené právnické osoby- adresáta, ale i do práv autora inkriminovaného článku. Je na místě zvažovat, zda nejde o kárné provinění SZ anebo v krajním případě, zda nebyla naplněna skutková podstata trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, uvedeného v ustanovení § 329 tr.zákoníku,“ míní člen prezídia Unie obhájců.
Podle Sokola navíc VSZ namísto relevantní právní argumentace opírající se o právní normy ČR, cituje ve své výzvě dvě rozhodnutí ESLP. „Činí tak právní teorií mnohokrát kritizovaným způsobem, totiž bez uvedení doslovné citace té části rozhodnutí, kterou na podporu své argumentace chce použít. Tedy ve stylu najděte si sami, co by se dalo použít,“ dodává advokát.

Následná cenzura

S jeho názorem se plně ztotožnil přední odborník na trestní právo Jiří Herczeg z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. A to včetně požadavku na vyvození odpovědnosti pro dozorujícího státního zástupce. „Předmětný pokyn je nezákonný a neústavní, jde o formu následné cenzury, který nemá oporu ani v § 8a, 8b tr. řádu, ani v § 66 tr. řádu,“ sdělil České justici.

Obhájce Tomáš Sokol Foto: archiv

Krok VSZ pak navzal cenzurním zásahem do práv novináře i advokát a bývalý náměstek nejvyšší státní zástupkyně Zdeněk Koudelka.  „Dojde-li v moderní demokracii ke sporu mezi zájmem státního zastupitelství a základním právem člověka (svobodou slova), nemůže být spor řešen zneužitím moci ze strany státního zastupitelství. Směšně působí zdůvodnění státního zastupitelství, že přípravné trestní řízení je neveřejné, pokud to srovnáme s medializací a tiskovkami státního zastupitelství v kauze Nagyová či Rath,“ míní.

Novináři kontrolují přípravé řízení

Českou justicí oslovení advokáti si myslí, že Economia neměla text na výzvu VSZ stahovat. „Novináři dělají svojí práci a jde v podstatě o kontrolu přípravného řízení, kdy toto soud nevykonává. A pokud nejde případ ochrany ochobnosti, tak takový požadavek v testu ústavnosti neobstojí,“ míní další člen prezídia Unie obhájců Václav Vlk.

Bizarní také je, že k masivním průsakům z tresního řízení do médií v politicky exponovaných kauzách dochází poměrně běžně. Státní zastupitelství však podobný pokyn vydalo poprvé až v kauze údajného zneužívání dotací ve fotbale.

Šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta je spolu s náměstkyní ministryně školství Simonou Kratochvílovou a bývalým šéfem ministerského odboru Zdeňkem Břízou stíhán kvůli zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Obvinění čelí i FAČR, asociace však už dřív jakékoliv provinění odmítla. Ve stínu aféry také ministryně školství Kateřina Valachová pozastavila dotace pro sport a následně oznámila, že k 31. květnu odstoupí z funkce.

Eva Paseková, čtk

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY