Ekonomický deník: Žalobce definitivně zastavil stíhání Drábka a Šišky v kauze FDV

Exministr Jaromír Drábek Foto: Top 09

Státní zástupce zrušil trestní stíhání bývalého ministra práce a sociální věcí Jaromíra Drábka a jeho náměstka Vladimíra Šišky v kauze údajného dotačního podvodu a zneužití pravomoci veřejného činitele při zakládání Fondu dalšího vzdělávání. Jak Šiška tak Drábek obvinění považovali za absurdní a podali proti němu stížnost. Státní zástupce jejich stížnostem vyhověl a celou věc odložil. Znamená to tedy definitivní konec této kauzy. Informaci přinesl náš sesterský Ekonomický deník.,

Přesně před sedmi lety podepsal tehdejší ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) změny v zakládací listině příspěvkové organizace ministerstva s názvem Institut výchovy bezpečnosti práce (IVBP), čímž došlo k přejmenování na Fond dalšího vzdělávání (FDV). Kromě změny názvu došlo také ke změnám v náplni činnosti. Vyšetřovatel Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v tom spatřoval trestný čin a zahájil trestní stíhání pro dotační podvod a zneužití pravomoci veřejného činitele.

Oba obvinění považovali celou policejní konstrukci za vadnou. Oba podali stížnost proti zahájení trestního stíhání, v níž vysvětlovali, že to, co je jim kladeno za vinu odpovídá zákonu a trestný čin se tedy nestal. Podrobně jsme o tom informovali v červencovém textu Bývalý ministr Drábek a jeho náměstek Šiška odmítají pochybení v kauze FDV, podali stížnost…

Nyní, podle zjištění Ekonomického deníku žalobce pražského městského státního zastupitelství Jaroslav Šaroch, který mimo jiné dozoruje případ Čapí hnízdo, stíhání Drábka a Šišky zastavil jako nezákonné.

Část usnesení o zastavení trestního stíhání Vladimíra Šišky a Jaromíra Drábka.

Podle obhájce Vladimíra Šišky – Tomáše Sokola státní zástupce akceptoval námitku Šišky, že nebyl prokázán úmysl  způsobit škodu velkého rozsahu, která by ostatně ani nevznikla, protože by se v podstatě jen přesouvaly státní peníze z státní kapsy do druhé. „Nebyl prokázán úmysl uvést v omyl ministra Drábka, tedy vědomí o nedovolenosti zvoleného postupu a zkrátka objektivně ani subjektivně nebyla naplněna skutková podstata trestného činu,“ řekl Tomáš Sokol. „A protože to je křišťálovější než křišťál, tak je celá věc rovnou odložena, tedy nebylo ani postupováno obvyklejším způsobem, tedy zrušením usnesení o zahájení stíhání s tím, že policejní orgány budou dál ve věci šetřit. Takže je to definitivní konec,“ dodal Sokol.

Současná situace by ještě mohla zamotat hlavu vedení Ministerstva práce a sociálních věcí, které před nedávnem oznámilo, že MPSV chce ke konci roku zrušit svůj Fond dalšího vzdělávání.  „V současné době se připravují veškeré nezbytné kroky, které povedou ke zrušení organizace,“ uvedl zastupující náměstek pro zaměstnanost Jiří Vaňásek. Návrh pak dostane ke schválení vláda.

Podle tiskového oddělení ministerstva se měl fond zaměřovat na vzdělávání a zlepšování zaměstnanosti, měl řídit tok evropských peněz na programy. Činnost organizace se postupně rozšířila, takže počet externistů podle resortu „dvojnásobně převýšil stav kmenových zaměstnanců, který přesáhl 600“. Fond dlouhodobě nenaplňoval „kmenovou činnost“, odchýlil se od základní náplně a poptávka po jeho službách byla nízká, zdůvodnilo zrušení ministerstvo. Dodalo, že riziko je i v udržitelnosti projektů a pracovních podmínkách. Před dvěma lety si na jejich porušování stěžovali odboráři a drželi stávkovou pohotovost. Instituci kritizoval opakovaně i sněmovní sociální výbor.

O začátku trestního stíhání jsme informovali v textu Bývalý ministr Drábek a jeho náměstek Šiška čelí dalšímu trestnímu stíhání. Tentokrát kvůli založení… . Tehdy Jaromír Drábek řekl, že je trestně stíhán za to, že opakovaně podepsal změnu zakládací listiny příspěvkové organizace ministerstva. „Kreativní výklad policie je, že jsem tyto změny provedl úmyslně protiprávně, přičemž ani úmysl ani protiprávnost není usnesením o zahájení trestního stíhání ani jeho odůvodněním jakkoli doložena. Uvedenými podpisy jsem měl údajně způsobit škodu velkého rozsahu, přičemž škoda měla být způsobena tím, že státní příspěvková organizace čerpala peníze ze státního rozpočtu v souladu se zákonem o státním rozpočtu na projekty aktivní politiky zaměstnanosti (například získání prvotní praxe absolventů po ukončení studia). Proti věcné stránce čerpání nejsou v usnesení žádné námitky, napadán je jen předchozí podpis změny zřizovací listiny, tedy čistě formální akt,“ reagoval tehdy na dotaz Ekonomického deníku Jaromír Drábek. Podle něj není jistě první.

