Pátek, 18. června, 2021

Novela ústavního zákona o právu občana držet a nosit zbraň je zařazena na schůzi senátu, provází ji lobbing

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na program nadcházející schůze senátu byla zařazena novela ústavního zákona o právu každého občana České republiky nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo za zákonných podmínek. Její přijetí i projednání je však stále nejisté. Záležet bude opět na stanoviscích výborů a následně pléna senátu, kdy senátoři nemusí nakonec program schválit a zařazenou novelu o zbraních opět vyřadit. Novelu provází silný lobbing za  právo na obranu, plyne z vyjádření senátora Miroslava Antla.

O zařazení novely Ústavy na jednání pléna senátu rozhodl organizační výbor senátu. Nadcházející schůze senátu začne 6. prosince 2017. Navrhovatelem novely, která do senátu přišla z poslanecké sněmovny,  je znovu zvolený poslanec Milan Chovanec (ČSSD) se skupinou poslanců, zpravodajem za sněmovnu je znovu zvolený poslanec Marek Benda (ODS).

Novelu ústavního zákona o držení a nošení zbraní odmítl senát už jednou projednat před volbami do poslanecké sněmovny poté, co ji odmítly projednat dva senátní výbory – bezpečnostní a ústavně-právní, které žádaly předložení doprovodných zákonů. Proti vyřazení se postavil senátor Miloš Vystrčil (ODS), ale nakonec byla novela hlasy 43 senátorů na návrh organizačního výboru z programu vyřazena. O podrobnostech Česká justice informovala.

Tento stav se zatím změnil jen částečně, a to  o vůli novelu projednat, vyplývá ze stanoviska senátora Miroslava Antla (zvolen za ČSSD).

Ústavně-právní výbor novelu asi projedná

Změna ústavního zákona o bezpečnosti České republiky spočívá ve dvou větách, které mají být doplněny do článku 3 zákona 110/1998 takto:

(3) Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo k naplňování úkolů uvedených v odstavci 2. Toto právo může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům.

Právě zákonné omezení a stanovení dalších podmínek výkonu předmětného práva občanů držet a nosit zbraň je kamenem úrazu. Jak opakuje ve stanovisku předseda ústavně-právního výboru senátu Miroslav Antl, návrh byl výborem na jeho minulé schůzi odmítnut pro nepředložení doprovodných a prováděcích předpisů: „Osobně předpokládám, že inkriminovaný bod zařadíme, resp. schválíme, do programu (a poté projednáme) na příští schůzi našeho senátního Ústavně-právního výboru, jejíž termín plánujeme na středu 22. 11. 2017. O tomto tedy rozhodnou všichni členové výboru, neboť na minulé schůzi byl stejný návrh naprostou většinou členů výboru odmítnut, a to zejména s poukazem na skutečnost, že dosud nebyly předloženy tzv. doprovodné/prováděcí předpisy, které by dále specifikovaly navrhovanou novelu ústavního zákona,“ stojí na webu senátu stanovisko senátora Miroslava Antla k dotazu, kdy bude novela znovu zařazena na jednání pléna.

Senátoři dostávají už měsíce mnoho mailů a podkladů

Poté senátor popisuje proces projednání návrhu v senátu: „Každopádně rozhodující pro ,definitivní´ projednání této ústavní novely bude zařazení do programu schůze pléna Senátu PČR, o němž bude opět rozhodovat Organizační výbor Senátu PČR respektive všichni členové Senátu při schvalování programu,“ uvádí Miroslav Antl. První část podmínek byla nyní splněna,  novela byla organizačním výborem na plénum zařazena.

Senátor dále vysvětluje, že u některých tisků může trvat až rok, než dojde k jejich zařazení na plénum.

Z dalšího vyjádření senátora Miroslava Antla pak vyplývá, že ve věci této novely existuje silný lobbing: „Ujišťuji Vás, že i tento senátní tisk náš výbor projedná po řádné rozpravě a s plnou odpovědností, když povinností ústavně-právního výboru je zejména přezkoumat, zda je konkrétní návrh zákona, či novela zákona, v souladu s ústavním pořádkem a s právním řádem ČR. A tuto úlohu senátní Ústavně-právní výbor dlouhodobě naplňuje. U tohoto senátního tisku máme všichni pro přípravu na schůzi k prostudování velké množství listinných, e-mailových a dalších podkladů, jichž se nám průběžně dostává po několik měsíců,“ uvádí senátor, který současně oznamuje že svoje sdělení posílá na vědomí místopředsedům výboru a předsedovi senátu Milanu Štěchovi (ČSSD).

Senát projedná i petici za právo na spravedlivou obranu

O silném lobbingu svědčí nejen obsah odpovědi senátora, ale rovněž fakt, že svoji komunikaci s panem Pavlem Černým zveřejňuje na stránkách senátu.

Pavel Černý tvoří spolu s Jiřím Schamsem, Jaroslavem Pekaříkem a Ivo Hoffmanem petiční výbor s adresou Euro Security Products. Jde o organizátory řádné petice občanů podle Listiny práv a svobod „Proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU“.

Petičníci v petici tlumočí „vůli zachovat právo bezúhonnému občanu nabývat a nosit zbraň související s jeho svobodou a principy demokratického státu, obhajujeme možnost každého občana ČR na efektivní a spravedlivou obranu“. Petiční výbor předal petici s podpisy senátu letos v červenci.

Také tato petice za svobodu nabývat, držet a nosit zbraň v rámci práva na spravedlivou obranu je zařazena jako další bod na jednání pléna senátu na schůzi od 6. prosince 2017.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY