Soudkyně Králová zůstává nadále zproštěna funkce, rozhodl kárný senát

Soudkyně Helena Králová Reprofoto: ČT

Kárný senát Nejvyššího správního soudu usnesením ponechal v platnosti rozhodnutí ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), kterým byla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Helena Králová v rámci kárného řízení dočasně zproštěna funkce soudkyně. Kárný senát na základě žaloby Pelikána Králové pouze snížil plat. Druhou žalobu, kterou podal předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra, senát projedná v dubnu.

Kárný senát o tom, zda zruší dočasné zproštění funkce soudkyně Králové jednal ihned poté, co skončilo kárné řízení kvůli žalobě od ministra Pelikána.
Ve svém dřívějším usnesení, jímž zamítl námitky soudkyně proti rozhodnutí ministra o dočasném zproštění, totiž zdůraznil, že právě kárná žaloba ministra Pelikána a  skutky v něm kladené za vinu soudkyni jsou hlavním důvodem, pro který je třeba z důvodu předběžné opatrnosti ji „postavit mimo službu“. Králová byla ale z části zproštěna a byl ji uložen trest snížení platu o 15 procent na jeden rok.

Kárný senát proto z úřední povinnosti zkoumal, zda za takto změněné situace i nadále důvody dočasného zproštění trvají, a zda tedy rozhodnutí ministra spravedlnosti má být ponecháno v platnosti do té doby, než dojde k projednání druhé kárné žaloby. Dospěl k závěru, že ano. „Částečné shledání viny ve věci sp. zn. 16 Kss 7/2017 a možná kárná odpovědnost za skutek ve věci sp. zn. 16 Kss 9/2017 ve svém souhrnu znamenají, že i nadále může být s nikoli nevýznamnou pravděpodobností dotyčné soudkyně uloženo kárné opatření v podobě (trvalého) odvolání z funkce soudkyně. S ohledem na předpokládaný brzký termín jednání ve věci sp. zn. 16 Kss 9/2017 (je nařízeno na 11. 4. 2018) a předpoklad, že by v ní mohlo být na tomto jednání s konečnou platností rozhodnuto, nehrozí kvůli dočasnému zproštění soudkyně Králové funkce po tuto dobu neúnosné dopady na plynulost řízení ve věcech, jež jí jsou přiděleny,“ uvedl NSS ve svém prohlášení.
Předseda Městského soudu v Praze Králové v žalobě vyčítá změny názorů na zákonnost odposlechů v kauze „trafik“ pro poslance ODS.

(epa)