ESLP: Rozpočet Soudu pro letošní rok činí 71 milionů eur, ČR přispěla přes 3 miliony eur

Místnost pro veřejná slyšení před Soudem. Zde zasedá Velký senát ESLP. Foto: archiv

Fakta a profily zemí a jejich plateb do rozpočtu Rady Evropy aktualizoval Evropský soud pro lidská práva. Soud rovněž publikoval to nejlepší z judikatury za první pololetí letošního roku. Z informací vyplývá, že letošní rozpočet Soudu činí 71 milionů eur. Na tuto částku se skládá všech 47 členských zemí Úmluvy a Rady Evropy. Příspěvek České republiky Radě Evropy činí za letošek 3 107 296 euro.

Výše příspěvku jednotlivých členských zemí Rady Evropy se vypočítává z počtu obyvatel a HDP. Příspěvek České republiky Radě Evropy, jejíž institucí je Evropský soud pro lidská práva, tak byl spočítán na 3 107 296 euro, což je asi 78 milionů korun.

U ESLP působí z celkového počtu 672 úředníků sedm úředníků z České republiky. V současnosti na rozhodnutí Velkého senátu Soudu čeká jeden případ, a to Regner v. ČR, o kterém Česká justice informovala včetně průběhu veřejného slyšení před Soudem.

Národním soudcem zvoleným za ČR je Aleš Pejchal, uvádí fakta „karta České republiky“. Také rozhovor se soudcem ESLP Alešem Pejchalem o tom, co je úkolem států v dnešní Evropě i o tom, jak poznat právo, Česká justice již dříve publikovala.

Zdaleka největší plátce je Francie

Rozpočet Rady Evropy činí 328 milionů euro, což je osm a půl miliardy korun, z čehož rozpočet soudu tvoří jednu miliardu osm set milionů korun. Jedni z největších plátců Rady Evropy a potažmo Soudu jsou Rusko a Turecko.  Jsou to však  současně nejohroženější členské země – Rusku byla odebrána hlasovací práva v Radě Evropy, takže reálně může zastavit platby. Turecku po pokusu o puč zase může být pozastaveno členství kvůli porušování základních lidských práv a svobod.

Příspěvek Turecka do rozpočtu Rady Evropy činí za rok 2017 více než desetinásobek české platby – celkem 33 849 161 euro. Příspěvek Ruska je 33 035 136 euro. Příspěvek obou těchto zemí je vyšší, než příspěvek Velké Británie ve výši 32 465 498

Ještě větším plátcem je Německo, které členství v Radě Evropy a v Úmluvě o lidských právech a základních svobodách stojí letos 36 065 452 euro. Zdaleka největším plátcem je však Francie s částkou 37 850 197 euro.

Soud aktualizoval publikace case-law

Soud rovněž aktualizoval  přehled case-lawe od letošního 1. ledna do poloviny června a  aktualizoval  k červenci seznam vybraných případů Soudu, které budou kvůli své významnosti zařazeny do souhrnu případu ESLP za rok 2017.

Irena Válová