Neděle, 24. října, 2021

Ministerstvo vyhláškou zavádí vstupní test pro advokátní zkoušky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti připravilo změny vyhlášky o zkušebním řádu pro advokátní zkoušky. Zásadní novinkou, kterou avizovala poslední novela zákona o advokacii, je vstupní písemný test, který budou muset absolvovat všichni uchazeči, přičemž jeho splnění bude podmínkou pro připuštění k písemné a ústní části samotné zkoušky. Další změnou je zkrácení doby jak její písemné, tak ústní části.

Vstupní písemný test se bude skládat ze stovky otázek, po dvaceti z každého z pěti zkušebních oborů (ústavní právo a správní právo; trestní právo; občanské, rodinné a pracovní právo; obchodní právo; předpisy upravující poskytování právních služeb), přičemž pro připuštění k písemné a ústní části advokátské zkoušky bude nutné správně odpovědět na 85 z nich.
Doba trvání testu bude 90 minut, na každou z otázek budou na výběr tři odpovědi, pouze jedna z nich bude správná. Soubor možných otázek testu Česká advokátní komora (ČAK) zveřejní na svých internetových stránkách, konkrétní test má být generován elektronicky z tohoto souboru v den konání testu. Poplatek za test a zkoušku nemá v součtu přesáhnout 10 tisíc korun. Právě o výši částky se vedly při přípravě novely zákona o advokacii velké debaty. Příprava parametrů testu trvala více než rok.

Čtěte také: Koncipient Michal Staněk: Jedinou uznávanou praxi by měl poskytovat advokát – školitel

Důvodem pro zavedení vstupního testu je stoupající zájem o výkon advokacie na straně jedné, na straně druhé však zároveň údajně klesající úroveň základních znalostí uchazečů. „Ze závěrů zkušebních senátů vyplývá, že narůstá počet uchazečů, kteří jsou na zkoušku nedostatečně připraveni, a to jak po praktické, tak po teoretické stránce. Advokátní zkouška je zásadně zkouškou praktickou, jejímž smyslem není zkoumat, zda je uchazeč pro výkon advokacie připraven teoreticky, ale především prakticky. Proto se musí zajistit, aby se ke zkoušce hlásili pouze ti uchazeči, kteří teoretickou část přípravy zvládli a jsou způsobilí prezentovat své praktické dovednosti“, stojí v důvodové zprávě k novele vyhlášky, kterou má Česká justice k dispozici.

Podle údajů ČAK, s níž byla podoba novely konzultována, se od roku 2013 zvedl počet uchazečů o zkoušku na více než jeden tisíc ročně, přičemž přibližně 20% z nich je neúspěšných.

Čas na vypracování písemné části zkoušky, který je nyní stanoven na osm hodin, se zkracuje na šest hodin, což má vyplývat ze zkušeností z praxe, kdy se jeví takový časový interval jako dostatečný. Na hodinu a půl ze dvou hodin se zkracuje i čas ústní zkoušky. V případě, že uchazeč neuspěje u zkoušky ze dvou a více oborů, opakuje celou zkoušku, včetně vstupního testu.

Změny mají být účinné od července příštího roku.

(pd)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY