Plat justičního čekatele? 22 tisíc korun i s odměnami

Miloš Zeman při jmenování soudců Pražském hradě Foto: Facebook

Do výše platů soudců se při středečním jmenování na Pražském hradě obul prezident Miloš Zeman. Zástupci soudnictví dlouhodobě upozorňují, že ke jmenování soudcem musí právník ujít dlouhou cestu a mimo jiné absolvovat praxi u soudu. Například justičním čekatelem je budoucí soudce 36 měsíců a za tuto dobu pobírá i s odměnami lehce přes 22 tisíc korun hrubého.

Prezident Miloš Zeman při slavnostním proslovu soudcům připomněl slova prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, který se pozastavil nad výší nástupního platu soudců a nad výrazně nižšími nástupními platy učitelů. Loňský průměrný hrubý měsíční plat soudce byl podle údajů Ministerstva spravedlnosti 114 847 korun.
Platy soudců obecných soudů (okresní, krajský a vrchní) s náhradou se pohybují podle zařazení a délky praxe od 70 900 do 143 600 korun. „Pokud jde o vás, prosím, abyste si uvědomili, že tento nástupní plat vás, na rozdíl od většiny jiných občanů, zbavuje alespoň základních materiálních starostí, a abyste si připomněli úsloví, které v Čechách zdomácnělo a které zní – budu pracovat pouze do výše svého platu,“ řekl prezident.

I zástupci Soudcovské unie v minulosti upozornili, že než dojde ke jmenování soudcem, stojí to zájemce mnoho úsilí i času. Praxi může získat buď jako justiční čekatel nebo asistent soudce. „Za první pololetí letošního roku činila průměrná hrubá mzda včetně všech složek platu (osobní ohodnocení, odměny) u justičního čekatele 22 215 Kč a u asistenta soudce 24 252 Kč,“ řekl České justici Jakub Říman z tiskového oddělení Ministerstva spravedlnosti.

Výběrové řízení na justičního čekatele vyhlašuje předseda krajského soudu po projednání s ministerstvem spravedlnosti podle očekávané potřeby obsazení tabulkově volných soudcovských míst a zahrnuje posouzení přihlášky, písemný test, pohovor před komisí příslušného krajského soudu a psychologicko-diagnostické vyšetření. Přihláška se podává ke krajskému soudu, v jehož obvodu chce uchazeč přípravnou službu vykonávat.
Asistenta soudce jmenuje a odvolává předseda Nejvyššího soudu na návrh soudce, o jehož asistenta se jedná.

Zájemce poté musí složit odbornou justiční zkoušku a následně teprve přichází jmenování prezidentem republiky a přidělení na konkrétní soud. Zkoušku mohou, v případě že jinak splňují podmínky pro jmenování soudcem, vykonat také soudce Ústavního soudu, asistent Veřejného ochránce práv, taktéž po třech letech své právní praxe, a vyšší soudní úředník po pěti letech výkonu své funkce. Jmenování soudcem může proběhnout až do dovršení 30 let věku.

Ústavní činitelé a tedy i mimo jiné soudci se v příštím roce dočkají navýšení svých platů. Růst by mohly asi o osm procent. Zvýšila se nejenom průměrná mzda v nepodnikatelské sféře, od níž se jejich platy odvozují, vzroste i koeficient, kterým se tato mzda násobí. Takto stanovená platová základna, z níž se platy vypočítávají, se tak zvýší proti letošku téměř o pět tisíc. Plat prezidenta Miloše Zemana by se tak mohl zvýšit o víc než 17.000 korun. Nyní prezident podle výpočtu dle platové základny pobírá 219 tisíc korun měsíčně plus náhrady.

(epa)