Státní zástupkyně Máchová neuspěla s trestním oznámením na Babiše

Státní zástupkyně Dagmar Máchová Foto: archiv

Policie odložila trestní oznámení, které na premiéra Andreje Babiše podala státní zástupkyně Dagmar Máchová, toho času dočasně zproštěna funkce. Vyplývá toz usnesení komisaře Obvodního ředitelství Policie ČR pro Prahu 4 Marka Valenty, které má Česká justice k dispozici. Máchová v Babišových výrocích na svou adresu spatřovala trestný čin křivého obvinění.

Andrej Babiš obvinil v České televizi vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo Pavla Nevtípila, že spolu s pražskou státní zástupkyní Dagmar Máchovou v minulosti spolupracovali s kmotry v kauze, při níž byl podnikatel Vladimír Sitta připraven o papírnu Neograph.
Máchová je nyní dočasně zbavena funkce. Babišovy výroky považovala za lživé a obrátila se kvůli tomu na policii „Kvalifikovaným posouzením obsahu Vašeho podání ze dne 23. 11. 2017 a provedeným šetřením dle § 158 odst. 1 trestního řádu a dle zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky, nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu“ konstatuje komisař v usnesení. O trestním oznámení Česká justice informovala.

Máchová se ale nevzdává a již poslala žádost o přezkum státnímu zástupci, aby podle § 157 odst. 2 písm. a/ trestního řádu vyžádal od policejního orgánu spisy a zprávu o prověřování v dané trestní věci a posoudil zákonnost jeho postupu. „Se závěry policejního orgánu nelze nikterak polemizovat, protože vyrozumění neobsahuje ani požadovaný elementární skutkový a právní názor, ze kterého by bylo možné jeho závěr posoudit, tak jak tomu bývá ve standartních opatřeních policejních orgánů zvyklostí.“ Jak dále uvádí, „kvalifikované posouzení“ nic nevypovídá o závěru policejního orgánu, který by měl být alespoň částečně transparentní. Jestliže policejní orgán projevuje svoji vůli, jak uvádí v poučení, jak rozhodnutím, tak i opatřením, tak by svou vůli měl oznamovateli vyjevit. „Jinak jeho opatření vzbuzuje pochybnost, zejména i z toho důvodu, že se může jevit jako neochota vést šetření proti kontroverznímu předsedovi vlády ČR. I z tohoto důvodu takto nepřezkoumatelný závěr o výsledku šetření vzbuzuje oprávněné pochybnosti. Z těchto důvodů žádám o prověření postupu policejního orgánu a o jeho výsledku žádám být vyrozuměna,“ uvádí v reakci.

Máchovou dočasně zprostil funkce na podzim roku 2016 ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Státní zástupkyně je obviněná ze zneužití pravomoci úřední osoby. Obvinění souvisí s dřívější kauzou Beretta, která se týká vynášení policejních informací z trestních řízení za úplatu. Dozorovala například kauzu Opencard.

Dušan Šrámek