Exekutoři: Pelikán chce zavést formuláře bez zákonného zmocnění, jen sbírá hlasy

"Musím říct, že v některých stávajících písemnostech jsem se tedy nevyznal ani já coby právník," uvedl ministr Pelikán. Foto: MSp

Týden před volbami chce ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO11)  prosadit pouhou ministerskou vyhláškou jednotné vzory některých exekutorských písemností. Podle Exekutorské komory však tyto šablony budou stát desítky milionů korun a dlužníkům nijak nepomůžou. Exekutoři jsou přesvědčeni, že Pelikán se tak pokouší získat hlasy voličů.

Jak už  letos v srpnu Česká justice informovala,  ministr spravedlnosti Robert Pelikán chce sjednotit některé exekutorské písemnosti zasílané v rámci exekučního řízení. Exekutorská komora nyní na svých stránkách upozorňuje, že se tak Pelikán chystá učinit těsně před volbami novou ministerskou vyhláškou zcela bez zákonného zmocnění.

Komora současně zdůrazňuje, že původně mělo jít pouze o doporučení exekutorům, avšak nyní Pelikán navrhuje, aby bylo používání vzorů povinné. „Do připomínkového řízení šla novela ministerské vyhlášky ve variantě, která používání nových vzorů pouze doporučovala. Kvůli tomu nebyly v rámci připomínkového řízení některé věcné otázky řešeny zcela do hloubky,“ uvádí se na stránkách Exekutorské komory.

Exekutorská komora dále připomíná, že myšlenku sjednocení vzhledu listin obecně podporuje, nicméně dle ní je naprosto neobhajitelný způsob, kterým Pelikán změny prosazuje. „Namísto promyšlené a systémové úpravy exekučního řádu dochází těsně před volbami k pokusu o přijetí vyhlášky, která by přitom tuto otázku řešit neměla.“

Dlužník nezaplatí, protože nerozumí přípisu?

Jednotné vzory navíc dle Exekutorské komory dlužníkům nepomůžou. Podle prezidentky Pavly Fučíkové je „naivní domnívat se, že řada dlužníků neuhradí vymáhanou pohledávku dobrovolně ve stanovené lhůtě pouze proto, že nerozumí doručovaným listinám. Zároveň je skutečností, že až 80 % písemností se povinným nedaří doručovat, tuto situaci jednotné formuláře nezlepší. Je naprosto běžné, že pokud si povinný není jist, kontaktuje exekutorský úřad a je mu vše vysvětleno. Je přece zájmem nejen věřitele, ale i exekutora, aby povinný aktivně a sám řešil své závazky, a bez zdlouhavého a nákladného provádění exekuce dobrovolně hradil vymáhanou pohledávku.“

Kromě toho bude zavedení jednotných vzorů podle Komory stát desítky milionů korun. Menší exekutorské úřady se tak opět přiblíží riziku ekonomického kolapsu, když už nyní jsou exekutoři díky snížení exekučního tarifu pod velkým ekonomických tlakem.

Už v srpnu Česká justice uvedla, že náklady na jednu šablonu písemnosti mají činit od 2 500 do 7 500 korun podle její náročnosti.

V papírech se nevyzná ani Pelikán jako právník

Podle prezidentky Fučíkové se jedná ze strany Pelikána o čistě populistický krok. „Je velká škoda, že ministr svými rozhodnutími kvůli politickým bodům fakticky komplikuje a snižuje vymahatelnost práva. V takovéto podobě totiž vyhláška zkomplikuje a zdraží řízení zejména těm, v jejichž prospěch má být vydána – tedy dlužníkům. Navíc následky takového kroku, tedy pozdější téměř jisté zrušení vyhlášky ústavním soudem pro nedostatek zákonného zmocnění, ministr už nejspíš neponese,“ doplnila Fučíková.

Ministr Pelikán pak na svém facebookovém účtu uvedl, že ho překvapilo, jak se někteří exekutoři sjednocení podoby písemností brání. Podle něj vyhláška pomůže nejen dlužníkům, ale i věřitelům, neboť v jejich zájmu není dlužník, který neví, co a proč má dělat. „Na ministerstvu jsme připravili vyhlášku, díky které budou muset všichni exekutoři používat stejné dokumenty. Jsou přehledné a co nejsrozumitelnější pro člověka, který se v právu tolik nevyzná. Musím říct, že v některých stávajících písemnostech jsem se tedy nevyznal ani já coby právník.“ doplnil ministr na svém facebookovém profilu.

Jana Rosůlková