Přednabité platební karty pro děti v Kolíně: Jde o nekalou soutěž?

Platební karta jako klíčenka od školy, čip do jídelny a peněženka pro bezhotovostní placení například v knihovně nebo hromadné dopravě? V Kolíně se rozhodli tuto metodu vyzkoušet u žáků základních škol a od září spustili projekt „Kolínská klíčenka“. Vedení města ho podporuje, stejně jako někteří rodiče. Ozývají se však i kritické hlasy.

Středočeský Kolín, stejně jako ostatní města a obce odpočítávají poslední dny do začátku komunálních voleb. Třicetitisícovým městem však rezonuje projekt stávající radniční koalice s názvem Kolínská klíčenka. Představitelé města rozhodli o hromadném pořízení multifunkčních čipů pro tamní školáky. Plastová kartička rozměrem poloviční oproti notoricky známé platební kartě má umožnit žákům vstup do školy, družiny, úschovny kol či koloběžek a vyzvedávání obědů. Dalšími základními službami jsou průkazka do knihovny a nosič předplatného pro MHD. Navíc rodiče mohou aktivovat i platební funkce karty. Za jejich využívání ale zaplatí symbolickou částku 9 korun za měsíc.

Zakázku na realizaci celého projektu získala společnost Paynovatio, a. s. za 830 tisíc korun. Smlouva byla podepsána 5. 4. 2018 a o dvanáct dní později byla zveřejněna v registru smluv. Prohlédnout si ji můžete například na serveru Hlídač smluv, přímý link je zde. Ačkoliv se firma i na svých webových stránkách projektem Kolínské klíčenky chlubí, na dotazy zaslané k detailům projektu do uzávěrky článku nereagovala.

Peníze, které svět neviděl?

Kritici projektu upozorňují, že na projekt nebylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení. Starosta Kolína Vít Rakušan (Změna pro Kolín) prostřednictvím své mluvčí Ivy Blümelové vzkázal, že výběrové řízení na projekt Klíčenky nebylo ze zákona nutné, protože město za provoz Klíčenky neplatí žádné peníze.

Zmiňovaná smlouva zveřejněná v registru smluv však uvádí něco jiného:

Platí nebo neplatí město Kolín za svoji klíčenku. Podle detailu smlouvy ano. Zdroj_ www.hlidacsmluv.cz

„Společnost Paynovatio nás s projektem aktivně oslovila, nám se líbil, protože zapadá do strategie „Chytré město Kolín“, jejímž cílem je zavádět v Kolíně moderní řešení, která jeho obyvatelům usnadňují život – podobně jako například elektronické podání žádostí a formulářů, placení parkování kartou nebo mobilem, hlášení závad ve veřejném prostoru přes aplikaci a další věci, které už v praxi fungují. Po ověření funkčnosti a benefitů Klíčenky v úspěšném ročním pilotním projektu na dvou kolínských školách jsme nabídli Klíčenku i ostatním kolínským školám,“ dodala mluvčí Kolína.

Právě v souvislosti se společností Paynovatio se objevují informace, které stojí za pozornost. Kritici projektu upozorňují na to, že do ní majetkově vstoupil podnikatel Oldřich Lahoda, který podpořil vznik neuznaného konzulátu separatistické Doněcké republiky v Ostravě (což je v rozporu se zahraniční politikou EU). Podle dostupných informací byl navíc dvakrát odsouzen za krácení daní a pašování cigaret. Některá média v souvislosti s Lahodou připomněli, že byl loni zatčen brazilskou policií pro podezření z praní špinavých peněz. Svou aktivitu ve společnosti později Lahoda potvrdil serveru Parlamentní listy. Tato skutečnost by mohla být velmi silným reputačním rizikem pro ČSOB banku, která si stejně jako ostatní bankovní instituce velmi zakládá na své pověsti. Zajímalo nás tedy, jestli je spolupráce s touto společností v souladu s firemním compliance ČSOB. „V době, kdy byla se společností Paynovatio uzavřena smlouva, nebyla Vámi uvedená osoba evidována v žádné vlastnické struktuře a ani nyní tomu tak podle našich informací není. Kvůli změnám ve vlastnické struktuře s firmou Paynovatio v současné době komunikujeme. Činnost společnosti Paynovatio je registrována u ČNB a společnost obdržela pro svoji činnost od ČNB potřebné povolení,“ uvedl mluvčí banky Patrik Madle.

Část smlouvy na Kolínskou klíčenku: zdroj: www.hlidacsmluv.cz

Části veřejnosti a některým zastupitelům však vadí, že i přes tuto nemalou investici karty nejsou majetkem města. O tom, že vše není tak úplně čisté, alespoň z pohledu některých zainteresovaných zastupitelů svědčí také skutečnost, že členové kontrolního výboru kolínského zastupitelstva neschválili zápis právě k bodu pojednávajícím o Klíčence. Vyplynulo to z vystoupení předsedy kontrolního výboru Martina Škorpíka (KSČM).

