Pondělí, 19. dubna, 2021

Prokrastinující státní zástupce dostal trest, nadřízená řešila i jeho brouzdání po netu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na jedné straně státní zástupce, který má objektivně problémy s průtahy. Na straně druhé krajská státní zástupkyně, která je již třetím rokem „na kordy“ s vedením okresního státního zastupitelství, u něhož onen „průtahový“ státní zástupce pracuje. Spor, v němž figurují tyto dvě okolnosti, v úterý projednával Nejvyšší správní soud (NSS).

Kárnou žalobu na státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Ostravě (OSZ) Martina Pavelku podala vedoucí Krajského státního zastupitelství v Ostravě (KSZ) Zlatuše Andělová, kterou před kárným senátem zastupovala její náměstkyně Dana Mastná.

Pavelka se měl v několika případech (kárná žaloba obsahovala celkem 9 bodů) dopustit průtahů přesahujících dva měsíce, přičemž na některé průtahy reagoval až na základě pokynů náměstkyně OSZ. Na pochybení se přišlo v rámci dohledové prověrky.
Ta byla provedena ze strany KSZ speciálně u tohoto státního zástupce, u něhož byly již v minulosti opakovaně problémy s průtahy řešeny několika písemnými výtkami. O tom, že prověrka byla opravdu důkladná svědčí i to, že jako důkaz navrhla žalobkyně přehled webových stránek, které měl Pavelka v pracovní době navštívit. Jako trest pak žádala vedoucí KSZ druhý nejvyšší možný, a to srážku 30% z platu na dobu jednoho roku.

Sám Pavelka se před kárným senátem k problémům přiznal, žádný z bodů žaloby nerozporoval a situace litoval s tím, že ji řeší i návštěvou psychologa a odborníků na problematiku prokrastinace. Na svoji obhajobu uvedl, že problémy vznikly po jeho přechodu z agendy obecné kriminality na kriminalitu hospodářskou, přičemž podcenil odlišnost a náročnost práce v této oblasti.

V podstatě na jeho obhajobu vystoupila náměstkyně OSZ Monika Oborilová, která jej zhodnotila jako odborně zdatného státního zástupce, který – přes problémy s plněním lhůt – patří mezi třetinu nejlepších státních zástupců OSZ v Ostravě. Pro to podle ní svědčí i vysoká úspěšnost jím podaných obžalob.
Vzhledem k jeho stylu práce zavedla náměstkyně speciální režim vnitřního dohledu plnění lhůt, do něhož spadají ještě další dva státní zástupci. Podle jejího názoru přes tyto problémy na svoji práci Pavelka nadále stačí, ačkoliv „asi potřeboval tuhle zkušenost“. Oborilová pak na dotaz obhájce uvedla, že na OSZ v Ostravě je dlouhodobě špatný personální stav, kdy chybí několik státních zástupců a přes nesouhlas vedení OSZ byly naopak ještě realizovány stáže u vyšších stupňů soustavy. Sama Oborilová čelila minulý rok také kárné žalobě ze strany KSZ. Dnes před senátem pouze naznačila, že minulý a letošní rok představují „složité období“.

Na vyostřené vztahy mezi vedením ostravského OSZ a KSZ upozornil ve své závěrečné řeči Pavelkův obhájce, který poukázal na možnou souvislost kárné žaloby právě s tímto sporem, který vyvrcholil nedávno tím, že vedoucí OSZ v Ostravě Tamara Kornasová podala na vedoucí KSZ Andělovou žalobu pro údajný mobbing a šikanu.

Kárný senát nakonec shledal, že Pavelka se dopustil kárného provinění, přičemž až na dvě drobnosti přisvědčil kárné žalobkyni co se týče skutků. Vyhodnotil však závažnost provinění jako mírnější, a to i s ohledem na zkušenosti kárného senátu z jiných případů, v nichž se uděluje žalobkyní navržený trest. Senát také kladně hodnotil fakt, že se kárně obviněný ke skutkům přiznal a že svůj problém sám aktivně řeší. Vyjádřil také přesvědčení, že je možná náprava a udělil trest ve výši srážky 10% z platu na dobu 6 měsíců.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY