Dluhy a exekuce vykazuje drtivá většina patologických hráčů

Předloha se nyní nachází před druhým čtením ve sněmovně Foto: archiv

Celkem 89% patologických hráčů je kvůli hraní hazardních her zadluženo. Podíl těch, na jejichž majetek nebo plat byla uvalena exekuce, se za dva roky zvýšil na 44%.  Někteří mají až 23 věřitelů: nebankovní poskytovatele finančních služeb, zdravotní pojišťovny i soukromé osoby. Registr problémových hráčů však stát stále nezavedl a dluhové poradny patologické hráče nesledují. Přitom je v riziku patologického hraní přes půl milionu lidí a nadměrné půjčky souvisí i s hazardem.

Vyplývá to z výroční zprávy o hraní hazardních her v České republice za rok 2017, kterou vzala vláda v červenci na vědomí. Podle definice uvedené ve Zprávě je patologické a problémové hráčství takřka totéž. „Hráči vykazující problémy související s hazardním hraním jsou v této zprávě označováni jako problémoví hráči, hráči v nejvyšším riziku problémů spojených s hraním hazardních her nebo léčení pro diagnózu F63.0 patologické hráčství,“ vysvětluje Zpráva.

Počet patologických hráčů roste, jde o chudé z ghet

Počet rizikových i patologických hráčů se v České republice navíc zvyšuje: „Údaje za r. 2016 naznačily mírný nárůst počtu osob v riziku problémového hráčství celkem (odhad za r. 2016 činí 5,7 % dospělé populace, tj. přes 500 tis. osob) a rovněž nárůst v kategorii nejvyššího rizika, resp. nárůst počtu patologických hráčů na 1,2–1,4 % dospělé populace (80–120 tis. osob). Přibližně pětinu problémových hráčů tvořily ženy.

Kromě toho se tento tragický fenomén týká více chudých lidí a soustředí se do ghet: „Nízkopříjmové skupiny utrácejí za hazardní hraní proporčně větší část svých příjmů. Hazardní hraní je ekonomicky regresivní, funguje jako jakási forma ,regresivního zdanění´. Socioekonomicky znevýhodnění lidé častěji hrají problémově. Hazardní hraní má tendenci se koncentrovat v chudších, ekonomicky znevýhodněných, sociálně vyloučených lokalitách,“ komentuje situaci Zpráva.

O skutečnosti, že mezi Romy je osmkrát více problémových hráčů, než mezi zbytkem obyvatel, Česká justice už v souvislosti s předmětnou Zprávou informovala stejně jako o faktu, že registr problémových hráčů stát stále nezavedl.

Na 44% hráčů v léčbě byla uvalena exekuce

Podle studie Patologičtí hráči v léčbě, kterou uskutečnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a agentura ppf factum na souboru 252 patologických hráčů v léčbě, jich byla drtivá většina zadlužená:  „Zadluženo bylo 223 respondentů (89 %) v r. 2017 (92 % v r. 2015). Průměrná výše zadlužení byla přibližně 780 tis. Kč, (894 tis. Kč v r. 2013, 596 tis. Kč v r. 2015). Medián zadlužení byl 400 tis. Kč. Maximální dluh byl 20 mil. Kč a minimální dluh byl 10 tis. Kč. Přibližně třetina zadlužených hráčů měla dluh do 0,25 mil. Kč a další třetina zadlužených hráčů do 0,5 mil. Kč,“ cituje Zpráva údaje ze studie.

Podle dokumentu měla zbylá třetina dluh přesahující 0,5 mil. Kč, 5 % mělo dluh více než 2 mil. Kč. „Přibližně polovina zadlužených respondentů uvedla, že hazardní hraní bylo výhradní příčinou jejich zadlužení, pouze u 14 % dluhy z hazardního hraní tvořily méně než polovinu jejich dluhů. Někdy v životě mělo na majetek nebo na plat uvalenu exekuci 44 % respondentů (39 % v r. 2015),“ doplňuje k tomu studie Patologičtí hráči v léčbě.

