Antonín Mokrý se stal prezidentem Rady evropských advokátních komor

Antonín Mokrý s předsedou ČAK Vladimírem Jirouskem Foto: ČAK

Člen představenstva České advokátní komory (ČAK) Antonín Mokrý dosáhl významného mezinárodního postupu. Na plenárním zasedání v Bruselu byl zvolen prezidentem Rady evropských advokátních komor (CCBE). „Jde o významný úspěch v rámci celoevropské advokacie a současně uznání a ocenění českého advokátního stavu a aktivit ČAK na mezinárodním poli,“ sdělila v této souvislosti České justici tisková mluvčí Iva Chaloupková.

Nově zvolený předseda není v CCBE žádným nováčkem, na cestu v orgánech evropské advokacie se vydal již předtím, než ČR vůbec vstoupila do Evropské unie, a ještě předtím, v 90. letech, sbíral zkušenosti i v jiných advokátních organizacích činných v mezinárodním měřítku, jako je například AIJA nebo UIA. V CCBE šest let působil ve Finančním výboru, byl také členem Výboru pro volný pohyb advokátů a zastával další významné funkce.

„Zůstávám stále aktivním advokátem a jsem si vědom toho, že skloubit výkon praxe s prací v evropské struktuře je a ještě bude někdy docela náročné. Na druhou stranu je to pro mne jistá výzva, kterou stojí za to absolvovat,“ uvedl Mokrý u příležitosti svého zvolení. „Chtěl bych, aby rok mého prezidentství proběhl bez nějakých velkých otřesů, pokud jde o politické, ekonomické či společenské události na našem kontinentě. Politika ovlivňuje náš stav, ať chceme či nechceme. Opakující se teroristické útoky vyvolávají v určité části politických reprezentací až přehnaně panický stav ohrožení, což pak následně vede ke snahám o omezování práv a svobod občanů a následné ohrožení existence právního státu tak, jak jsme jej dosud znali,“ varoval prezident před možnými nechtěnými důsledky některých protiteroristických opatření. Pokud jde o agendy CCBE, je podle jeho dalších slov třeba kontinuálně a svědomitě pracovat na agendách, které jsou rozpracovány a prosazovat na každém kroku ty principy, které prosazovali všichni Mokrého předchůdci. „Zaměřím se zejména na připravovanou úmluvu o advokátní profesi, kyberprostor a nástup nových technologií, ochranu osobních údajů, dopady brexitu a další palčivá témata. Každý z prezidentů CCBE odevzdal pro náš společný zájem kus své práce a ani já nechci zůstat v tomto směru něco dlužen.“

CCBE je nejvýznamnější evropskou advokátní organizací se sídlem v Bruselu, která zastupuje milion evropských advokátů, a to prostřednictvím svých členů – advokátních komor, celkem ze 45 evropských zemí. CCBE funguje jako spojka mezi Evropskou unií a evropskými národními advokátními komorami, a i proto je uznávána jako „hlas“ advokátní profese v Evropě. ČAK je řádným členem od roku 2004. „Od vzniku CCBE, od něhož uplynulo už 58 let, bylo nastoleno evropskými orgány a institucemi desítky, možná stovky různých témat více či méně souvisejících s advokátním stavem či právem na právní pomoc či fungování justice v širším slova smyslu. A téměř ke všem, co byla nastolena, se CCBE vyjadřovala, tu obšírněji tu stručněji. Některé námi vznesené námitky či připomínky nebo někdy dokonce celé předložené studie byly vyslyšeny, některé nikoli. Jako velké pozitivum ovšem vidím, že se zatím nestalo, že bychom prohráli nějakou skutečně velkou bitvu. Vždy jsme doposud docílili, když ne úplného, pak alespoň dílčího, ale možná o to cennějšího úspěchu,“ konstatoval Mokrý ohledně dosavadní činnosti CCBE v nedávném obsáhlém rozhovoru pro Českou justici.

Dušan Šrámek