Občané spustili petici proti zbraňové směrnici i zákazu prostředků sebeobrany

Foto. archiv

Čerstvou petici proti implementaci tzv. evropské zbraňové směrnice, proti zákazu olova ve střelách a proti omezení nesmrtících sebeobranných prostředků spustili v pátek 18. ledna 2018 občanští aktivisté za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní. S odkazem k Lisabonské smlouvě vyzývají stát, aby odmítl evropskou zbraňovou směrnici, protože podle smlouvy jsou vnitřní a vnější bezpečnost státu a zbraně výhradně v gesci každé z členských zemí. Předešlou petici podepsalo přes  sto tisíc lidí.

Kromě úplného odmítnutí implementace tzv. evropské zbraňové směrnice žádají petenti, aby sněmovna, senát i prezident znovu projednali novelu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Novelu tohoto ústavního zákona, kterou navrhla ještě před volbami 2017 skupina poslanců sněmovny, senát v prosinci 2017 zamítl. Novelu ústavního zákonu musí ovšem schválit vždy obě komora parlamentu. Česká justice o tomto procesu opakovaně informovala.
Petici s požadavkem na opětné projednání novely ústavního zákona o bezpečnosti spouští občané pod názvem „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní: „My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme prostřednictvím této Petice Poslaneckou sněmovnu, Senát Parlamentu ČR, jakož i prezidenta a vládu České republiky, aby znovu projednali a podpořili a schválili novelu ústavního zákona o bezpečnosti ČR, zakotvující do našeho ústavního pořádku právo na legální vlastnictví zbraní za účelem zajištění obrany a vnitřní i vnější bezpečnosti našeho státu. Tato novela, vyjadřuje symbolickou, ale hlavně praktickou garanci práv českých občanů, kteří plní zákonem striktně dané podmínky pro nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraní, přičemž do budoucna bude ústavní zárukou zachování současných zákonných rámců, které jsou ověřeně dostatečně přísné a efektivní, čímž v praxi povede k výraznému zvýšení bezpečnosti občanů České republiky,“ uvádí se v petici doslova.

Protest proti zákazu olova i omezení nesmrtící sebeobrany

V druhé části petice pak občané naléhavě žádají, aby orgány ČR odmítly implementovat tzv. evropskou zbraňovou směrnici. „My, níže podepsaní občané České republiky, touto Peticí současně naléhavě vyzýváme dotčené orgány České republiky k odmítnutí implementace ,unijní zákazové směrnice´ , neboť i dle ,Lisabonské smlouvy´ a jejího článku 3463 je vnitřní a vnější bezpečnost členských států EU výhradně v gesci každé členské země. Taktéž protestujeme proti další, Evropskou komisí plánované regulaci bezproblémových a funkčních ,zbrojních´ zákonů ČR, a to jakoukoliv formou omezování či zakazování obecně a nyní již také aktuálně konkrétně, protestujeme proti zákazu používání osvědčeného a nenahraditelného olova ve střelách palných zbraní a proti omezování zbraňových doplňků i nesmrtících sebeobranných prostředků,“ stojí v textu petice doslova.

Tuto pasáž dokládají petenti citací z Lisabonské smlouvy, která má dokazovat, že Evropská unie není oprávněna zasahovat do vnitřních záležitostí členských zemí, co se týká zbraní:  „Lisabonská smlouva, výtah: Článek 346 b) každý členský stát může učinit opatření, která považuje za nezbytná k ochraně podstatných zájmů své bezpečnosti a která jsou spjata s výrobou zbraní, střeliva a válečného materiálu nebo obchodem s nimi; tato opatření nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům,“ předkládají petenti text jako jeden z argumentů, kterým se chtějí domoci svých práv.

Ne zákazu holí, nožů a sprejů!

Jenže tzv. zbraňová novela, která vyhovuje požadavkům evropské zbraňové směrnice již byla ministerstvem vnitra předložena vládě. V současnosti se nachází v pracovních komisích Legislativní rady vlády, jak na dotaz České justice uvedlo ministerstvo vnitra.

Petiční výbor si je stavu projednávání novely vědom, přesto považoval za nezbytné petici znovu spustit a nechovat se jakoby šlo o ztracenou věc. Ve svém komentáři to vysvětluje a demonstruje na případu Holandska, kde podle něho do zákazu zapracovali i spreje a hole, člen petičního výboru Pavel Černý. „Oni si totiž ve své bláhovosti myslí, že se jich prostě nějaký ,zákon o zbraních´ netýká. Omyl. Jde jen o to, co se tam pak napíše, že je zbraní – v Holandsku například do něj zapracovali předměty, které by do té doby jen sotva mohlo někoho napadnout, že se někdy budou zakazovat – nejen zmíněné spreje či nože, ale do ,totálně odzbrojující´ legislativy byly dokonce implantovány termíny jako ,hole´ a to už zavání, uznejte řádnými nesmysly – přesto za klacek v ruce tam občan může být perzekvován asi dodnes – a tak to už zkrátka zůstane. Racionalita vlád jde pak v takových případech stranou – oni jednak mohou mít k dispozici zbraň vždy v rámci svého vlivu a peněz (jako nyní např. v Rusku), případně i jejich rodiny mají zpravidla ochranky a všichni navíc bydlí spokojeně v dobře hlídaných, nanejvýš bezpečných obydlích a čtvrtích,“ upozorňuje Pavel Černý na situaci těch občanů, kteří nepatří k bohatým a vlivným.

Irena Válová