Ředitelem trestního odboru VSZ v Praze se stal Dolejší

Státní zástupce Jaroslav Dolejší Reprofoto: Tv Nova

Státní zástupce Jaroslav Dolejší byl jmenován ředitelem trestního odboru Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ). Dolejší to České justici potvrdil. Trestní odbor v sobě zahrnuje oddělení hospodářské a majetkové kriminality, oddělení kriminality speciálních subjektů a oddělení násilné a obecné kriminality. Dolejší do současnosti působil jako vedoucí oddělení kriminality speciálních subjektů, což je například dozor nad trestním řízením v působnosti GIBS.

Kariérní vzestup zaznamenal Dolejší, který působil ještě coby vyšetřovatel v rámci prokuratury před rokem 1989, v prosinci 2000, kdy jej prosadila tehdejší nejvyšší zástupkyně Marie Benešová jako ředitele 6. odboru zvlášť závažné finanční a hospodářské kriminality (OZHFK) na VSZ v Praze.

Mediálně nejznámější kauzou, kterou Dolejší dozoroval, je případ podnikatele Radovana Krejčíře. Ten uprchl do jižní Afriky během domovní prohlídky v červnu 2005, u níž byl tehdy Dolejší jako dozorový státní zástupce přítomen. Okolnosti Krejčířova útěku z domu obklopeného zásahovou jednotkou nebyly nikdy přesvědčivě vyšetřeny. Krejčíř obvinil přímo Dolejšího, že mu k úniku pomohl, následné šetření toto podezření nepotvrdilo.

Před týdnem slavil Dolejší úspěch, když Vrchní soud v Praze poslal Krejčíře pravomocným rozsudkem na patnáct let do vězení za pokus o vytunelování státního podniku ČEPRO. Dolejším vedený odbor řešil také případy Berdychova gangu, Tomáše Pitra a tzv. konkursní mafie okolo soudce Jiřího Berky.

V prosinci 2006 byl Dolejší z funkce ředitele OZHFK odvolán tehdejším vrchním státním zástupcem Jiřím Kulvejtem a stal se řadovým státním zástupcem. „Vrchní státní zástupce Jiří Kulvejt dospěl k názoru, že dotyčný odbor by po šesti letech zasloužil změnit systém i metody práce a že by měl přijít nový šéf,“ vysvětlovala tehdy v médiích důvody odvolání mluvčí VSZ v Praze.

Jak vyplývá z organizačního řádu, odbor trestního řízení zejména zajišťuje v rámci tohoto řízení plnění úkolů VSZ v Praze v řízení před Vrchním soudem v Praze, popř. i před jinými soudy a vykonává dohled nad krajskými státními zastupitelstvími a Městským státním zastupitelstvím v Praze, pokud jde o jejich postup v trestním řízení. Dále v rámci své působnosti např. posuzuje zákonnost činnosti krajských státních zastupitelství a Městského státního zastupitelství v Praze a v konkrétních trestních věcech jim dává pokyny, provádí a zabezpečuje analytické a koncepční činnosti na trestním úseku a vede evidenci přijatých opatření.

(sr, pd)