Souvislost s hraním dluhové poradny nešetří

Mnohem větší vzorek populace však pro šetření stavu hazardního hraní a jeho společenských dopadů poskytly tzv. dluhové poradny. Národní monitorovací centrum analyzovalo data z 22 poraden z projektu Dluhové poradenství z celkem 6 222 konzultací s klienty poraden. „Hraní hazardních her (sázení, automaty, kasino, internetové sázky atd.) bylo uvedeno jako příčina či jedna z příčin zadlužení ve 45 případech, tj. 0,7 % z celkového počtu kontaktů, z toho 25 (56 %) tvořili hráči, 20 (44 %) osoby blízké. U 6 kontaktů bylo zároveň uvedeno užívání návykových látek.“

Jakkoli příznivě vypadající číslo má však svůj důvod: „Je pravděpodobné, že podíl osob zadlužených v souvislosti s hazardním hraním je mezi klienty dluhových poraden podhodnocen, neboť není systematicky zjišťován,“ uvádí k tomu Zpráva o hazardním hraní.

Příčina dluhů jsou půjčky a co je příčinou půjček?

V poznámce pod čarou pak Zpráva čísla získaná z Dluhových poraden upřesňuje: „V r. 2017 byly stejně jako v předchozích čtyřech letech jako nejčastější příčina zadlužení (kromě kategorie „jiné“) uváděny nadměrné půjčky nebo úvěry (spotřební, nákup zboží na splátky apod.), a to téměř ve 23 % případů (1400), s průměrnou výší dluhů po splatnosti 586 tis. Kč. Druhá nejčastější příčina (679) zadlužení byla ztráta nebo snížení příjmu v důsledku nezaměstnanosti, nemoci apod. Užívání návykových látek včetně alkoholu bylo uvedeno jako hlavní příčina nebo jedna z příčin zadlužení u 102 kontaktů.“

Jenže na jiném místě Zprávy je údaj, který míří k závěru, že příčina zadlužení a první příčina exekucí – nadměrné půjčky a úvěry, může souviset právě s hazardním hraním: „Klienti, jejichž příčinou zadlužení bylo hazardní hraní (45 případů), uvedli v r. 2017 až 23 věřitelů, mezi něž patřili především nebankovní poskytovatelé finančních služeb (17 případů), jiní věřitelé (např. zdravotní pojišťovny či soukromé osoby, ale nikoli osoby blízké) (16) a banky (12). Ve 13 případech čelili hráči či jejich blízcí exekucím a v 23 případech žádali informace k podání návrhu na oddlužení, či dokonce již byli do procesu oddlužení zařazeni,“ zjistily Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a Asociace občanských poraden v roce 2017.

Chudí s astronomickými dluhy

Jak dále plyne ze Zprávy, jde o chudé lidi, kteří mají astronomické dluhy: „Klienti zadlužení v souvislosti s hazardním hraním nejčastěji spadali do kategorie s měsíčním příjmem 13–18 tis. Kč. Celková výše jejich dluhů po splatnosti dosahovala průměrně 794 tis. Kč (45 tis. Kč až 2 mil. Kč). Počet kontaktů v souvislosti s hraním hazardních her se mezi r. 2013 a 2015 zvýšil téměř dvojnásobně (48 v r. 2013, 74 v r. 2015), od r. 2016 počet těchto kontaktů klesá (58 v r. 2016, 45 v r. 2017). Průměrná výše dluhu po splatnosti byla v r. 2017 nižší než v předchozích dvou letech,“ upřesňuje Zpráva údaje z Dluhových poraden.

Co se týče vztahu typu hazardní hry a problémového či patologického hráčství, zadluženosti a exekucí, stále v rizikovosti vedou hrací automaty v kamenných provozovnách, i když se jejich počet kvůli omezování státem snižuje. Počty problémových hráčů jsou vyrovnané při srovnání land –based heren a hraní na internetu: „Zastoupení problémových hráčů mezi hráči v prostředí land-based a on-line bylo vyrovnané (15,1 %, resp. 16,1 %). Nejvyšší zastoupení problémových hráčů bylo mezi hráči TH land-based (23,0 %).“ Z celé Zprávy o hazardním hraní v ČR pak vyplývá stále vyšší obliba kurzových sázek.

O tom, že se hazardní hraní dramaticky přesouvá na internet a že přes státní restrikce herního průmyslu občané v roce 2017 utratili 224 miliard za hazard, což je  meziročně o 14% více, Česká justice informovala.

Irena Válová