Exekutorská komora vítá návrh ministra zastavovat marné exekuce. Není čas na nový proces?

Prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil. Foto: EK ČR

Exekutorská komora České republiky vítá ústy svého prezidenta Vladimíra Plášila návrhy ministra spravedlnosti Jana Kněžínka ohledně zastavení bezvýsledných exekucí i povinnosti oprávněných uhradit předem zálohu na náklady exekuce. Výhradu však má Komora k navrhované koncentraci řízení více exekucí jednoho povinného. Před tímto nástrojem Komora upřednostňuje zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů. K úvaze dává i přijetí zcela nového exekučního řádu.

Vyplývá to ze stanoviska, které dnes České justici poskytl prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil v reakci na článek Ministr Kněžínek chce zavést povinnost zastavit ve lhůtě bezvýslednou exekuci, jsou jich miliony.

Podle prezidenta Exekutorské komory sami exekutoři už v minulosti vyjádřili fakt, že bezvýsledně vedená řízení tvoří „historickou zátěž pro celý systém vymáhání, pro soudní exekutory i pro povinné“, jenže soudní exekutoři je o své vůli zastavit nemohou: „Exekutorská komora ČR proto vítá iniciativu ministra spravedlnosti, na jejímž základě by byla zakotvena možnost zastavovat bezvýsledné exekuce i povinnost oprávněného uhradit předem zálohu na náklady exekuce. Odpovídající návrhy ostatně Exekutorská komora ČR vládě sama opakovaně předkládala,“ uvedl prezident Exekutorské komory ve stanovisku k návrhům ministra.

Jak dále vyplývá z prohlášení prezidenta Exekutorské komory, reprezentanti soudních exekutorů nejsou zcela ve shodě s ministrem, co se týče navrhované koncentrace řízení u jednoho soudního exekutora v případech vícečetných exekucí jednoho dlužníka. Podle Vladimíra Plášila by to mohlo vést k další disproporci mezi malými a velkými exekutorskými úřady: „Naopak za pozitivnější by bylo jistě možné považovat zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů, kterou prezidium Exekutorské komory ČR také dlouhodobě prosazuje a která je oproti zmíněnému principu koncentrace značně administrativně jednodušší a vedla by k rovnoměrnějšímu rozložení exekucí mezi jednotlivé soudní exekutory,“ argumentuje prezident Exekutorské komory.

„Všechny výše uvedené změny, včetně nové úpravy předávání exekutorského úřadu, přístupu zástupců exekutorů k exekučním spisům a navazujícím sankcím, by však měly být náležitě promyšleny a především diskutovány s odbornou veřejností a Exekutorskou komorou ČR, která má zkušenosti, analýzy i konkrétní poznatky o jednotlivých variantách, které lze pro úpravy předmětných problematických oblastí zvolit,“ uvádí ve stanovisku Vladimír Plášil. Podle jeho slov bylo původně plánované jednání ministra s představiteli Komory přeloženo ze srpna na září.

Jak dále vyplývá ze stanoviska, debata je nyní nezbytná stejně jako přizpůsobení se společenské poptávce a podmínkám právního státu. Podle prezidenta Komora Vladimíra Plášila nastal rovněž čas zamyslet se, zda po padesáti novelách nepřišel čas přijmout zcela nový exekuční řád: „Odpovídající diskuze je nezbytná už jen z toho důvodu, že exekuční řád za dobu své existence, tj. od roku 2001, doznal již celkem padesáti novel. K jakékoli další změně je proto nutné přistupovat z rozmyslem a koncepcí a je otázkou, zda není na čase připravit a přijmout zcela nový, moderní a jednoduchý exekuční řád. Exekutorská komora ČR je nicméně připravena o všech navrhovaných úpravách jednat s ministrem i další odbornou veřejností tak, aby bylo dosaženo co možná nejlepšího výsledku,“ uzavírá stanovisko prezident Exekutorské komory České republiky Vladimír Plášil.

Stanovisko Vladimíra Plášila k článku „Ministr Kněžínek chce zavést povinnost zastavit ve lhůtě bezvýslednou exekuci“ je v plném znění k dispozici zde.

Irena Válová