Téměř polovina soudů vyžaduje prohlídky advokátů, Komora připravuje nový systém

Státních zástupců se prohlídky netýkají, stěžují si advokáti Foto: archiv

Někde přistupují ke vstupům advokátů do soudních budov benevolentně, jinde stále přetrvávají prohlídky, kdy si advokát musí u například sundavat pásek u kalhot nebo sundat boty. Takové jsou výsledky analýz prováděné regionálními představiteli v obvodech jednotlivých krajských soudů. Česká advokátní komora (ČAK) proto nyní připravuje systém, který by měl úpravu sjednotit.

Když šel advokát a místopředseda ČAK v dubnu do práce k Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou, chtěla po něm justiční stráž při prohlídce u tzv. „rámu“ sundání opasku. Sokol si praxi, kterou ČAK dlouhodobě sleduje a kritizuje, nenechal líbit. Málem se tak nemohl zúčastnit líčení a hájit svou klientku.

Jak sdělil předseda ČAK Vladimír Jirousek na představenstvu, v současné době se v 58 % případů realizují vstupy advokátů do soudních budov bez kontrol (rámy, skenery, tašky), a to pouze na základě předložení advokátního průkazu; ve 42 % případů jsou realizovány kontroly, povětšinou běžné (rámy, skenery), v některých případech nedůstojné až šikanózní jako odkládání oblečení nebo jeho částí, což se děje například u OS Jičín.

Detaily průzkumu najdete zde.

Jak vyplývá u podrobných údajů, které regionální představitelé shromáždili, na okresních soudech v Jihomoravském kraji budou kontroly zrušeny po dodání IT zařízení, Zkušenostem advokátů se vymyká Městský soud v Brně, odkud pochází nejvíce stížností ze strany na postup kontrol.
Za to na Krajském soudu v Brně předseda kontroly zrušil k 30. dubnu, před tím tam podle svědectví některých advokátů docházelo k dehonestujícím postupům justiční stráže. Osobní prohlídky, i prohlídky zavazadel jsou hlášeny z většiny obvodních soudů a Městského soudu v Praze. Někde je to tak půl na půl – příkladem je Východočeský kraj, kam spadá i výslovně kritizovaný OS v Jičíně.

Naopak bez problémů probíhají prohlídky v Olomouckém kraji, kde stačí prokázat se průkazem, a rovněž tak v Severomoravském, nebo ve Zlínském kraji, odkud nejsou rovněž hlášeny žádné excesy. Stejně tak v Jihočeském kraji – někde stačí ukázat advokátní průkaz, jinde se prochází rámem, ale bez ponižujících prohlídek. Bez problémů je i většina okresních soudů ve středních Čechách. Jen u OS Benešov dají na známosti – prohlídky probíhají u mimobenešovských advokátů. Problémy nejsou ani v západních Čechách, tedy v obvodu Krajského soudu v Plzni, kam spadá i Karlovarský kraj.

Nový systém

ČAK v současnosti připravuje v IT oddělení ve spolupráci s vedením Komory takový systém, který by zajistil vstupy advokátů do soudních budov na základě předložení advokátního průkazu a možné kontroly ze strany justiční stráže, prostřednictvím vstupu na speciální internetovou stránku ČAK, kde bude u každého evidenčního čísla uvedeno buď „Vstup bez kontroly“ nebo „Vstup s kontrolou“. Vstup s kontrolou bude vyznačen u evidenčních čísel těch advokátů, kteří jsou vyškrtnutí, pozastavení anebo kteří se provinili proti pravidlům vstupu do soudních budov stanovených příslušným soudním funkcionářem, respektive příslušnou právní normou. Systém má být finančně přijatelný a náklady by neměly překročit částku 350–400 tis. Kč, tj. na rozdíl od jiných systémů, které by ČAK neúměrně zatížily v řádu miliónů Kč ročně, což je například systém čteček.

Průzkum ČAK se týkal také tzv. prozvánění advokátů v rámci přidělování obhájců ex offo. Jak se ukazuje, i v této oblasti panují u soudů velmi rozdílné poměry. O problému již Česká justice dříve informovala.

Dušan Šrámek