Ekonomický deník a sesterský portál Česká justice se pro názor na rozdávání platebních karet školákům obrátil na odborníky, kteří nemají s Kolínem nic společného.

Je evidentní, že vinou postupu zřizovatele školy jedna banka nedůvodně (nezaslouženě) soutěžní výhodu v podobě nových klientů získala. – právník Roman Polášek

Právník Roman Polášek z renomované kanceláře Toman, Devátý a partneři míní, že se obec mohla dopustit nekalosoutěžního jednání. „Mám za to, že takovým jednáním může být nedůvodné a nepřiměřené zvýhodnění jednoho subjektu – v tomto případě ČSOB vůči ostatním při získávání nových klientů,“ uvedl Polášek. Podle něj by právně čistší bylo, kdyby školáci dostávali kartu s nezbytnými funkcionalitami a další aplikace by se na ni mohly nahrávat individuálně (například platební karta libovolné banky). „Mám za to, že tímto jednáním může být způsobeno nedůvodné a nepřiměřené zvýhodnění jednoho subjektu – v tomto případě ČSOB vůči ostatním při získávání nových klientů,“ dodal právník.

„Toto jednání lze označit za rozporné s dobrými mravy soutěže. Rozpor jednání s dobrými mravy se posuzuje v každém případě individuálně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem jednání účastníků v příslušném období a jejich tehdejšímu postavení; nemravné je kromě jiného jednání, které se nachází za hranicí přípustné agresivity při soutěžení na trhu a které je ve vztahu k ostatním soutěžitelům zákeřné, podvodné, parazitující, nebo ve vztahu k zákazníkům klamavé. Za klamavé by se dalo označit i zdůvodnění, že na platební kartu lze poslat peníze z jakékoli jiné banky,“ dodal Roman Polášek.

Podle něj se ve světové judikatuře za případ nekalosoutěžního jednání považuje porušení jakéhokoliv právního předpisu i norem pracovního práva, pokud jeho důsledkem je získání neodůvodněné soutěžní výhody. „Je evidentní, že vinou postupu zřizovatele školy jedna banka nedůvodně (nezaslouženě) soutěžní výhodu v podobě nových klientů získala,“ dodal Polášek.

Michal Petr, právník z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá hospodářskou soutěží (kartely a dominance) míní, že pokud orgány veřejné moci, tedy i města, vydávají veřejné prostředky, musí tak činit hospodárně, a neposkytnout privátním subjektům výhodu, kterou by v čistě obchodních vztazích neměly. „To znamená nejen neplatit víc, než co by byla tržní cena, ale ani neposkytovat žádnou jinou výhodu. Otevřené výběrové řízení lze zásadně vnímat jako doklad o tom, že postup byl hospodárný; pokud neproběhlo, je na představitelích veřejné moci, aby hospodárnost svého postupu odůvodnila,“ míní specialista na soutěžní právo Michal Petr.

„Pokud jde o poskytování výhradních práv jedinému soutěžiteli, zákon o ochraně hospodářské soutěže říká jednoznačně, že orgán veřejné moci nesmí narušit hospodářskou soutěž tím,  že zvýhodní určitého soutěžitele; pokud k tomu dojde, je opět na orgánu veřejné moci, aby doložil, že pro jeho postup existuje ospravedlnitelný důvod,“ dodal ještě Michal Petr z Univerzity Palackého.

Starosta Vít Rakušan však oponuje tím, že vedení města si před podpisem smlouvy k projektu nechalo zkontrolovat a schválit orgány města včetně zastupitelstva v rámci rozpočtu. „Rozhodně se podle nás nejedná ani o porušení hospodářské soutěže, ani o skrytou reklamu. Pokud by o tom někdo měl pochybnosti, ať podá podnět patřičným institucím, jsme přesvědčeni, že na projektu Klíčenky neshledají nic neetického nebo dokonce nezákonného,“ dodal prostřednictvím své mluvčí starosta Kolína.

Ani Patrik Madle, mluvčí banky ČSOB, která bankovní produkty ke Kolínské klíčence dodává, nevidí v participaci banky na tomto projektu nic nekalého. „O žádné nedovolené praktiky se nejedná. Vše je bezpečné a pod kontrolou představitelů města Kolína, vedení škol, rodičů nebo zákonných zástupů školních dětí a v souladu s příslušnými zákony. Klíčenka propojuje více funkcí a nahrazuje různé čipy a průkazky, které školáci využívají, takže pomáhá a zjednodušuje život škole, dětem i rodičům. V základní podobě zajišťuje kontrolu nad bezpečným vstupem do školy a výdejem obědů. V případě zájmu lze funkce Klíčenky rozšířit o další volitelné funkce, jako jsou např. čtenářský průkaz, časová jízdenka na MHD nebo předplacená platební karta. O tom ale musí rozhodnout rodiče nebo zákonní zástupci žáků,“ uvedl Madle.

(red)