Vláda odvrací nejistotu ve výpočtu platů soudců a státních zástupců

Administrativní pracovníci soudů mají dostat přidáno Foto. archiv

Úmrtí předsedkyně Českého statistického úřadu Ivy Ritschelové zarmoutilo mnoho jejich blízkých a spolupracovníků. Jejím odchodem se ale podle zjištění České justice vyřešil spor mezi vládou a ČSÚ o to, jak se bude od roku 2019 vypočítávat platová základna pro soudce nebo státní zástupce, ale i politiky. V lednu zasedne pracovní skupina, která má určit novou metodiku, podle které bude ČSÚ sledovat platy v nepodnikatelské sféře tak, jak tomu bylo do konce loňského roku.

ČSÚ přestal od začátku roku 2017 zveřejňovat údaj o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě fyzických osob v nepodnikatelské sféře. Jedná se o údaj, na jehož základě je každoročně stanovována platová základna soudců a představitelů státní moci. Statistici údaje za nepodnikatelskou sféru přestali sledovat kvůli tomu, že nebylo zcela jasné, jaké mzdy do této kategorie zařadit. Předsedkyně Iva Ritschelová uvedla, že ke změně dochází na základě rozhodnutí evropského statistického úřadu.

V srpnu vláda přijala usnesení, podle kterého měl ČSÚ tyto mzdy dále sledovat tak, jako dříve. Tomu se ale statistici v čele s Ritschelovou vzepřeli a hovořili o ohrožení nezávislosti. Jejich stanovisko pak na podzim podpořila i Česká statistická rada. 


Platová základna pro soudce obecných soudů vzrostla od začátku tohoto roku ze 77 637 Kč na 80 490 korun. V případě žalobců, jejichž plat činí 90 procent platu soudců, vzrostla ze 69 873,30 na 72 441 korun. Výše platů se pak vypočítává pomocí koeficientů, v závislosti na postavení a délce praxe jak soudců, tak státních zástupců.


Po úmrtí Ivy Ritschelové se do hry vrací původní plán, který se diskutoval v rámci ČSÚ s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem spravedlnosti.

Podle zjištění České justice vznikne do poloviny ledna 2018 meziresortní pracovní skupina, která bude formulovat kritéria za účelem formulace kritérií pro vymezení pojmu „nepodnikatelská sféra“ pro potřeby § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., a vypracování metodických pravidel pro zjišťování a zveřejňování údaje o průměrné mzdě na přepočtené počty zaměstnanců, která budou plynule navazovat na postup uplatňovaný ČSÚ do 31. prosince 2016. Metodická pravidla se budou „obnovovat“ ve spolupráci se statistiky. „Český statistický úřad si je plně vědom, že stanovení metodických pravidel představuje činnost vyžadující značnou odbornost, a proto přislíbil připravenost aktivně se podílet na jejich přípravě tak, aby byla zajištěna kontinuita původního výpočtu používaného ve smyslu zákona č. 236/1995 Sb. do konce roku 2016,“ uvádí předkládací zpráva, kterou má Česká justice k dispozici. Do konce dubna 2018 by pak měl být známý výsledek prací meziresortní skupiny.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

(epa)