Na Babiše míří trestní oznámení kvůli výrokům na adresu státní zástupkyně Máchové

Státní zástupkyně Dagmar Máchová Foto: archiv

Na Andreje Babiše míří trestní oznámení kvůli výrokům, kterých se dopustil na adresu státní zástupkyně Dagmar Máchové, která je nyní zbavena své funkce. Trestní oznámení se týká toho, že 19. října v přímém přenosu v pořadu „Superdebata“: Poslední slovo v České televizi prohlásil, že policista, který okradl podnikatele Sittu o firmu ve spolupráci s mafií na Městském státním zastupitelství společně se státní zástupkyní Máchovou účelově vymysleli jeho trestní stíhání.

Andrej Babiš v médiích obvinil vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo Pavla Nevtípila, že spolu s pražskou bývalou státní zástupkyní Dagmar Máchovou v minulosti spolupracovali s kmotry v kauze, při níž byl podnikatel Vladimír Sitta připraven o papírnu Neograph. „Ze shora uvedeného prohlášení učiněného veřejně ve velmi exponované době za vysoké sledovanosti pořadu realizovaného v přímém přenosu na ČT 1 a to těsně před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyplynulo, že se má klientka jednak spolupodílela na krádeži firmy pana Sitty a jednak účelově vymyslela jeho trestní stíhání, přičemž lze zřejmě dovodit, že se jedná o jeho současné trestní stíhání veřejnosti známé jako dotační podvod v souvislosti s farmou Čapí hnízdo, což lze jednoznačně v kontextu s krádeží firmy pana Sitty vysvětlit pouze tak, že se dopustila trestného činu krádeže podle § 205 trestního zákoníku a trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 trestního zákoníku, a v kontextu s účelovým vymyšlením jeho trestního stíhání, trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 trestního zákoníku, neboť společně s nejmenovaným policistou tak měla učinit v postavení státního zástupce,“ konstatuje v trestním oznámení právní zástupce Máchové Vít Široký. O trestním oznámení již informovaly Parlamentní listy.

Premiér Andrej Babiš Foto: Facebook

Zajištění potvrdily všechny soudy

Jak dále Široký uvádí, Máchová jako státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze do doby svého přeřazení na civilní úsek vykonávala dozor nad trestním stíháním obviněných Vladimíra Sitty a spol. Toto trestní řízení nebylo dosud pravomocně ukončeno, věc se v současné době nachází u odvolacího soudu – Vrchní soud v Praze. V této věci učinila mj. rozhodnutí v postavení státní zástupkyně v rámci svých procesních oprávnění o zajištění nároku poškozeného na majetku obviněného dle § 47 trestního řádu též rozhodnutí spočívající v zajištění akcií emitenta – poškozené společnosti Neograph, a.s. a to obviněnému Vladimíru Sittovi a o omezení spočívajícím v zákazu hlasování na valných hromadách poškozené společnosti.
Toto její rozhodnutí jako rozhodnutí dozorové státní zástupkyně MSZ v Praze bylo potvrzeno ke stížnosti obviněného rozhodnutím Městského soudu v Praze, dále rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR ke stížnosti pro porušení zákona podané ministryní spravedlnosti a rozhodnutím Ústavního soudu k ústavní stížnosti podané obviněným. V obchodní společnosti Neograph, a.s. následně došlo ke sporům o firmu mezi společníky a mezi statutárními orgány, které jsou předmětem občanskoprávních řízení. „Ing. Andrej Babiš v této trestní věci neměl žádné procesní postavení a předpokládám, že informace ke svým tvrzením, se kterými ostatně vystupoval opakovaně a veřejně, a to i v Parlamentu ČR, má pouze zprostředkované, zkreslené a neověřené. Pokud by tomu bylo naopak, nemohl by použít výrazy jako okradení, ukradení firmy orgány činnými v trestním řízení, které svědčí o tom, že si musel být vědom váhy svých výroků a tudíž i dopadem těchto výroků v rovině trestněprávní.“

S Babišem nic společného

Pokud jde o Babišův výrok, pokračuje trestní oznámení, že JUDr. Máchová jako státní zástupkyně společně s nejmenovaným policistou účelově vymyslela jeho trestní stíhání, jedná se o zcela nepravdivé tvrzení. „Moje klientka jako státní zástupkyně MZS v Praze byla od května 2016 přeřazena na civilní úsek tohoto státního zastupitelství a od listopadu 2016 je dočasně postavena mimo službu. Dozor nad trestní věcí vedenou proti Andreji Babišovi nikdy nevykonávala, s předmětem tohoto trestního řízení není a nebyla nikdy seznámena a není jí zřejmé, jak by mohla toto řízení ovlivnit, či dokonce „vymyslet“. Pro úplnost je nutné uvést a je to opět informace z veřejně dostupných zdrojů, že Andreji Babišovi je zcela přesně známo jméno státního zástupce, který vykonává v jeho trestní věci dozor, a předpokládám, že je mu známo nynější postavení mé klientky a zcela záměrně tak zaměnil státní zástupce zřejmě proto, aby znevěrohodnil trestní stíhání vedené proti jeho osobě a přitom uvedl nepravdivé údaje, že se na něm podílí shora uvedeným způsobem moje klientka v postavení státní zástupkyně, která jak z kontextu vyplývá, měla postupovat v rozporu se zákonem.“

Za dané situace je tedy podle Širokého na místě se zabývat obsahem Babišových výroků učiněných veřejně a prověřit, zda shora popsaným jednáním nenaplnil znaky skutkové podstaty trestného činu křivého obvinění podle § podle § 345 odst. 1) trestního zákoníku, kterého se dopustí ten, kdo jiného lživě obviní z trestného činu, podle odst. 2) pak ten, kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání a podle odst. 3) písm. b) ten, kdo spáchá takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem a podle odst. 3) písm. c) ten, kdo spáchá takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.

Policie zadržela Dagmar Máchovou před více než rokem a obvinila ji ze zneužití pravomoci. Pražská městská žalobkyně měladříve na starosti řadu závažných trestních kauz. Dozorovala například kauzu Opencard nebo předražené nákupy v Nemocnici Na Homolce.

Dušan Šrámek