Novelu zákona o advokacii má obohatit bezplatná právní pomoc, shodl se klíčový poslanecký výbor

Poslanci ústavně právního výboru Foto: archiv

Novela zákona o advokacii míří v Poslanecké sněmovně do finále. Dnes její podobu opět potvrdil garanční ústavně právní výbor. Zásadní změnou je pozměňovací návrh, podle kterého se právní pomoc chudším lidem na státní útratu se rozšíří o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Závěrečné čtení by mohlo proběhnout už tento pátek nebo během příštího týdne. Na novele trvá shoda mezi koalicí i opozicí.

Stvrzen byl na dnešní schůzi ústavně právního výboru limit na poplatek do deseti tisíc za advokátní zkoušku a časová lhůta, ve které Česká advokátní komora musí zájemce na zkoušku pozvat. Nakonec prošla varianta předkladatele Martina Plíška z TOP 09 – podobnou úpravu bez časových lhůt navrhoval i poslanec Simeon Karamazov (ODS), návrh ale neprošel.

Členství v kontrolní radě a kárné komisi České advokátní komory také nebude omezeno věkem. Návrh zákona původně zakládal dvě podmínky pro členství – věkovou hranici 35 let a tříletá praxe výkonu advokacie. Důvodem měla být „profesionalizace“ členství v těchto orgánech, tzn. snaha o to, aby advokáti, kteří jsou sněmem zvoleni do těchto orgánů měli dostatečné zkušenosti s výkonem činnosti, která těmto orgánům náleží. „S tímto řešením nelze souhlasit, neboť součástí práv advokáta je mj. rovněž právo účastnit se spolkového života České advokátní komory včetně výkonu funkce v jejích orgánech. Není důvod domnívat se, že členství v kontrolní radě a kárné komisi má mít jiné podmínky než členství v představenstvu ČAK,“ uvedl ve svém pozměňovacím návrhu poslanec Štěpán Stupčuk z ČSSD.

Nejzásadnější změnou je načtení pozměňovacího návrhu poslankyně ANO Heleny Válkové. Kvůli předvolební časové tísni ministerstvo spravedlnosti návrh na bezplatnou právní pomoc načetlo právě k novele zákona o advokacii. Širší návrh na bezplatnou právní pomoc poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM) získal negativní stanovisko.

Stát by tak měl nově zaštítit udílení ústních právních rad lidem, kteří mají příjem do trojnásobku životního minima. Žadatelé by se po zaplacení stokorunového regulačního poplatku na Českou advokátní komoru. Každý nemajetný člověk by měl ročně nárok na schůzky v celkovém čase dvě hodiny, přičemž minimální délka sezení by činila půl hodiny.

Pozměňovací návrh na bezlatnou právní pomoc si můžete stáhnout zde.

Poslanecká novela autorů z řad ČSSD, ANO TOP 09 a ODS předpokládá, že advokát by mohl školit nejvýše tři koncipienty, nyní jejich počet omezen není. Ústavně-právní výbor doporučil zvýšit počet na pět koncipientů. Omezení má podle předkladatelů zlepšit jejich školení. O novele Česká justice opakovaně informovala.

Navrhovanou úpravu advokátní zkoušky, která se skládá z písemné a ústní části, předkladatelé zdůvodňují rostoucím počtem uchazečů o její složení a snahou o zvýšení kvality jejich přípravy. Autoři chtějí, aby zkoušce předcházel písemný test k ověření teoretických znalostí zájemců. Ke zkoušce by byli připuštěni pouze v případě jeho úspěšného složení.

Nová kárná opatření by se podle předlohy týkala prohřešků souvisejících s knihou o prohlášeních o pravosti podpisu a se správou cizího majetku. Advokáti, kteří by se deliktů dopustili, by mohli o právo vedení této knihy nebo o právo správy cizího majetku až na tři roky přijít. Nebyl by podle předlohy navíc vyloučen jejich další postih, například napomenutí nebo peněžitá pokuta.

Advokát by mohl být podle novely vyškrtnut ze seznamu advokátů kvůli porušení povinnosti být pojištěný – nyní je nutné vést proti němu kárné řízení. Další novinka by měla zabránit situacím, kdy je advokát sice pojištěný, ale s mnohem nižším limitem plnění, než odpovídá újmě, kterou by mohl při poskytování právních služeb způsobit.

(epa, čtk)