Ze zákona zřejmě zmizí podmínka českého občanství pro notáře

Notářská komora České republiky Foto: archiv

Notáři, kteří budou vykonávat svoji profesi v tuzemsku, už zřejmě nebudou muset mít české občanství. Nově jim má stačit jen občanství některého ze států EU nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP). Počítá s tím novela notářského řádu, kterou se má na své schůzi od příštího týdne zabývat Sněmovna. Novela je součástí rozsáhlé novelizace zákona o obchodních korporacích. Změnu podmínek ohledně občanství je nutné zavést kvůli rozsudku Soudního dvora EU z letošního března.

Podle nynějšího znění notářského řádu je jednou z podmínek pro jmenování notářem občanství ČR. Týká se to i notářských koncipientů a kandidátů. Unie má ale za to, že podmínka českého občanství je v rozporu s pravidly svobodného usazování. Evropská komise kvůli tomu v roce 2016 pohnala českou stranu k soudu. Soudní dvůr EU ve svém rozsudku letos konstatoval, že podmínka státní příslušnosti požadovaná českou právní úpravou pro přístup k povolání notáře představuje diskriminaci na základě státní příslušnosti zakázanou článkem 49 Smlouvy o fungování EU.

O novele zákona o korporacích Česká justice informovala.

Soud zastává názor, že žádná z aktivit notářské praxe v České republice není spjata s výkonem veřejné moci, a tak přístup k notářské profesi v členském státě nemůže být podmíněn národností. Česká strana se však dovolávala toho, že notářská profese výkonem veřejné moci je. Argumentovala hlavně tím, že notáři mají pravomoci svěřené v rámci řízení o pozůstalosti a také pravomoci podle evropského nařízení z roku 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení. Tyto argumenty však neobstály, uvádí vláda.

Soudní dvůr už dříve rozhodl stejným způsobem vůči podobné praxi v několika jiných zemích unie. Komise už u něj žalovala Belgii, Francii, Lucembursko, Rakousko, Německo, Řecko, Nizozemí, Lotyšsko nebo Maďarsko.

(čtk)