Hospodářská komora: Situace dlužníků není katastrofická, změkčení podmínek není třeba

Statisíce Čechů mají problémy s dluhy Ilustrační foto: archiv

Poslanci, kteří v současné době projednávají novelu insolvenčního zákona, a která počítá s výraznějším změkčením podmínek pro oddlužení, mají konečně k dispozici relevantní data. A z nich podle Hospodářské komory (HK) vyplývá, že situace dlužníků není tak katastrofická, jak se tvrdí. Tuzemští dlužníci jsou totiž ve splácení svých závazků druzí nejúspěšnější v Evropě – hned po Němcích. Komplexní data HK prezentovala ve spolupráci se společností InsolCentrum.

Během posledních deseti let usilovalo o vstup do procesu oddlužení na 200 tisíc osob s objemem dluhů ve výši 125 miliard korun. Úspěšně oddlužení lidé dokázali v průměru uhradit 56 procent z hodnoty svých dluhů. Vysoká úspěšnost splácení podle viceprezidentky Hospodářské komory ČR Ireny Bartoňové Pálkové koresponduje zejména se silným ekonomickým růstem v posledních letech. „Skutečnost, že čtvrtina dlužníků uhradila všechny své závazky, tedy 100 %, svědčí o dobře nastavených současných parametrech pro oddlužení,“ uvedla.

Nejnovější statistiky oddlužení navíc ani neodpovídají běžným regionálním ekonomickým rozdílům v jednotlivých krajích České republiky. „Vysokou schopnost dostát svým závazkům vykazují i dlužníci v oblastech s tradičně vyšší nezaměstnaností, jako Moravskoslezský nebo Ústecký kraj,“ dodává jednatelka společnosti InsolCentrum Jarmila Veselá s tím, že velice slušnou úspěšnost při splácení svých závazků vykazují i senioři – a to ve výši 49 procent.

 Zahlcení systému

Hospodářská komora v této situaci proto nepovažuje za nutné, aby se současná fungující pravidla měnila směrem k větší otevřenosti dlužníkům, jak předpokládá novela insolvenčního zákona a příslušné pozměňovací návrhy některých poslanců. „Úvahy o změnách jsou založeny na mapě exekucí, která ale pravděpodobně obsahuje přehnané počty. Jsou v ní totiž uváděni jako dlužníci i lidé již zemřelí či oddlužení. Je tedy otázkou, zda se jednostranně nezaměřujeme na pouhou výseč dlužníků, kteří spíše než ekonomické řešeni potřebují sociální pomoc?“ ptá se Bartoňová Pálková.

Grafy Hospodářské komory najdete zde.

S tím nesouhlasí odcházející ministr spravedlnosti Robert pelikán. „Situace připomíná staré události v podobě rozvoje nevolnictví ve starém Římě, kdy se část obyvatel se stala závislou na bohatých. Situace se pak v historii mnohokrát opakovala,“ uvedl ministr už dříve. Podle něj současný stav není v souladu s právním státem, protože beznadějně zadluženým lidem stát nenabízí žádné východisko kromě doživotní bídy.

Změkčení podmínek oddlužení a jeho otevření vyššímu počtu žadatelů by podle Komory mohlo vést k přílišnému zahlcení systému. Ve výsledku by pak schopnější dlužníci pragmaticky mohli být motivováni zaplatit méně, než mohou. Mnozí by pak administrativní proceduru nebyli schopni splnit a zůstali by dlužníky nadále.

Novela insolvenčního zákona má zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu dlužníků. Do procesu oddlužení by podle ní mohli vstoupit dlužníci v podstatě bez ohledu na výši svých závazků. Proces by trval tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů. Předloha by odstranila nynější vstupní podmínku, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých dluhů. Hranice by nebyla stanovena.

(sr)