Novou soudkyní Nejvyššího správního soudu se má stát advokátka Lenka Krupičková

Nejvyšší správní soud v Brně Foto: NSS

Předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa představil novou kandidátku na funkci soudkyně Nejvyššího správního soudu. Tou je Lenka Krupičková, advokátka v advokátní kanceláři Rödl & Partner. V případě úspěchu kandidátky na plénu tak NSS doplní další „nesoudce“.

Baxa Krupičkovou vybral v návaznosti na Memorandum I – o výběru kandidátů na soudce pro NSS ve kterém uvedl, že chce celý proces otevřít veřejnosti a spolupracovat s ní při vyhledávání osob, které splňují nároky stanovené v Memorandu. „Hledání osob s čitelnou osobní i profesní minulostí a jejich průhledný výběr jsou důležitými předpoklady pro to, aby v řadách soudců byly důvěryhodné a respektované osobnosti s předvídatelnými a otevřeně předestřenými vlastnostmi, schopnostmi a názory.“ uvádí se v závěru memoranda.

„Předseda Nejvyššího správního soudu chce pokračovat v personální politice doplňování soudu výraznými osobnostmi, které splňují náročně stanovená kritéria v Memorandu I, a to jak po odborné, tak osobnostní stránce. Důraz přitom klade na pestrost soudu, tak aby na soudu vedle kariérních soudců působili významní odborníci z praxe,“ NSS k návrhu Krupičkové.

Lenka Krupičková Foto: LinkedIn

Mgr. Lenka Krupičková, LL.M. ukončila magisterské studium v roce 2005 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Postgraduální studium pak absolvovala na Univerzitě Jana Keplera v Linci. Od roku 2010 působí jako advokátka v advokátní kanceláři Rödl & Partner. Zaměřuje se především na správní a daňové právo a s ním související obory (sociální a zdravotní pojištění, dotace, cla, veřejné zakázky, investiční pobídky atd.). V roce 2007 úspěšně absolvovala kvalifikační zkoušky na daňovou poradkyni. Vedle toho se věnuje rovněž právu obchodních společností. Během své dosavadní praxe zastupovala klienty ve správních a soudních řízeních, včetně řízení u Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora Evropské unie.
„V dnešní době stále rostoucí regulace lidského jednání nejrůznějšími normami a souběžně se zvyšující administrativní zátěže pak přirozeně stoupá důležitost správních soudů, protože jsou to v prvé linii právě ony, kdo utvářejí hranice balancující mezi požadavky úředníků z hlediska naplnění řádného fungování státního aparátu a minimalizace administrativní zátěže vůči adresátům norem. Toto uvědomění podle Lenky Krupičkové vyžaduje ze strany správních soudů nanejvýš zodpovědný přístu,“ uvedl NSS k charakteristice kandidátky.

Ta se osobně představí 13. 9. 2017 před plénem NSS. Na slyšení se stávajícími soudci by měla pohovořit o své motivaci, proč se uchází o danou pozici, přednést svůj pohled na fungování soudu a objasnit, jakou má představu o svém osobním přínosu pro Nejvyšší správní soud.

Naposledy soud před rokem doplnili Michaela Bejčková a Tomáš Rychlý.

Jana Rosůlková