Předsedové soudů řešili s ministrem platy justičního personálu nebo bezpečnostní prohlídky advokátů

Předsedové soudů na ministerstvu spravedlnosti Foto: MSP

Instrukce pro výběr nových soudců, oddlužovací novela insolvenčního zákona, platy justičního personálu nebo prohlídky advokátů při vstupu do soudních budov. To jsou jen některá témata, která na pondělní schůzce řešil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek s předsedy krajských a nejvyšších soudů.

Podle účastníků schůzky, které Česká justice oslovila, šlo při setkání spíše o výměnu úvodních informací a postojů mezi ministrem a předsedy.

Shoda panovala na tom, že je třeba vyřešit způsob výběru nových soudců. Ten je nyní kvůli podzákonným předpisům exministra spravedlnosti Roberta Pelikána v nejistotě. Nový ministr je s předsedy ve shodě, že problematiku je třeba řešit novelizací zákona o soudech a soudcích.

Kněžínek předsedům sdělil, že krajské soudy již mohou požádat ministerstvo o to, aby mohli vypsat výběrová řízení a přijmout nové čekatele. Momentálně probíhá jejich testování, jak již Česká justice informovala.
Ministr už dříve uvedl, že by instrukci nerad úplně zrušil. Na schůzce předsedům soudů slíbil, že je během 14 dnů bude informovat, zda její účinnost alespoň odloží. Někteří zástupci soudů plédovali za to, aby čekatelé, kteří byli přijati do konce loňského roku, byli vybírání za „starých“ podmínek. Týká se to zejména předsedů, kteří doplňují stavy soudů čekatelským modelem, tedy KS Ostrava, KS v Hradci Králové, KS v Praze a KS v Plzni. Na podzim by měl ministr také uspořádat kulaté stoly, na kterých se o způsobu výběru soudců bude debatovat. „Názory předsedů soudů jsou pro mě důležité, a proto jsem je pozval na první kulatý stůl k této novele, který se uskuteční letos na podzim,“ řekl ministr Kněžínek.

Ministr také na schůzce zopakoval, že je nutné navýšit platy justičnímu personálu. Předsedové soudů společně se Soudcovskou unií v této souvislosti nedávno obeslali ministerstvo financí, spravedlnosti i práce a vyslovili nesouhlas s plánovaným rušením některých tabulkových míst na soudech.

Znalecký zákon dozná změn

Tématem schůzky byly i zákony, které přichystal exministr Pelikán. V rámci pozměňovacích návrhů by mělo být do zákona o znalcích a tlumočnících mimo jiné doplněno, že průběžné kontrolování znalců nebude prováděno plošně, ale bude probíhat pouze u vybraných znalců nebo na základě stížností. Resort také nepočítá s tím, že by v souvislosti s kontrolováním znalců přidal soudům zaměstnance, což někteří předsedové kritizují.

Zatížení soudů se předsedové obávají i v souvislosti s oddlužovací novelou insolvenčního zákona a novelou zákona o obchodních korporacích. Navrhovaná novela totiž v jednom z paragrafů říká, že nepředloží-li obchodní korporace řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku nejméně za dvě uplynulá účetní období, soud ji k tomu musí vyzvat. Pokud bude korporace i nadále nečinná, soud by měl zahájit řízení o jejím zrušení.

U oddlužovací novely zase ministerstvo věří, že zvýšený nápad na soudy se podaří zmírnit tím, že návrhy na oddlužení budou moci sepisovat pouze akreditované osoby.

Ministr s předsedy také řešil tzv. elektronický generátor rozdělování věcí. Předsedové soudů totiž v minulosti sepsali výhrady a otázky, které ke generátoru mají a resort jim dosud neodpověděl. Nejvíce jim vadí, že podle novely schválené předchozí Poslaneckou sněmovnou není zcela jasné, zda má generátor platit pouze na insolvenční věci nebo obecně.  „K tomuto novému systému jsem si od předsedů krajských soudů vyslechl také řadu negativních připomínek, kterými se budu zabývat. Věřím, že i kritika je ku prospěchu věci a nakonec i v této oblasti najdeme společnou řeč. Ostatně generátor budeme nejdříve testovat pouze v rámci insolvenční agendy, abychom věděli, co je potřeba vylepšit,“ dodal ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Předsedové s ministrem také řešili novou aplikaci rozvrhu práce. Podle informací České justice předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal kritizoval investice do nové aplikace, když se neinvestuje do těch stávajících, které jsou zastaralé. Resort také připravuje aplikaci „anonymizér“, která by měla soudům ulehčit při anonymizaci rozhodnutí. Chystá se také zcela nový portál justice.cz, jehož spuštění je plánováno na polovinu září.

Závěrečným tématem poradu byly prohlídky advokátů při vstupu do soudních budov a jejich možná úprava zákonem. Česká advokátní komora se dlouhodobě staví za to, aby advokáti nemuseli být podrobováni prohlídkám, kdy se musí zouvat nebo odepínat pásek u kalhot. Podle ČAK je to ponižující a to zejména v situaci, kdy státní zástupci prohlídky podstupovat nemusí. Současný stav je nejednotný, protože některé soudy od prohlídek upustily, jiné je stále provádějí.
Někteří předsedové se podivovali nad tím, že prohlídky advokátům vadí vzhledem k agendě, která je na soudech projednávána. Zazněl i názor, že při návštěvě prezidenta na Pražském hradě se předsedové nejvyšších soudů také musí podrobovat bezpečnostním prohlídkám.

Eva Paseková