Sobota, 18. září, 2021

Stát vězňům zvýší odměny, ale drasticky zvedne úložné o desetitisíce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Úložné vězňů se drasticky zvýší na 35 000 Kč. Současně se však vězňům sníží kapesné, ale  i srážka k úhradě nákladů na výkon trestu, a to o 6 procentních bodů. Při současné zaměstnanosti vězňů tak státem vybrané náhrady nákladů za pobyt ve vězení klesnou o 630 tisíc ročně. Vyplývá to z návrhu vyhlášky ministerstva spravedlnosti, kterou resort navrhuje vydat v souvislosti s nařízením vlády o zvýšení odměn vězňům.

Úložné je částka, kterou pracující vězeň musí podle vyhlášky odkládat na účet a spořit na dobu, kdy bude propuštěn z výkonu trestu. V současné době činí tato částka 2% z čisté odměny vězně a částka na účtu vězně nesmí klesnout pod 2000 Kč. Nově se má na úložné použít 11% z čisté odměny vězně a na účtu vězně má být minimálně 35 000 korun. V jedné z variant při tom podle zprávy RIA navrhovalo ministerstvo spravedlnosti tuto částku zvýšit až na 50 000 korun. Od toho však ministerstvo ustoupilo.

Zvýšení částky úložného má mimo jiné umožnit nařízení vlády o zvýšení odměn z práci vězňů. Podle nařízení vlády dostanou vězni za práci měsíčně více od jednoho tisíce do 4 750 korun podle své kvalifikace. Po práci vězňů je přesto stále vysoká poptávka, vyplývá z komentáře k předmětnému nařízení vlády.

Vězni budou spořit, kapesné se sníží

Vězni sice dostanou více peněz, ale budou s nimi jinak hospodařit. Cílem je podle důvodové zprávy snížit dlouhodobou zadluženost vězňů a tím jejich recidivu. S tímto cílem dokonce stát přistupuje ke snížení částky na úhradu nákladů na výkon trestu ze současných 32 % na nových 26% z čisté mzdy, nejvýše však 1500 Kč za měsíc. „Za předpokladu, že zůstane zachována současná míra zaměstnanosti vězňů, lze odhadnout pokles ve výběru náhrad nákladů výkonu trestu odnětí svobody o 630 tisíc Kč ročně,“ uvádí k tomu ministerstvo spravedlnosti ve zprávě RIA.

Nově se podle ministerské vyhlášky má počítat i kapesné vězňů, které bude činit namísto 20% z čisté odměny pouhých 17% z čisté odměny pracujícího vězně.


Současné srážky z odměny pracujícího vězně vypadají před změnou takto:

Z čisté pracovní odměny  se provádí srážky ve výši:

– 30 % na srážky k úhradě výživného nezaopatřených dětí,

– 32 % na srážky k úhradě nákladů výkonu trestu, maximálně však 1 500 Kč

za kalendářní měsíc,

– 12 % na další srážky prováděné na základě nařízeného výkonu rozhodnutí soudu nebo

orgánu státní správy,

– 4 % na ostatní srážky,

– 20 % na kapesné,

– 2 % na úložné


Ministerstvo: Jde o výrazné zvýšení Na účtu úložného musí nyní zůstat minimálně 2000 Kč, jinak z účtu nesmí vězeň čerpat. Samo ministerstvo nazývá zvýšení minima částky úložného ze dvou na 35 000 a zvýšení srážky z odměny o devět procentních bodů ze 2% na 11% z čisté odměny „poměrně výrazným“: „V souladu s obecnou částí odůvodnění se navrhuje zvýšení úložného, a to jednak zvýšením procentní částky připadající na úložné a jednak poměrně výrazným zvýšením limitu finančních prostředků na účtu úložného z 2 000 Kč na 35 000 Kč, kdy důvodem je, aby se odsouzený po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody jednodušeji zapojil do civilního života. Se zvýšením procentní částky…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit