Statistici věří, že jim s platy v justici pomůže nová vláda

Administrativní pracovníci soudů mají dostat přidáno Foto. archiv

Spor o to, kolik mají brát politici a soudci, respektive podle čeho jejich platy do budoucna vypočítávat, uvízl na mrtvém bodě. Zatímco ministerstvo spravedlnosti prosazuje, aby Český statistický úřad v souladu s usnesením vlády dál publikoval údaj o mzdě v nepodnikatelské sféře, od kterého se platy v politice a justici odvíjejí nyní, statistici trvají na tom tom, že si od vlády nenechají mluvit do práce. Požadovaná čísla chtějí nahradit údajem o průměrné hrubé měsíční mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství. Věří, že věc k jejich spokojenosti vyřeší změnou zákona nový vládní kabinet. Jinak by spor musel rozsoudit Nejvyšší správní soud.

Statistici údaje za nepodnikatelskou sféru přestali sledovat kvůli tomu, že nebylo zcela jasné, jaké mzdy do této kategorie zařadit. „O plánovaném ukončení publikování údaje o mzdě v nepodnikatelské sféře jsme informovali veřejnost i příslušné instituce již před dvěma lety,“ tvrdí mluvčí Českého statistického úřadu (ČSÚ) Petra Báčová.

K dané problematice vznikla na popud ČSÚ i pracovní skupina, v níž byly zastoupeny Nejvyšší státní zastupitelství, Soudcovská unie, Unie státních zástupců, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ústav zemědělské ekonomiky a informací. A tyto instituce se už vloni shodly na tom, že nejlepším řešením je nahradit v dotčených předpisech odkaz na končící údaj stabilním a z metodického hlediska jednoznačným údajem o průměrné hrubé měsíční mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.

Nová metodika, nižší platy?

„Letos na jaře ale některé zainteresované strany svůj postoj změnily a snaží se navrhovanému legislativnímu řešení vyhnout,“ uvedla pro Českou justici Báčová. Místo toho vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) v srpnu statistikům nařídila údaj o mzdě v nepodnikatelské sféře dál sledovat. Průměrný plat v nepodnikatelské sféře je totiž vyšší než průměrný plat v tzv. podnikatelské sféře, a tak hrozilo, že by politikům, soudcům nebo státním zástupcům platy klesly. Český statistický úřad se však takovému rozhodnutí vzepřel a jeho vedení v polovině října podpořila i Česká statistická rada, která politický nátlak na práci statistiků označila za nepřípustný.

Postoj politiků to ovšem nezměnilo. „Ministerstvo spravedlnosti v téhle otázce souhlasí s usnesením vlády. Z něho vyplývá, že ČSÚ má nadále zajistit sledování údaje o mzdě a zajistit zveřejňování údaje o mzdě vždy k 30. září příslušného kalendářního roku. Návrh vlády rovněž počítá s přípravou novely příslušného zákona, která činnost ČSÚ v této oblasti upraví. Podle tohoto usnesení budeme postupovat,“ napsala České justici mluvčí rezortu Roberta Pelikána (ANO) Tereza Schejbalová.

Práce pro novou vládu

„Pokud jde o další řešení situace, již jsme uvedli, že budeme žádat vládu o změnu či zrušení usnesení, jímž je ČSÚ ukládáno pokračovat ve zveřejňování údaje o mzdě v nepodnikatelské sféře podle původní metodiky, neboť toto usnesení je neproveditelné a neakceptovatelné,“ uvedla pro Českou justici Báčová.

Podle některých zástupců justice by spor mezi vládou a statistiky mohl dojít až k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). To ale Báčová prozatím odmítá. „Otázka týkající se judikaturního řešení před NSS je předčasná. V této fázi ji nepovažujeme za relevantní. Očekáváme, že nová vláda se bude řešením problému zabývat,“ uzavřela téma mluvčí. Způsob výpočtu platů je třeba vyřešit co nejdříve, neboť od roku 2019 nebude za současných podmínek z čeho platy politiků a justičních představitelů odvozovat.

Lucie Nekvasilová, Eva Paseková