Vnitro vyzývá odbornou veřejnost k nominacím do pracovní skupiny k nové zbraňové legislativě

Foto: archiv

Nejpozději do pondělí 29. ledna 2018 mohou odborníci, akademici, podnikatelé i zástupci zájmových sdružení podávat na ministerstvo vnitra návrhy svých zástupců do pracovní skupiny k nové zbraňové legislativě. Návrhy je nutné odůvodnit. Obsahem práce skupiny bude vytvoření komplexu tří zcela nových zákonů o zbraních, munici a nakládání se zbraněmi. Předmětné zákony mají být vládě předloženy v květnu 2019.

O vytvoření zcela nové zbraňové legislativy rozhodla loni v říjnu vláda, připomíná vnitro: „Vláda svým usnesením č. 740 ze dne 23. října 2017 rozhodla, že do 31. května 2019 mají být vládě Ministerstvem vnitra předloženy návrhy komplexní nové právní úpravy nakládání se zbraněmi, střelivem a municí, a to v návaznosti na Analýzu legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních, která byla citovaným usnesením vlády taktéž schválena. Nová právní úprava by měla předběžně zahrnout 3 nové zákony (zákon o zbraních, zákon o munici, zákon o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti), příslušné prováděcí právní předpisy a změnový (doprovodný) zákon,“ stojí v úvodu výzvy veřejnosti a expertům.

O tom, že stát plánuje velkou komplexní novelu zbraňových zákonů, Česká justice už informovala včetně důvodů tohoto kroku.

Stát stále postupuje podle stanoveného harmonogramu, po tzv. malé novele nyní přišla řada na předmětné tři nové zákony. Ty hodlá stát konzultovat s veřejností: „Za účelem projednání některých dílčích otázek spojených s přípravou těchto nových právních předpisů se ministerstvo vnitra rozhodlo svolat pracovní skupinu ze zástupců odborné veřejnosti. První fáze činnosti této pracovní skupiny bude probíhat v období od února do června 2018,“ uvádí se na stránkách ministerstva vnitra.

Skupina by se měla zaměřit na následující otázky:

Odborná způsobilost pro nakládání se zbraněmi a střelivem

Příprava zákona o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti (viz Analýza uvedená výše)

Munice (zaměření na zkušenosti a případné změny právní úpravy účinné od srpna 2017)

Průběžné konzultace k dalším dílčím tématům při přípravě výše uvedených legislativních návrhů

Jak podat nominaci? Zde je návod od ministerstva vnitra:

Nominace expertů s příslušným odůvodněním mohou předkládat podnikatelské, zaměstnavatelské či zájmové organizace, jakož i akademické instituce. Tyto nominace je možné zasílat nejpozději do 29. ledna 2018 na adresu:

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34  Praha 7

nebo též na e-mailovou adresu [email protected]. V nominaci je vždy nezbytné uvést přímý telefonický a e-mailový kontakt na nominovanou osobu.

Výzvu naleznete zde

Irena Válová