Soud: Zákazy jízdy naftových aut v německých městech jsou možné

Poskytnutí informace o nedoplatku na pokutě policistům nebude nově porušením mlčenlivosti podle daňového řádu Foto: archiv

Řidiči musejí počítat se zákazy jízdy starších naftových aut v některých německých městech. Spolkový správní soud v Lipsku dnes rozhodl, že tyto zákazy jsou právně přípustné. První omezení by podle ochránců životního prostředí z organizace Deutsche Umwelthilfe, která případ iniciovala, mohla přijít už letos. Zákazy, které mohou být časově a místně omezené, se podle ní do budoucna mohou týkat až několika desítek měst. Očekává se, že verdikt bude mít dramatické dopady nejen na Německo.

Nejvyšší správní soud projednával dva případy, v nichž soudy nižší instance nařídily lidnatým zemím Severnímu Porýní-Vestfálsku a Bádensku-Württembersku, aby upravily plány čistoty ovzduší pro Düsseldorf a Stuttgart tak, aby tato města co nejrychleji začala dodržovat hraniční hodnoty pro oxid dusičitý (NO2). Soud ve Stuttgartu přitom konstatoval, že zákazy jízdy naftových aut jsou nejefektivnějším opatřením ke zlepšení čistoty ovzduší a je k nim možné přistoupit bez dalších legislativních změn už nyní.

S tím dnes vyslovil souhlas i nejvyšší správní soud, když dovolání týkající se dvojice měst odmítl. Jak Düsseldorf, tak Stuttgart nyní s přihlédnutím na přiměřenost opatření musí své plány čistoty ovzduší přepracovat. Nově jejich součástí podle všeho budou i zákazy jízdy starších osobních naftových aut.

„My jsme v každém případě šťastní a spokojení,“ řekl novinářům šéf Deutsche Umwelthilfe Jürgen Resch, podle něhož dal soud přednost zdraví občanů před možností pohybovat se ve špinavém autě. „Po tomhle rozsudku bude možné donutit automobilový průmysl, aby část svého zisku využil na to, že dieselové vozy budou vylepšeny a my relativně rychle získáme čistý vzduch,“ je přesvědčen. Dnešek považuje za velký den pro čisté ovzduší v Německu.

Čistota ovzduší se sice ve spolkové republice postupně zlepšuje, asi 70 německých měst ale stále ještě překračuje povolené maximální koncentrace oxidu dusičitého. Limity, k jejichž překračování nejvíce přispívají právě osobní dieselová auta, přitom mají dodržovat už od roku 2010. Dopady na zdraví občanů rozhodně nejsou zanedbatelné. Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí zemře v zemi ročně asi 6000 lidí předčasně na nemoci srdce a krevního oběhu vyvolané NO2. Už v malých koncentracích může oxid dusičitý dlouhodobě vést k těžkým následkům.

Dopady dnešního verdiktu budou zřejmě dalekosáhlé. Pro vozy splňující normu Euro 4 a starší mohou zákazy přijít už letos. Pro auta splňující normu Euro 5 stanovil dnes soud v případě Stuttgartu, že se tak může stát nejdříve 1. září 2019. Primátor města Fritz Kuhn, který kritizoval dosavadní postup vlády, počítá s tím, že nový plán čistoty ovzduší bude připraven tak do půl roku. Očekává, že bude obsahovat zákazy jízdy i výjimky pro zásobování nebo řemeslníky.

Ostatní města překračující limity si svůj postup stanoví individuálně, od dneška mají každopádně možnost sáhnout i k zákazům jízdy. Na vládu kancléřky Angely Merkelové (CDU), která chtěla omezením zabránit, stoupá tlak, aby zavedla takzvanou modrou plaketu, která by umožnila snadno rozlišovat mezi čistšími a špinavějšími diesely. Bez takovéhoto opatření se podle měst na dodržování zákazů bude jen těžko dohlížet.

Ve spolkové republice je celkem registrováno kolem 15 milionů osobních naftových vozů. Zhruba 2,7 milionu z nich splňuje normu Euro 6, a jejich majitelé se tedy zákazů obávat nemusejí. Pozorovatelé očekávají, že rozsudek bude mít dopad i na Českou republiku, kam může směřovat řada starších naftových aut z Německa, které nyní zřejmě výrazně ztratí na ceně.

(čtk)