Pátek, 5. března, 2021

Josef Baxa o novém způsobu výběru soudců: Zásadní otázky mají být řešeny zákonem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nový způsob výběru soudců tento týden s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO) probíral předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal a předseda Nejvvyššího správního soudu Josef Baxa. Oba dva jsou podle informací České justice zejména proti tomu, aby revoluční změna byla prosazena formou ministerské instrukce a novely vyhlášky.

Ministr zástupcům nejvyšších soudů sdělil, že je připraven stihnout změnu prosadit do voleb. Půjde o instrukci o postupu při výběru kandidátů na soudce a postupu při předkládání podnětů jměnování do funkce soudce a zároveň chce novelizovat tzv. vyhlášku o čekatelích. „Tohle je řešení, které je po formální stránce úplně něvhodné. Tak zásadní otázky mají být řešeny zákonem. Instrukci může každý příští ministr škrtnutím pera zlikvidovat nebo ji nahradit něčím jiným,“ řekl Baxa po jednání České justici.

Podle šéfa NSS zde dlouhodobě chybí celospolečenská diskuze o tom, jaké chce mít společnost soudce, aby jim mohla věřit. Mělo by se diskutovat nejen v rámci legislativního procesu, ale zapojit by se měly i právnické fakulty, odborníci nebo profesní komory.

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal nechtěl jednání komentovat. „Nejvyšší soud se nejdříve vyjádří v rámci předpokládaného oficiálního připomínkového řízení. To ještě ani nebylo zahájeno. Je korektní vyjádřit názor Nejvyššího soudu k této problematice nejprve oficiální cestou,“ sdělil pouze mluvčí NS Petr Tomíček.

Ministr Pelikán si nemyslí, že by změna byla činěna příliš narychlo. Podle něj se názory shromažďují roky. Ostatně myšlenku už nastínil ve své „Bílé knize“ justice. Zároveň Pelikán vyslovil skepsi nad legislativním procesem kvůli tomu, jak vypadá současný parlament. Proto chce volit cestu změny formou ministerské instrukce a novely vyhlášky.

Podle předsedy NSS by měl mít soudce především životní zkušenosti. A ty se podle něj nezískají v justici a justiční příprava na výkon funkce soudce pak podle něj vypadá jako pěstování květin ve skleníku. „Já nepodceňuji vnitřní odborné vzdělávání nebo přípravnou službu, ale vnější zkušenost, která by měla předcházet, ta tady pořád chybí,“ dodal Baxa a přirovnává odborné justiční zkoušky ke zkouškám v odborné laboratoři.

Na Českou justici se také obrátilo několik asistentů soudců, kteří se obávají, zda po nové instrukci budou moci vykonat justiční zkoušku a stát se soudcem. Podle reakce ministerstva v souladu s ustanovením § 117 zákona o soudech a soudcích resort umožní asistentovi soudce, po splnění dalších podmínek, vykonat justiční zkoušku. „Zákon zůstává tímto návrhem nedotčen. Primárně by však soudy měly připravovat justiční čekatele. Zároveň zdůrazňujeme, že žádná ze skupin nebude z výběru soudců vyloučena, naopak systém se více otevírá,“ uvedl Jakub Říman z tiskového odboru ministerstva spravedlnosti.

Ministr spravedlnosti svůj plán představil předsedům krajských soudů na konci května. Nyní by měli materiál připomínkovat, Pelikán ho přislíbil poskytnout i zástupcům Soudcovské unie. Doposud je forma výběru kandidátů v rukou předsedů krajských soudů a systém není jednotný, což je často terčem kritiky z mnoha stran.

V první fázi by měl výběr justičních čekatelů probíhat centrálně. Zájemci o přijetí do přípravné služby by se registrovali do centrální evidence a absolvovali písemný centrální test. Poté by následovala praxe justičního čekatele. Samotné výběrové řízení organizované předsedy krajských soudů by se pak mělo zachovat. Centrální test by tak měl sloužit jako předvýběr.

(epa)

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY