Pelikán chce kandidáty na soudce testovat centrálně. Narazit může s prosazováním formou vyhlášky

Prezident Zeman a ministr spravedlnosti Pelikán při jmenování nových soudců Reprofoto: ČT

Ještě před volbami by ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) rád prosadil nový způsob výběru soudců. Způsob výběru by už nebyl v rukou předsedů krajských soudů jako doposud, ale zcentralizoval by se směrem k ministerstvu. Předsedové soudů, které Česká justice oslovila, proti změně v zásadě nejsou. Některým ale vadí, že Pelikán chce zásadní změnu prosadit ministerskou instrukcí a vyhláškou, nikoliv formou změny zákona.

Ministr spravedlnosti svůj plán představil předsedům krajských soudů na konci května. Nyní by měli materiál připomínkovat, Pelikán ho přislíbil poskytnout i zástupcům Soudcovské unie. Doposud je forma výběru kandidátů v rukou předsedů krajských soudů a systém není jednotný, což je často terčem kritiky z mnoha stran.

V první fázi by měl výběr justičních čekatelů probíhat centrálně. Zájemci o přijetí do přípravné služby by se registrovali do centrální evidence a absolvovali písemný centrální test. „Centrální evidence by měla sloužit k vytvoření skupiny zájemců, ze které budou moci krajské soudy vybírat uchazeče pro svá výběrová řízení,“ vysvětlil Jakub Říman z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

Písemný test

Písemný test bude organizovat a zajišťovat Justiční akademie. Test se bude konat několikrát ročně, a to podle poptávky ze strany zájemců. Bude sestaven z jednotlivých otázek, na které je možná pouze jedna správná odpověď. Zaměřen bude zejména na oblast ústavního, civilního, trestního a správního práva. ůPředpokládá se, že by se měl skládat z 40 otázek (10 otázek z každé oblasti). Ministerstvo stanoví minimální počet bodů nutný k úspěšnému absolvování testu,“ upřesňuje Jakub Říman.

Testy bude možné konat ve stejném termínu v Kroměříži i v Praze. V rámci jednoho termínu bude možné prozkoušet přibližně sto osob. Testování počáteční skupiny by podle ministerstva mělo probíhat v rámci jednoho týdne, každý den v týdnu, aby byla eliminována zbytečně dlouhá prodleva pro zájemce registrované v evidenci. Zájemci budou moci při registraci označit, na jakém místě budou chtít test skládat. „Bude možné označit Prahu nebo Kroměříž s preferenční variantou, čímž si zájemci zkrátí čekací dobu na volný termín,“ uvádí zástupce tiskového odboru.

Samotné výběrové řízení organizované předsedy krajských soudů by se pak mělo zachovat. Centrální test by tak měl sloužit jako předvýběr. Ne každý, kdo úspěšně absolvuje písemný test bude automaticky přijat na pozici justičního čekatele. Písemný test je pouze podmínkou pro účast ve výběrovém řízení a předsedové soudů budou moci do výběrového řízení pozvat pouze uchazeče, kteří úspěšně složili písemný test

Hodnotit bude krajský soud

Hodnocení kandidáta během tříleté zkušební doby připadne Krajskému soudu. Přípravná služba justičního čekatele  by se tak měnit neměla a měl by zůstat zachován současný systém. Měnit by se nemělo ani platové ohodnocení justičních čekatelů, nyní jsou zařazeni v 11. platové třídě. Po složení zkoušky si ale mohou polepšit. „Ministerstvo si je vědomo, že po složení odborné justiční zkoušky by bylo vhodné navýšit odměňování justičního čekatele. Bylo by neadekvátní, pokud by tito kandidáti byli zařazeni stále v 11 PT. Po složení zkoušky a pokračování čekatele na pozici VSÚ je možné zařadit kandidáty až do 13 PT (v návaznosti na náplň pracovní činnosti), v této fázi je již také možné nastavit osobní ohodnocení,“ uvedl Jakub Říman s tím, že u kandidátů na funkci soudce  bude pravděpodobnost, že se stanou soudci, vysoká. Na kandidáty na funkci soudce by měl být přijímán odpovídající počet osob.

Akrobatický výklad zákona

Sjednocení a aktualizaci úpravy výběru kandidátů na funkci soudce považuje většina předsedů i Soudcovská unie za potřebnou. Zajímavé je, že Pelikán chce změnu prosadit narychlo ještě před volbami formou ministerské instrukce a novelou ministerské vyhlášky. „Není to stabilní řešení, ale když vidíte, jak to funguje ve sněmovně, bylo by naivní teď navrhovat změnu zákona,“ řekl ministr Lidovým novinám, které na novinku upozornily. To by mohl být zádrhel.

„K navrhované změně vyhlášky a instrukce máme řadu připomínek, které ministrovi spravedlnosti zašleme. Některé z nich považujeme za zásadní,“ napsal České justici předseda KS v Ústí nad Labem Luboš Dörfl.

Předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra považuje navrhovaný „dvoupatrový systém“ za nejlepší možný. Podobné návrhy už v minulosti prosazovali třeba ministr Jří Pospíšil nebo Pavel Blažek. „Nejsem si vůbec jistý, že by soudci měli vybírat soudce. Ale měli by mít významné slovo při hodnocení kvality a předsedové by měli možnost kandidáta odmítnout. To že já přijdu o pravomoc výběru, to pro mě není důležité já mám řídit soud. Problematická je snaha změnu prosadit formou instrukce a vyhlášky,“ myslí si Vávra. Podle něj jde o akrobatický výklad zákona o soudech a soudcích.

Eva Paseková