Policie: změny v zakládacích listinách neměly oporu v zákoně

„Dr. Jaromír Drábek jako ministr práce a sociálních věci a Bc. Vladimír Šiška jako 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí společným úmyslným protiprávním jednáním, spočívajícím v přípravě a následné realizaci změn zřizovacích listin IVBP a FDV bez opory v zákoně, úmyslně s cílem způsobit škodu velkého rozsahu — škodu převyšující jednu miliardu Kč, připravili podmínky pro spácháni zvlášť závažného zločinu dotačního podvodu, kdy v důsledku jejich společného jednání následně FDV v žádostech o dotace ze státního rozpočtu ČR uváděl nepravdivé údaje ke svému vzniku, kdy jednak zamlčel nezákonnost těchto změn ve zřizovacích listinách a uváděl, že došlo pouze k rozšíření činnosti IVBP,“ píše se v usnesení.

Podle něj tedy Šiška s Drábkem museli vědět, že těmito provedenými změnami ve zřizovacích listinách FDV, bez opory v zákoně, připraví a vytvoří podmínky pro FDV, které následně umožní nesprávné použití finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Evropské unie.

Drábek: obvinění jsou vykonstruovaná

„Mám tu čest být zařazen do skupiny lidí jako bývalý ministr informatiky, bývalá náměstkyně ministra pro místní rozvoj, bývalá ministryně obrany, bývalý předseda vlády či řada starostů a obecních zastupitelů a mnoho dalších, kteří byli vyšetřováni či stíhání ve vykonstruovaných kauzách jen proto, že policie přespříliš horlivě hledala něco, co není, místo aby se věnovala reálné trestné činnosti. Taková vykonstruovaná obvinění ohrožují důvěru občanů v právní stát. Nemůžeme se pak divit, že do politiky moc slušných a schopných lidí nechce. Zároveň vyšetřování a soudní řízení takových případů stojí daňové poplatníky zbytečně nemalé finanční prostředky. Abych přispěl k zabránění negativních důsledků vykonstruovaných obvinění a také abych pomohl těm, kteří třeba nemají tolik zkušeností s nepravdivými nařčeními, mediálním tlakem či hrozbou nespravedlivého trestu,“ dodal Drábek s tím, že připravuje založení Spolku pro obranu nespravedlivě stíhaných.

„Aby nebylo pochyb, zdůrazňuji, že činnost spolku bude zásadně nepolitická v tom smyslu, že se nebude věnovat kauzám aktivních politiků. Na rozdíl od občanského života, v politice ctím presumpci viny. Sám jsem odstoupil z funkce ministra, když byl obviněn můj náměstek, i když se později ukázalo, že čin, z kterého byl obviněn, nespáchal. Kdokoli by chtěl pomoci v popsané činnosti, ať už je sám nespravedlivě stíhaný či může přispět svou dobrovolnou prací, bude vítán,“ dodal Drábek.

MPSV se připojilo k trestnímu řízení jako poškozený

Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Vladimír Řepka uvedl, že Ministerstvu práce a sociálních věcí bylo oznámeno zahájení trestního stíhání bývalého ministra a dalších pracovníků MPSV pro dotační podvod. „Ministerstvo se přihlásilo do trestního řízení jako další poškozený. Vzhledem k tomu, že se jedná o další z řady trestních řízení, zřídila ministryně Jaroslava Němcová pracovní skupinu k zajištění důsledné ochrany zájmů při ochraně majetku ČR v těchto trestních věcech,“ uvedl Řepka.

„Jedná se o velmi závažnou problematiku ohrožující ve značném rozsahu jak ekonomické zájmy Česka, tak i ekonomické zájmy EU a poškozující zahraničně politické zájmy naší republiky. Navrhla jsem proto policejnímu prezidentovi zřízení zvláštní vyšetřovací skupiny za účelem objasnění trestné činnosti spáchané ke škodě majetku ČR v resortu MPSV,“ uvedla ministryně Jaroslava Němcová.

Podle usnesení o zahájení trestního stíhání jsou za projekty, na něž byly údajně podvodně získány projekty tyto:

Celkový součet těchto projektů je 1.189.271.811 Kč, tedy téměř 1,2 miliardy korun.

Jiří Reichl a Jan Hrbáček, Ekonomický deník