Volební program pro justici: ČSSD kopíruje Pelikána, do hry vrací oddlužovací novelu

Na co sociální demokracie láká své voliče? Třeba na snadnější oddlužení

Jako bijec exekutorů se za svého působení v čele ministerstva spravedlnosti prezentoval Robert Pelikán z ANO. Sociální demokraté chtějí systém exekucí měnit dál i po volbách. V právě zveřejněném volebním programu také počítají s prosazením tzv. oddlužovací novely insolvenčního zákona. O Nejvyšší radě soudnictví, nových procesních kodexech nebo kariérním řádu pro soudce v programu není ani zmínka.

Statisíce lidí čelí exekuci a možnost pro fyzické osoby uvalit na sebe insolvenci je podle sociálních demokratů nastavena příliš tvrdě. „Připravíme proto novelu insolvenčního zákona, která umožní snazší oddlužení tím, že za jasně stanovených podmínek zmírní podmínku úhrady 30 % dluhů,“ uvádí se v programu ČSSD pro říjnové volby. Novelu se přitom snažila prosadit současná koalice, uplynulý týden ale přiznala, že už jí na to nezbyde časový prostor.

Kromě České asociace věřitelů před novelou v minulosti varovali třeba lidovci, ODS nebo TOP 09.  „S návrhem zásadně nesouhlasím. Jde o morální hazard, který podporuje neplacení dluhů a poškozuje věřitele. ,“ řekl České justici už dříve poslanec Martin Plíšek (TOP 09).

Další ambicí ČSSD je prosadit zákon o bezplatné právní pomoci. „V praxi zajistíme právní úpravu bezplatné právní pomoci, která v dostatečném rozsahu zajistí kvalifikovanou právní pomoc všem, pro které jsou komerčně poskytované právní služby ekonomicky nedostupné,“ uvádí se v programu.
V této souvislosti je zajímavé, že tento návrh už předložil resort ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a návrh se stal součástí novely zákona o advokacii. Norma už prošla schvalováním v Poslanecké sněmovně, nyní zamířila do Senátu.

Cíle v oblasti trestní politiky státu jsou v programu formulovány velmi vágně. ČSSD chce zvýšit zaměstnanost vězňů a snížit recidivu. I to je přitom jedna z vlajkových lodí, kterou se prezentuje současný ministr Pelikán. „Budeme vytvářet podmínky pro větší ukládání a využívání alternativních trestů – zasadíme se o větší ukládání peněžitého trestu a zavedení elektronických náramků a jejich široké uplatnění v rozhodovací praxi soudů,“ uvádí program ČSSD.

ČSSD se ve svém volebním programu o justici zmiňuje opravdu jen velmi okrajově na stránkách 29 – 30 v kapitole „Bezpečná a spravedlivá země v srdci Evropy“. Podle informací České justice se na textu nepodílel ani současný předseda Legislativní rady vlády Jan Chvojka ani další právní expert partaje Jiří Dienstbier.

(epa)