Pátek, 5. března, 2021

Ministerstvo spravedlnosti vypsalo zakázky na registr skutečných majitelů a svěřenských fondů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Dvě zakázky po dvou milionech na registry skutečných majitelů a svěřenských fondů vypsalo ministerstvo spravedlnosti tento týden. Zájemci mají na dodání nabídky čas do 31. srpna 2017 do 10,00 hodin. Vývoj a realizaci tak zájemci musí navrhnout za týden. Poslanci schválili registry letos v lednu a oba registry musí začít fungovat k 1. lednu 2018.

Jak vyplývá z elektronického systému zakázek, výzva k podání nabídky na realizaci registru skutečných majitelů byla vyvěšena 23. 8. 2017. Nabídky mají zájemci dodat do 31. 8. 2017,  předpokládaný termín plnění je 5. září 2017, uvádí se ve vypsání nabídky. Předpokládaná celková hodnota zakázky jsou 2 miliony korun bez DPH.

V tomto prvním případě je předmětem veřejné zakázky „vývoj a realizace nového aplikačního programového vybavení  – dále jen APV  –  Informačního systému evidence skutečných majitelů (dále jen „ISSM“), včetně návrhu a následné instalace ISSM do technologické infrastruktury (dále „TIF“) zadavatele, zajištění služeb podpory a rozvoje ISSM po dobu 2 let od předání ISSM do rutinního provozu, zpracování a aktualizace dokumentace a provedení školení správy v rámci zavedení ISSM do rutinního provozu.

Poslanci schválili vytvoření registru v lednu

V současné době informační systém skutečných majitelů neexistuje, upozorňuje ministerstvo spravedlnosti.  „Novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, dále jen „AML zákon“) právnických osob k 1.1. 2018 zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů (podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, dále jen „ZVR“) – dále ,evidence skutečných majitelů´, vysvětluje ve vypsání nabídky ministerstvo spravedlnosti.

O novele zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a registru majitelů firem Česká justice opakovaně informovala. Poslanecká sněmovna schválila zákon včetně registru letos v lednu.

Návrh vývoje, realizace a instalace za týden

Druhá zakázka, která byla zveřejněna rovněž 23. srpna 2017, termín nabídek je také 31. srpna 2018 a zahájení plnění je také 5. září 2017 se týká yytvoření a podpory informačního systému evidence svěřenských fondů (ISESF). Také v tomto případě mají zájemci na návrh vývoje a realizace týden.

Konkrétně ji ministerstvo spravedlnosti charakterizuje takto: „Vývoj a realizace aplikačního programového vybavení včetně návrhu a následné instalace do technologické infrastruktury zadavatele, zajištění služeb podpory a rozvoje ISESF po dobu 2 let, zpracování a aktualizace dokumentace a provedení školení správy.“

Také k této zakázce ministerstvo uvádí, že systém musí fungovat od 1. ledna 2018: „Zákonem č. 460/2016 Sb. došlo mimo jiné ke změně zákona č. 89/20012 Sb., Občanský zákoník, a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, která nabude účinnosti od 1. 1. 2018 a stanoví nově povinnost zápisu svěřenských fondů do evidence svěřenských fondů. Právní úprava evidence svěřenských fondů je s účinností k 1. 1. 2018 obsažena především v ustanoveních § 65a a následujících zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů a v § 1451 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Tuto evidenci svěřenských fondů je nezbytné v souladu s platnou právní úpravou vytvořit.“

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY