Jakovcův nástupce na KSZ v Ústí nad Labem? Šanci by měl dostat Křivanec

Sídlo KSZ v Ústí nad Labem Foto: archiv

O nástupci Jana Jakovce, který vedl do letošního února Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem (KSZ) s přestávkami od roku 1990, není dosud rozhodnuto. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán i vedoucí Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) Lenka Bradáčová odmítají k výběru cokoliv sdělit. Pokud by však o funkci projevil zájem jeden konkrétní státní zástupce, museli by vysvětlit, proč k jeho výběru nepřikročili. Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), který v roce 2015 odmítl kasační stížnost Jiřího Křivance.

Zatímco výběr soudních funkcionářů probíhá již několik let více či méně transparentně formou výběrových řízení, obsazování vedoucích postů ve státním zastupitelství se řídí v lepším případě osobními zkušenostmi, v horším pak sympatiemi těch, kdo mají oprávnění kandidáta navrhovat ministrovi spravedlnosti, který má konečné slovo při jejich jmenování.

Je tomu tak podle všech známých skutečností i v případě obsazování funkce vedoucího krajského státního zástupce v Ústí nad Labem, neboť na toto místo nebylo vypsáno výběrové řízení a státní zástupci, které Česká justice oslovila, neví ani o žádném interním, neformálním řízení. Všichni vyčkávají na rozhodnutí Lenky Bradáčové. Včetně ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.

Jiří Křivanec Reprofoto: ČT

Jeden státní zástupce má však v případě, že by projevil zájem, oproti ostatním případným zájemcům navrch. Jedná se o státního zástupce Jiřího Křivance, který tuto funkci již zastával, a to s přestávkami v letech 2008 – 2011. Křivanec nastoupil poprvé do této funkce poté, co Jakovce v srpnu 2008 odvolal na návrh tehdejšího vedoucího VSZ v Praze Vlastimila Rampuly ministr spravedlnosti, kterým byl ve vládě Mirka Topolánka Jiří Pospíšil. Ten Křivance následně odvolal v únoru 2009, do funkce jej pak vrátila Pospíšilova nástupkyně Daniela Kovářová, aby jej s konečnou platností opět, v září 2011, odvolal Jiří Pospíšil. A to poté, co Jakovec vyhrál u správních soudů svoji při o odvolání z funkce.

Čtěte také: Kdo vystřídá ústeckého krajského státního zástupce Jakovce? Spekuluje se o Pražákovi

Ani Křivanec však nesložil zbraně a způsob svého odvolání řešil správní žalobou. Celý spor pak nakonec vyřešil až NSS v srpnu 2015, který s konečnou platností ukončil tento podivný spor a potvrdil ve funkci Jana Jakovce. Ve svém rozhodnutí však, nad rámec samotné věci, vyslovil i názor, k němuž by nyní měla jak Lenka Bradáčová, tak ministr Pelikán přihlédnout. Stručně řečeno, Křivanec byl do funkce jmenován v dobré víře a veřejná moc by mu měla nabídnout nějakou satisfakci. „Na okraj je třeba nicméně poznamenat, že později do funkce jmenovaná a cestou obnovy řízení dané funkce následně zbavená osoba má zásadně (za předpokladu své dobré víry ve vztahu ke jmenování do funkce, jíž pak byla zbavena) právo na širokou míru satisfakce za to, že v důsledku nezákonného jednání veřejné moci byla svého práva na nerušený výkon funkce zbavena. Je na veřejné moci, aby se o patřičnou satisfakci postarala nejen v rovině finanční, ale pokud možno případně i jiné (funkční, kariérní apod.)“, uzavírá své rozhodnutí NSS. Podle názoru odborníků, které Česká justice oslovila a kteří jsou s věcí obeznámeni, ale nechtěli uvádět své jméno z důvodu možného budoucího rozhodování ve věci, se jedná o jakýsi „měkký předpoklad“ Křivance být osloven, zda by o tuto funkci neměl nyní zájem. A v případě že by osloven nebyl, ale zájem by vyjádřil, měli by ti, kteří mají pravomoc navrhovat a jmenovat odůvodnit, proč vybrali jiného kandidáta.

Křivanec sám o této možnosti dosud neuvažoval. „Výběr nového krajského státního zástupce náleží ze zákona předem daným osobám, především vrchní státní zástupkyni,“ reagoval na dotazy České justice. V tuto chvíli je tak podle něj bezpředmětné, zda by on sám měl či neměl o funkci zájem.

(pd, epa)