Úterý, 15. června, 2021

Městský soud ke kauze exředitele ŘSD Haly: Přesvědčení státního zástupce k odsouzení nepostačuje

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Městský soud v Praze (MěS) nedávno rozhodl o zrušení osvobozujícího rozsudku Obvodního soudu Praha pro Prahu 4 (OS), kterým byl v červenci loňského roku někdejší výkonný ředitel ŘSD Michal Hala spolu s dalšími obžalovanými Tomášem Mocem, Radomírem Vybíralem a Michalem Součkem zproštěn viny v poslední dosud pravomocně nerozhodnuté větvi kauzy ŘSD.

Česká justice o případu už dříve informovala 

Z usnesení, které má Česká justice k dispozici, vyplývá, že senát pod vedením soudce Jaroslava Pytlouna vrátil celou věc na začátek, do přípravného řízení, a práci státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) podrobil kritice.

Samotnému nalézacímu soudu pak vyčítá především to, že se obžalobou vůbec zabýval. „Soud se nevypořádal se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí, a proto o správnosti zjištění obvodního soudu vznikají pochybnosti. Ovšem je třeba zdůraznit, že tyto vady rozsudku mají svůj původ v přípravném řízení“, píše se mimo jiné v usnesení.
Meritem kauzy je obvinění, že Hala podepsal nájemní smlouvy na odpočívku Jamenský potok v době, kdy už byl z funkce odvolán, přičemž smlouvy byly opatřeny datem z doby, kdy ve funkci byl. Státu měla být způsobena škoda v řádu milionů korun. Státní zastupitelství v tom spatřuje podvod.

Ke škodě nedošlo

Hala se po celou dobu hájí tím, že si podpis smluv nevybavuje a zároveň připouští, že je mohl skutečně podepsat dodatečně při předání agendy nástupci. Podle něj totiž na smlouvách není nic vadného. Opakovaně poukazuje především na to, že státu nevznikla žádná škoda a nemůže tak jít o trestný čin. V tom mu dává za pravdu jak zrušený osvobozující rozsudek, tak částečně i nynější rozhodnutí Městského soudu. „Obvodní soud správně dovodil, že v posuzované věci státu nevznikla škoda tak, jak její vznik kladla obžaloba obžalovaným za vinu,“ stojí v odůvodnění rozhodnutí.

Právě konstrukce vzniku údajné škody je současně hlavním důvodem, proč Městský soud projednávání věci vrátil na začátek. „Státní zástupce vznik a výši škody nyní dovozuje na zcela jiném skutkovém základě, než tomu bylo v obžalobě a v usnesení o zahájení trestního stíhání,“ uvádí se v usnesení soudu.

„Proti osvobozujícímu rozsudku jsme se pochopitelně neodvolávali, ale způsob, jakým státní zastupitelství průběžně měnilo konstrukci o údajné škodě, považuji za téměř kuriózní. Rozhodnutí odvolacího soudu chápu právě v tomto kontextu. Jedná se podle jeho názoru fakticky o nové obvinění, proti kterému máme právo se hájit už od přípravného řízení, a já věřím, že se opět obhájíme,“ uvedl k tomu pro Českou justici sám Hala.

Podle něj VSZ Praha konstrukci o údajné škodě mění opakovaně. „Nejdřív vznikala škoda tím, že jsme nepronajímali něco, co jsme ani nesměli vlastnit a taky to nevlastnili, pak tím, že jsme, a to doslova, ‚zločinně dodržovali zákony‘, a tak se to změnilo asi pětkrát. Pro představu o relevanci těchto závěrů: VSZ Praha mimo jiné vážně tvrdilo, že všechen majetek v prostoru odpočívek byl v roce 1997 zestátněn zákonem o pozemních komunikacích, což by asi neprošlo ani studentovi prvního ročníku práv,“ dodal Hala.

Soud není pomocníkem žaloby

Ani samo usnesení Městského soudu v Praze kritikou práce státního zastupitelství nešetří. Pokud totiž podle soudu chce státní zastupitelství někoho odsoudit, je primárně jeho úkolem opatřit důkazy. Což se v daném případě nestalo. „Důkazy, které byly v předmětné trestní věci opatřeny orgány v přípravného řízení k prokázání viny zjevně nepostačovaly. Odsouzení pachatele je primární věci státního zastupitelství. Obecné soudy nejsou v pozici pomocníka veřejné žaloby,“ vytýká státnímu zastupitelství soud. Současně pak připomíná, že důkazy nelze nahradit pouhým přesvědčením státního zástupce: „Toto své přesvědčení (o vině obžalovaných) dovozuje státní zástupce z obsáhlých dedukcí, které ne všechny jsou podloženy konkrétními důkazy. Přesvědčení státního zástupce k prokázání viny nepostačuje.“

Za přesvědčivou pak Městský soud v Praze nepovažuje ani vlastní právní konstrukci údajné trestné činnosti. „Tvrzené antidatování smluv ještě neprokazuje, že byly naplněny všechny znaky skutkové podstaty žalovaných trestných činů,“ píše se v usnesení.

Hala: Je to nekonečný příběh

Pokud jde o další vývoj věci, není zřejmé, jak VSZ Praha s rozhodnutím Městského soudu naloží.

Sám Hala se souběžně domáhá odškodnění za již skončené kauzy, jak Česká justice informovala, žádá skoro sto milionů . K dalšímu vývoji je skeptický. „Selský rozum mi dává za pravdu, soudy mi dávají za pravdu, ale státní zastupitelství kašle na zdravý rozum, na soudy i na zákony. Mé odsouzení pro cokoli je otázka prestiže,“ domnívá se Hala.

Za hlavní negativum pak považuje délku už nyní sedm let trvajícího stíhání. „Tou metodou změny koncepce vzniku škody mezi rozsudkem a odvoláním našlo státní zastupitelství geniální způsob, jak z toho udělat nekonečný příběh. Klidně mohou za čas přijít s tím, že kdyby se na té odpočívce našla ropa, utrpěl by stát miliardové škody, kdyby se tam prodávaly drogy, taky by se vydělalo víc. A tak dále. Bude to trvat ještě léta. A život nečeká,“ uzavírá Hala ve zjevné narážce na fakt, že jeden z obžalovaných již v průběhu stíhání zemřel.
(pd)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY