Senátní výbor chce vyřadit čínskou medicínu ze zákona o nelékařských zdravotnických pracovnících

Terapeuti a specialisté tradiční čínské medicíny možná zmizí ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Alespoň by si to přáli senátoři Alena Dernerová (bez politické příslušnosti) a Vladimír Plaček (ČSSD) – a po včerejším zasedání také senátní výbor pro zdravotnictví a sociální politiku. Problematiku v širším měřítku by přitom měl řešit zákon, který by měl podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) spatřit světlo světa v polovině letošního roku. Úprava má zahrnout všechny léčitele, jejichž působení by měla dát jasné mantinely a také definovat odpovědnost.

 

„S těmito takzvanými zdravotnickými nelékaři se neztotožňují žádné instituce počínaje Českou lékařskou společností přes Českou lékařskou komoru až po děkany lékařských fakult. Tyto dva obory považují za léčitelské, nikoliv zdravotnické,“ uvádí předkladatel novely Vladimír Plaček. „Zákon, který prostřednictvím státní garance podpořil jednu skupinu léčitelů, přináší obrovská rizika a nezodpovězené otázky – proč jsou státem regulovaní a garantovaní pouze léčitelé provozující tzv. tradiční čínskou medicínu, proč ne ostatní léčitelé; kdo a kde bude léčitele vzdělávat; kdo a na základě čeho bude prověřovat jejich erudici; budou provozovat svá zdravotnická zařízení, kdo je bude registrovat a kontrolovat; budou jejich úkony hradit zdravotní pojišťovny, pokud nikoliv v současné době, tak v budoucnu?“ ptají se autoři senátní novely v důvodové zprávě.

„Hlavní námitkou proti čínské medicíně jako regulérní součásti českého zdravotnického systému je nejen fakt, že nejde ověřit kvalitu čínských lékařů, ale zvláště to, že peníze za alternativu z Dálného východu mohou chybět jinde, například při léčbě vzácných onemocnění, jako je smrtící spinální svalová atrofie, kdy se úhrada za dlouhodobou léčbu pohybuje v řádu miliónů korun ročně,“ přidává se také zpravodajka tisku Božena Sekaninová (ČSSD), která úpravu podpořila.

Podobně to vidí i místopředsedkyně výboru Milada Emmerová (ČSSD). „Byla bych nerada, aby se do naší klasické medicíny založené na důkazech dostávaly jakékoliv metody, které nejsou ověřené a je to jenom jakási dojmologie,“ domnívá se Emmerová.

Zaručí akreditace eliminaci laických léčitelů?

Jedinou zastánkyni ve výboru nakonec našla tradiční čínská medicína v Daniele Filipiové (ODS). „Nikdo neví, jak to funguje, ale ono to funguje. Já jsem toho živým důkazem – měla jsem problémy, se kterými si naše klasická medicína nevěděla rady, páni doktoři mě léčili různými způsoby, ale stále nic nepomáhalo. Dostala jsem se k lékaři, který aplikoval tradiční čínskou medicínu, a ejhle, mé problémy zmizely. Hrubě se mi tedy nelíbí, když se tradiční čínská medicína srovnává s léčitelstvím,“ míní Filipiová, která se vyslovila proti návrhu zákona.

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

Michaela Koubová