Vadí mi nekonkrétní řeči, že justici čekají těžké časy, odmítla Zemanová varování Fialy

Soudci budou volit mezi Romanem Fialou a Danielou Zemanovou Koláž: ČJ

To, co si justice vybojovala, není definitivní. Doba na nás bude klást mimořádně zatěžující úkoly. Stačí se podívat do sousedních zemí, varoval delegáty sněmu Soudcovské unie kandidát na prezidenta Roman Fiala. „Vadí mi nekonkrétní řeči o tom, že justici čekají těžké časy,“ kontrovala ve svém projevu současná prezidentka Daniela Zemanová.

Roman Fiala se ve svém kandidátském projevu snažil přítomné přesvědčit, že „nekandiduje proti nikomu“. „Je mi líto, že to tak může být chápáno,“ uvedl místopředseda Nejvyššího soudu. Tomu předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa vytkl, že by se vítězstvím mohl dostat do střetu zájmů.

Fiala vsadil na své dlouhodobě prezentované myšlenky. „Právo je jednoduché, složité se to dělá lidským postojem, pýchou a sebeprezentací. Zapomínáme číst, co je na řádcích, ale hledáme, co je mezi řádky, jaký je za tím úmysl. Zkusme myslet více jako děti, než jako přepjatí intelektuálové,“ sdělil delegátům. Rozhovor s Romanem Fialou najdete zde.

Poté varoval před atmosférou ve společnosti. Do Polska dříve jezdili čeští soudci sledovat, jak zde funguje Nejvyšší rada soudnictví. Nyní po kontroverzní reformě justice je vše jinak. „Jak málo stačí v mediálním světě ke zničení pověsti, i justice,“ uvedl a zamyslel se i nad situací, kdy v Německu není možné realizovat rozhodnutí o vyhoštění odmítnutých žadatelů o azyl nebo katalánským separatismem. „Můžeme si říkat, že státnost musí být udržena, ale nemohu si pomoci: Do lidí s se nestřílí.“ Podle Fialy dochází k útokům na moc soudní. „Hypertrofie zákonů u nás i těch evropských je důkazem vyprázdněnosti norem, které by mohly být stručnější nebo by  nemusely být vůbec,“ dodal s tím, že naopak nutnost přijmout nové procesní kodexy naplněna nebyla.

A jeho plány, pokud by zvítězil? Například by bylo na místě vyzkoušet neformální podobu Nejvyšší rady soudnictví větším zapojením již existujících soudcovských rad, jejichž role by nemusela být jen poradní. „Zkusme se začít chovat tak, že vzniká samospráva,“ uvedl s tím, že není nutné čekat na to, až to upraví zákon a vzpomněl v této souvislosti na myšlenky Otakara Motejla.

V otázce penzí je nutné nabídnout konstruktivní projekt emeritních soudců. „Nežijeme v době, kdy by nám byl někdo ochoten dát lepší penze. Musíme přijít s nabídkou,“ míní Fiala. SU by se také měla více podílet na tvorbě legislativy a některé soudy by měly být součástí legislativního procesu.

Fiala také kritizoval dlouhodobě nevyužitou mediální roli emeritních prezidentů SU. Justice by také měla lépe vysvětlovat své problémy tak, aby je lidé pochopili.

Daniela Zemanová naproti tomu žádné velké změny v plánu nemá. Členkou SU je 16 let a již od začátku vnímá, kolik provozních problémů soudnictví tíží. „Nyní po zkušenosti ve vedení: Unie je pro mě stále důležitější a nezastupitelná.  Zvítězila u mě chuť pokračovat, uvědomila jsem si hodnotu svých zkušeností, které chci využít,“ uvedla ve svém kandidátském projevu. Rozhovor s Danielou Zemanovou najdete zde.

Důležité podle ní je, aby nedošlo ke ztrátě důvěry v soudce jako takové, protože u soudní moci panuje princip kolektivní viny a není možné očekávat možnost odvolání. „Měli bychom sledovat, pokud se nás někdo snaží rozdělovat a přemýšlet, jaké k tomu má motivace,“ uvedla s tím, že na důvěru společnosti by se ráda zaměřila. Je mnoho lidí, které nepřesvědčíme, ale nesmíme to vzdát. Musíme vysvětlovat proč je důležité, aby justice měla nezávislé soudce,“ uzavřela Zemanová. Jejím cílem je v případě vítězství také  intenzivněji spolupracovat s ostatními právnickými profesními komorami a zájmovými organizacemi.

Eva Paseková